1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Teplárny Brno zabezpečují městu ekologické teplo

Teplaren4Umíme ovlivnit kvalitu ovzduší v Brně? To bylo téma dnešního diskusního fóra pořádaného Magistrátem města Brna, na kterém se sešli zástupci odboru životního prostředí, Krajského úřadu, městských částí i městských společností a odborníci z oblasti životního prostředí.

Zajímavé projekty, které podporují zlepšení kvality ovzduší v Brně, prezentovaly i Teplárny Brno, jež ekologickou výrobu tepla podporují již mnoho let.  „I když primárním posláním naší městské společnosti je výroba tepelné a elektrické energie i zajištění jejich komplexní a spolehlivé dodávky zákazníkům, společným jmenovatelem všech našich aktivit je právě ekologie a udržení co nejčistějšího životního prostředí,“ zdůraznil generální ředitel TB Ing. Petr Fajmon, MBA.

Mezi nejdůležitější projekty s vlivem na zlepšení kvality ovzduší patří postupná náhrada zastaralých parovodů za moderní horkovody, s kterou teplárny započaly v roce 2010. Z celkového rozsahu 66 kilometrů rozvodů zbývá vyměnit ještě 26,3 kilometru. Století páry v Brně definitivně skončí v roce 2022, kdy by moravskou metropoli měla teplem zásobovat čistě horkovodní síť. Výměna pouze jednoho kilometru parovodu za horkovod přitom přinese roční snížení emisí CO2 o 336 tun.

Výrazné snížení emisí prachu přinesla například instalace elektrofiltru na provozu Teyschlova v Brně-Bystrci před třemi roky. Náhrada zastaralého kotle na provozu Brno-Sever v Maloměřicích dvěma špičkovými kotly s účinností 96 procent a splňujícími všechny zpřísněné emisní limity předloni zase výrazně snížila emise SO2 i emise oxidů dusíku. Zapojení těchto horkovodních kotlů umožnilo udělat definitivní tečku za mazutovým hospodářstvím a zlikvidovat veškeré rezervní zásoby mazutu v nádržích na Brno-Severu. (Mazutem se v Brně však přitápělo naposledy v roce 2011.)

V letošním roce Teplárny Brno investovaly do ekologizace cca 342, 2 milionu korun. V této částce je zahrnuta nejen letošní etapa výměny parovodů, ale také dokončení akumulace a instalace elektrodového kotle na provoze Červený mlýn, navýšení horkovodního výkonu na Špitálce a výměna kotlů na lokálních zdrojích. 

Teplárny Brno dávají Brnu teplo a elektřinu bezmála 88 let. „Právě kombinovanou výrobou a distribucí těchto energií navíc zajišťujeme ekologické a efektivní nakládání se základními energetickými zdroji,“ upřesnil generální ředitel Ing. Petr Fajmon, MBA.

06.11.2018

PŘEDPLAŤTE SI

banner 220x660

Nenechte si ujít...