1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČD Cargo za první pololetí zdvojnásobilo svůj čistý zisk, před zdaněním vydělalo přes půl miliardy korun

CD cargo logoSpolečnost ČD Cargo, a. s., člen skupiny ČD a největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., která se zabývá především nákladní dopravou,

obhájila pozici nejvýznamnějšího nákladního dopravce na tuzemském železničním trhu a za první pololetí roku 2016 realizovala zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 507 mil. Kč.

Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 427 mil. Kč, a to i díky úspěšně zahájené expanzi do zahraničí. Za první pololetí letošního roku přepravilo ČD Cargo, a.s., 32,1 mil. tun zboží.

Liberalizace železnice otevřela trh soukromým dopravcům, globalizace částečně smazává hranice mezi jednotlivými státy, a to s sebou přináší přirozený pokles tržního podílu ČD Cargo. Doba, kdy ČD Cargo jasně dominovalo téměř 100% podílem tuzemskému trhu, je nenávratně pryč. Tržní podíl tak nyní osciluje kolem 65 %. „Jsem velmi rád, že jsme jasně prokázali, že si s tímto poklesem na domácím trhu umíme poradit. Nový pro-zákaznický přístup, informační servis a řada optimalizačních opatření, kterými firma prošla a stále pod naším vedením prochází, to vše stojí za dobrými výsledky v letošním pololetí. Jedním z našich primárních cílů je pokles výkonů na tuzemském trhu zastavit a využít příležitosti na trzích v zahraničí. Ano, ČD Cargo dnes již nepůsobí pouze na tuzemském dopravním trhu. Jsme plně etablováni v Polsku a nezbytné legislativní kroky k získání licence dopravce podnikáme i v ostatních okolních zemích,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik.

ČD Cargo pokračuje nadále v řadě dílčích optimalizačních projektů a opatření, které vedly k razantnímu snížení provozních nákladů. Vyšší efektivita dopravce přispěla k významnému meziročnímu zlepšení hospodářského výsledku skupiny ČD Cargo o přibližně 211 mil. Kč, což s ohledem na loňský čistý zisk za první pololetí představuje nárůst o téměř 98 % na výše zmíněných 427 mil. Kč.

Ivan Bednárik k tomu dodává: „Výsledky za první pololetí jsou velmi pozitivní. Nesmíme se jimi však nechat ukolébat. Stále je co zlepšovat. Nyní se soustředíme především na problematický segment jednotlivých vozových zásilek, v důsledku jehož vývoje také ČD Cargo prošlo v posledních letech restrukturalizací. Situaci v jednotlivých vozových zásilkách však opět zkomplikoval pokles ceny ropy, který zapříčinil přechod části přeprav na silnici. Jsme však ve shodě s Ministerstvem dopravy, že by tyto přepravy měly zůstat, resp. se vrátit zpět na železnici. Tato snaha byla také podpořena zvýšením slevy za užití železniční dopravní cesty pro tento produkt, která však k vyrovnanému hospodaření segmentu jednotlivých zásilek bohužel nemůže stačit. Ale připravujeme řadu opatření, která jak pevně věřím, pomohou hospodaření vylepšit i v této oblasti našeho podnikání.“

Přeprava jednotlivých vozových zásilek po železnici je kapacitně náročná a ekonomicky nerentabilní v porovnání s přepravami ucelených vlaků, proto ji v České republice provozuje téměř výhradně ČD Cargo. Přímým konkurentem jsou pouze silniční kamionoví dopravci, jejichž cenovým nabídkám není železnice mnohdy schopna konkurovat. „Extrémním řešením by bylo tento segment přenechat silnici, na kterou by přešlo dalších cca 21 mil. tun nákladu, což by však mělo negativní dopad přesahující hranice naší společnosti. V ČD Cargo ale uděláme vše pro to, aby k tomuto přesunu nedošlo,“ ujišťuje Ivan Bednárik.

13.09.2016

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...