1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Letecké a námořní přepravy trpí nedostatkem kapacit

PST CLC 20Letecké přepravy trpí nedostatkem kapacit, zejména z důvodu chybějících takzvaných pasažérských letů. Největším problémem v letecké dopravě je nedostatečná kapacita, což se na trhu globálně projevuje v růstu cen přeprav.

Situace není příznivá ani v přepravách námořních, které jsou také ovlivněny důsledky pandemie. Kolem poloviny roku se očekává zlepšení této situace, mělo by totiž dojít ke spuštění většího počtu obřích lodí několika rejdařů. Tím se navýší přepravní kapacity, hlavně na trase mezi Čínou a Evropou.

Je otázkou, zda a jak přesně se toto navýšení počtu lodí projeví z hlediska tlaku na cenu. Otázkou také zůstává, jak budou s, tak velkým objemem pracovat přístavy, tedy to, jestli budou schopny zboží pružně odbavovat. „Může se stát, že se sice zlepší situace s kapacitou na lodích, ale na druhou stranu se bude zboží hromadit v přístavech, kde tak nebude docházet ke včasnému odbavování kontejnerů,“ říká Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC.

Problémy jsou i v letecké přepravě: vloni docházelo k uzavírání letišť nebo omezování odbavování z důvodu nakaženého personálu. „Pociťujeme velký propad objemů leteckých přeprav. Na druhou stranu dochází k přepravám produktů, které se dříve v takových množstvích nepřevážely. Jde o ochranné prostředky – roušky a respirátory, také o ochranné obleky. V současné době se hodně vozí také antigenní testy. Ani přesto ale v leteckých přepravách nedosahujeme objemů, které jsme měli před pandemií,“ uvádí Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC.

Firmy se teď musí vyrovnávat s výrazně vyšší pracností zakázek. „V rámci přeprav je nutné řešit spoustu problémů, což zabírá více času než dříve. Kvůli tomu je jeden pracovník schopen zpracovat menší počet přeprav než v minulosti. Problém je totiž v tom, že nic není tak, jak je naplánováno. Vše se v průběhu času mění. Zásilky se musí sledovat, je nutné informovat zákazníky, pře objednávat kapacity a podobně,“ specifikuje Jan Bláha.

21.01.2022

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...