1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Největší logistický areál DSV v severní Evropě pomůže čistit ovzduší

DSV logistic parkNedávno byla dostavěna první ze čtyř skladových budov, které mají vyrůst na pozemku Hedeland vedle sídla DSV Panalpina A/S v Dánsku. Budova byla opatřená ekologickým zastřešením NOXOUT.

Speciální minerální povlak na střeše pomáhá rozkládat částice dusíku produkované osobními a nákladními automobily, které projíždějí touto oblastí.

Všechny čtyři skladové budovy zabírající plochu 150 000 m2 budou pokryty tímto speciálním zastřešením NOXOUT.

První budova se střechou typu NOXOUT o rozloze 40 000 m2 byla dokončena nedávno. Střecha má schopnost rozložit až 421 120 gramů částic oxidu dusíku ročně. To odpovídá množství emisí oxidu dusíku vyprodukované kamionem s emisní normou Euro 6, který přepravuje 8–13 tun a objede 18 krát zemi kolem dokola.

Částice oxidu dusíku se rozkládají díky speciálnímu povlaku oxidu titaničitého, který působí jako katalyzátor, při reakci se zachyceným NOx. Díky slunečnímu záření přemění povlak částice oxidu dusíku na dusičnany, které se následně deštěm smyjí ze střechy a následně jsou znovu použity jako hnojivo pro okolní půdu a rostliny.

Executive Vice President divize DSV Property B. Winther Almind z oddělení nemovitostí DSV Panalpina komentuje tento inovativní typ zastřešení:

„Tento nový typ zastřešení je v souladu s naším přístupem k životnímu prostředí. Mimo zaměření na klima a snižování CO2 bychom se měli zaměřit také na životní prostředí a znečištění ovzduší. Při plánování nových budov je toto třeba brát v potaz. S NOXOUT přebíráme odpovědnost za životní prostředí a přispíváme ke snižování znečištění ovzduší plynoucího převážně ze silničního provozu.“

Jakmile budou všechny čtyři budovy pokryty zastřešením NOXOUT o celkové rozloze 150 000 m2 zvládnou rozložit 1 579 200 gramů částic oxidu dusíku každý rok a to odpovídá přibližně 70ti cestám kamionu kolem světa.
Čistší vzduch pro následujících 50 let

Nový skladový komplex o rozloze 150 000 m2, který se stane největším logistickým areálem společnosti DSV Panalpina A/S v severní Evropě, bude pomáhat rozložit částice oxidu dusíku pro nadcházející desítky let.

Susanne Højholt, Head of Development v Nordic Waterproofing komentuje:

“The NOXOUT roofing is capable of breaking down NOx particles over a period of 50 years – which is the estimated life span of the roof. Because the mineral is contained within the slate, the titan dioxide coating is not used up or washed away over time. The only thing to reduce the roofing’s ability to break down NOx particles is lack of sunlight, leaf cover or something else that prevents the particles from falling onto the mineral coating of the roof”.

Podle Susanne Højholt, až bude potřeba střechu nahradit -  po desítkách let služby – by měla být rozložena stejným způsobem jako ostatní typy asfaltového zastřešení. Podle dánské agentury pro ochranu životního prostředí, není oxid titaničitý nebezpečný. Minerál se používá pro mnoho dalších věcí, např. pro výrobu bílé barvy, UV filtry v opalovacích krémech nebo žvýkačkách.

Dalším pozitivem je, že bílý povrch střechy odvádí sluneční paprsky a snižuje absorbované teplo - na rozdíl od klasických černých střech. Během slunečného a horkého období se tedy celková spotřeba energie budovy sníží.

20.01.2020

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...