1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nové investice AWT do infrastruktury podporují rozvoj ve strategických segmentech

awt locomotiveMezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, nadále pokračuje v modernizaci terminálu kombinované dopravy v Paskově.

Překladiště od května nově obsluhuje moderní intermodální překladač Hyster RS 46-33 IH, který zrychlí a zkvalitní provoz při překládce kontejnerů v terminálu. Zároveň skupina AWT v rámci třetí etapy modernizace rozšíří celkovou plochu terminálu Paskov o dalších 40 000 m2 a tím navýší jeho kapacitu o 2 400 TEU. Po dokončení této fáze modernizace bude mít překladiště celkovou rozlohu 71 000 m2 a kapacita se zdvojnásobí na 4 800 TEU.

Terminál v Paskově patří mezi nejvýznamnější otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě. Je napojen na významné evropské přístavy jako jsou Hamburg, Rotterdam, Bremenhaven, Koper nebo Trieste a na důležité vnitrozemské dopravní uzly. Zároveň představuje důležitý překládkový uzel pro oblast automobilového průmyslu v Česku, na Slovensku a v jižním Polsku. V rámci skupiny PKP CARGO je i součástí 25 terminálů a logistických center v Polsku a do budoucna AWT plánuje jeho přímé napojení na polské přístavy Gdańsk a Gdynia nebo belgické Antverpy.

„Terminál v Paskově je naší velkou konkurenční výhodou v rámci poskytování služeb v oblasti kombinované dopravy. Má strategické umístění ve střední Evropě, je moderně a profesionálně řízený a těší se velké důvěře našich zákazníků. Spolu s PKP CARGO máme ambiciózní plány – chceme terminál zapojit do obsluhy Nové hedvábné stezky, polských přístavů a v neposlední řadě bude součástí logistického trojúhelníku Balt-Jadran-Severní moře, kde bude hlavním hubem na jeho jižní straně,“ řekl Zbigniew Klepacki, generální ředitel skupiny AWT.

Všechny tyto ambiciózní plány vyžadují i nové investice a modernizaci terminálu. Na začátku května získala AWT do dlouhodobého pronájmu nový překladač Hyster, který tak doplňuje současný vozový park překladiště. „Stroj je schopný manipulovat návěsy, výměnné nástavby nebo ISO kontejnery, a to ve třech řadách až do výšky pěti kontejnerů a do hmotnosti 46 tun,“ uvedl Michal Kubíček, ředitel terminálu Paskov.

Intermodální manipulátor RS 46-33 IH je vybaven nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostními systémy a dosahuje až 25 procentní úspory paliva bez úbytku výkonu v porovnání s motory předchozích řad. Nový překladač má k dispozici i Load Moment Control System, který mimo jiné zobrazuje hmotnost, vyložení a výšku břemene. Mezi další moderní prvky výbavy patří také automatický mazací systém či kamera pro zobrazení prostoru za vozíkem a kamera na rameni výložníku.

„Neustálým rozvojem terminálu a inovacemi se snažíme našim zákazníkům poskytovat ještě rychlejší a kvalitnější služby. V současné době se intenzivně připravujeme na další etapu modernizace paskovského terminálu,“ dodal Michal Kubíček.

V rámci první a druhé etapy, které proběhly v letech 2011 a 2012, došlo k postupnému rozšíření plochy a kapacity až na současných 2 400 TEU, zpevnění manipulační plochy a prodloužení stávajících kolejí. Obě modernizace terminálu si vyžádaly investice ve výši 180 mil. korun. V rámci třetí etapy modernizace AWT plánuje do roku 2018 terminál rozšířit o dalších 40 000 m2 a jeho kapacita se tím zdvojnásobí. Budou zde vybudovány dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladící kontejnery, speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím a samozřejmě toto rozšíření plochy a poskytovaných služeb si vyžádá výstavbu nového moderního řídícího střediska pro dispečink. Během této etapy má AWT v plánu investovat do terminálu dalších 100 mil. korun.

V rámci dlouhodobé strategie AWT je cílem postupně snižovat závislost na přepravách tuhých paliv, hledat nové trhy a zvyšovat podíl zejména v segmentech automotive nebo intermodal. „Kombinovaná doprava je nejperspektivnější částí trhu, která zaručuje diverzifikaci příjmů AWT a rozšíření klientské báze. Intermodal představuje v současné době přibližně 10 procent přepravy AWT. Investice do překládkové infrastruktury, využití spolupráce s PKP CARGO a expanze naší nabídky na trhy států střední a jižní Evropy umožní růst podílu tohoto segmentu v následujících letech,“ dodal Zbigniew Klepacki.

09.06.2016

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...