1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Spolana obhájila ekologickou certifikaci

skumavkyNeratovice – Spolana, tradiční petrochemický výrobce patřící do skupiny Unipetrol a jediný výrobce PVC a kaprolaktamu v České republice, obhájila v uplynulých dnech již podeváté celosvětovou environmentální certifikaci Responsible Care.

Spolana opět obhájila celosvětovou certifikaci nazvanou Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). „Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich hlavních priorit. Do programu jsme se přihlásili již v roce 1994. Závazky vyplývající z účasti v tomto programu se neustále zvyšují a my jsme rádi, že i letos jsme v jejich plnění obstáli. Zprávu z účasti v tomto programu navíc každoročně projednáváme se zástupci odborných organizací a místními i regionálními samosprávami,“ řekl Miroslav Falta, místopředseda představenstva společnosti Spolana, a dodal: „Do modernizace závodu a ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů Kč.“

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětová iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje zvyšováním bezpečnosti chemických zařízení, výroby, distribuce a používání chemických produktů a neustálým zlepšováním ochrany zdraví lidí, pracovního a životního prostředí. Zvláštní zřetel je kladen také havarijní připravenost a informační otevřenost. Do iniciativy, která je koordinována Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic) ve spolupráci s Evropskou federací distributorů chemických látek (FECC), je zapojeno přes 50 zemí. Českou verzí iniciativy je od roku 1994 program s názvem Odpovědné podnikání v chemii spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Koordinátorem programu je Svaz chemického průmyslu České republiky.

Spolana je aktivní nejen v ochraně ale také v podpoře životního prostředí. Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého rybářského svazu již čtvrtým rokem vysazuje do Labe různé druhy ryb (např. kapry, štiky nebo candáty) a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokola stěhovavého pravidelně hnízdícího v areálu Spolany. Nyní na seznam podporovaných druhů tohoto chemického závodu přibyly také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly v areálu chemičky, v místech původní výroby čokolády a sacharinu, instalovány tři úly s roji včel medonosných. Vysokou kvalitu a výbornou chuť stočeného medu nedávno potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského.

Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

14.11.2018

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...