1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Rtuť ze starých výrobních provozů definitivně mizí ze Spolany

spolana factoryNeratovická společnost Spolana pokračuje v postupné ekologizaci svého výrobního areálu. Ve shodě s integrovaným povolením zahájila postupnou dekontaminaci a demontáž výrobních zařízení a budov po ukončeném provozu amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru a louhu sodného.

Tento provoz Spolana zastavila na konci roku 2017, čímž došlo k úplnému ukončení používání rtuti ve výrobních provozech společnosti. Celkové náklady na dekontaminaci a demontáž jsou odhadovány na 160 milionů korun a jsou hrazeny společností Spolana.

„Cílem tohoto dlouhodobého projektu schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje je zbavit náš výrobní areál odpadní a zbytkové rtuti po ukončené výrobě chlóru pomocí amalgámové elektrolýzy. Jsem velice rád, že po náročném období příprav jsme dospěli do fáze, kdy dochází k odvozu a ekologické likvidaci tekuté odpadní rtuti, která byla dosud bezpečně uskladněna přímo v místě bývalé výroby. V další fázi projektu se pak postupně zaměříme na demontáž výrobního zařízení, a na dekontaminaci skladovacích a expedičních prostor. Nakonec bude následovat demolice těchto budov tak, aby byl prostor připraven pro nové využití,“ vysvětluje Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.

Celkově se jedná o zhruba 160 tun odpadní rtuti v tekutém stavu, která byla využívána v elektrolyzérech. Tato rtuť bude uskladněna do zabezpečených kontejnerů, které v následujících týdnech převeze specializovaná švýcarská firma do Švýcarska k chemické přeměně rtuti na sulfid rtuťnatý. Tato látka bude nakonec ekologicky uskladněna ve specializovaném skladu v solných dolech v německém Hesensku.

Výroba polyvinylchloridu (PVC), který je základní surovinou pro výrobu široké řady materiálů ve stavebnictví nebo textilním a oděvním průmyslu a jehož je Spolana jediným výrobcem v České republice, zůstala zachována. Chlór potřebný pro výrobu meziproduktu EDC, který byl vyráběn rtuťovou elektrolýzou, je nahrazen přímým nákupem EDC od externího dodavatele.

Dokončení příprav a zahájení realizace odvozu a likvidace odpadní rtuti je dalším významným krokem v pokračující ekologizaci neratovické Spolany. „Spolana již dávno není ekologickým strašákem z minulého století. Dlouhodobě plníme veškeré emisní limity a do ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun. Letos jsme zahájili provoz nové kotelny na zemní plyn v hodnotě 200 milionů korun, které nahradila stávající teplárnu na hnědé uhlí. Díky tomu došlo k výraznému snížení objemu látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého klesly o 99 %, emise prachu a oxidů dusíku o 90 % a emise oxidu uhelnatého o 60 %,“ uzavírá Miroslav Falta.

04.01.2021

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...