1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Chemičce DEZA loni stouply tržby na 10,5 mld.Kč, zisk se snížil

Deza chemichals logoVal. Meziříčí - Valašskomeziříčské chemičce DEZA loni vzrostly tržby o deset procent na 10,5 miliardy korun. Zisk podniku se však snížil z 881 milionů v roce 2012 na loňských 601 milionů korun.

Důvodem byl zejména přetrvávající problém s odbytem černouhelné smoly, která je z hlediska množství nejvýznamnějším produktem firmy, řekl ČTK mluvčí chemičky Jaroslav Obermajer.

"Rok to však byl stabilizovaný, ceny surovin se nijak výrazně neměnily," uvedl mluvčí. Chemička již několik let zaměstnává kolem 980 lidí, patří k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Průměrný hrubý měsíční výdělek v chemičce byl loni 30.236 korun.

DEZA zpracovává dehet a surový benzol. Z těchto dvou základních surovin, které vznikají při koksování černého uhlí, vyrábí speciální aromatické chemické látky, které se dále využívají na výrobu dalších produktů ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Letos chemička připravila ekologické investice do technologií komínu a kotlů. "Oxidy dusíku budeme vstřikováním látky přeměňovat na čistý dusík a oxidy síry budeme zachytávat ve vápenném mléce. Na pevné látky budeme používat nový filtr. Oxidy dusíku a pevné látky snížíme o jednu polovinu a oxidy síry o tři čtvrtiny," uvedl Obermajer. Investice si vyžádá 270 milionů korun, evropská dotace pokryje 40 procent. Chemička tak splní emisní limity pro kouřové spaliny, které jsou nastaveny od roku 2016.

DEZA patří dlouhodobě k největším znečišťovatelům ovzduší v regionu, předloni však zásadně snížila emise naftalenu, nyní jsou pod úrovní 100 kilogramů ročně. Emise benzenu v roce 2012 činily 5370 kilogramů. "Snažíme se stále hledat možnosti, jak benzen snížit, jsou to drobné investice, jsme na technologickém minimu," řekl mluvčí.

Chemička v poslední době nakupuje více surovin z Ukrajiny, pochází odtud asi polovina. "V souvislosti s posledními událostmi jsme tam zatím nezaznamenali žádný problém či zpoždění dodávek," podotkl Obermajer. Zbylou část surovin získává DEZA z Česka, Slovenska a Polska.

Asi 60 procent výroby jde na export, většina do zemí Evropské unie. "Nejblíže je nám Německo, Itálie. Ale dodáváme také do Latinské Ameriky, Číny, Japonska či Indie," uvedl mluvčí. Chemička se stále více orientuje na východní země. "V roce 2011 jsme dělali velkou investici asi za 300 milionů korun na granulaci černouhelné smoly. Dosáhli jsme větších granulí smoly, dnes můžeme komfortněji a bezpečněji z hlediska otěru, čili rozpadu smoly při transportu, dodávat do zemí Jižní Ameriky," řekl mluvčí.

Akciovou společnost DEZA tvoří základní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený provoz Organik v Otrokovicích - bývalá výrobní jednotka firmy Baťa. V roce 1999 byla DEZA začleněna do vlastnické struktury skupiny Agrofert Holding.

21.03.2014  ČTK

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...