1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

AWT získala dotaci z Evropské unie na modernizaci terminálu Paskov

awt locomotivePodpisem grantové dohody s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA) Evropské komise bylo završeno úsilí společnosti AWT, člena skupiny PKP CARGO, k získání dosud nejvyšší dotace v historii společnosti.

Rozvoji terminálu věnuje AWT velkou pozornost a v budoucnu by měl hrát velkou roli v logistickém trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře, kde bude hlavním uzlem na jeho jižní straně.

AWT i s využitím potenciálu mateřské společnosti PKP CARGO se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj v oblasti intermodálních přeprav a zároveň věnuje velké úsilí na modernizaci a postupné rozšiřovaní terminálu Paskov, který patří mezi významné otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě. „AWT má s intermodální přepravou dlouholeté zkušenosti, vidíme v tomto segmentu potenciál pro náš rozvoj a terminálu v Paskově věnujeme velkou pozornost. Překladiště má strategickou a perspektivní polohu v rámci Evropy, dnes je součástí 25 terminálů a překladišť v Polsku a je napojen na významné evropské přístavy. Spolu s PKP CARGO ho chceme stále více zapojovat do logistického trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře nebo obsluhy Hedvábné stezky. Pro celou skupinu PKP CARGO představuje bránu především do jižní Evropy,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Pro podporu přípravy a realizace výstavby III. etapy multimodálního kontejnerového terminálu Paskov byl využit „Nástroj pro propojení Evropy“, (CEF – Connecting Europe Facility), z jehož zdrojů byl společnosti AWT přiznán příspěvek ve výši 5 871 360 EUR. Tato částka (tzn. přibližně 158 500 000 Kč) představuje 66 % uznatelných nákladů projektu, jehož součástí je kromě nového kolejového napojení, manipulačních ploch, osvětlení a dalšího vybavení vlastního terminálu i studie, projekt a realizace rekonstrukce vlečky v Paskově. „Cílem projektu je maximální využití kapacity pracoviště pro vlakové soupravy délky 700 m, umožňující nabídnout nový standard přepravy a odbavení našim zákazníkům při současné úspoře nákladů na vlečkové manipulace,“ podotýká Viktor Bystrian, obchodní ředitel AWT.

Nyní bude následovat fáze stavební a technologické realizace celé modernizace paskovského terminálu. Do konce roku 2020 bude vybudováno nové kolejové napojení, rekonstruována vlečková stanice a překladiště bude rozšířeno na více než dvojnásobek, přičemž dopravní a manipulační plochy dosáhnou plochy 71 000 m2 a dopravní výkonnost naroste na téměř 5 000 TEU. Prováděné úpravy ve výsledku umožní zrychlený průjezd stanicemi na dopravních ramenech k terminálu.

V současné době má terminál Paskov rozlohu 31 000 m2, s kapacitou 2 400 TEU a s kolejemi o délce 3 x 270 m. Leží v blízkosti průmyslových zón i hranic s Polskem a Slovenskem. Strategická pozice v srdci Evropy umožňuje snadné a rychlé propojení do důležitých evropských přístavů a terminálů. Nachází se v těsné blízkosti dálnice a má kolejové napojení na celostátní železniční síť.

Terminál slouží jak pro AWT, tak pro externí subjekty a zajišťuje veškeré činnosti spojené s překládkou, svozem, rozvozem, lehkými opravami kontejnerů, odbavením vlaků a skladováním kontejnerů na ploše i celní služby na místní celnici situované v areálu terminálu. AWT disponuje na tomto terminálu kontejnerovými překladači s možností stohování kontejnerů až do pěti vrstev a manipulace nejen s běžnými ISO kontejnery, ale i se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Dále disponuje tahači pro rozvozy kontejnerů a návěsů.

11.01.2017

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...