1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Ředitelství silnic a dálnic má připraveno na zimní údržbu 200 sypačů a 648 řidičů

road 1Začátkem listopadu byla zahájena sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy. Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci SSÚD ŘSD  770  našich zaměstnanců.  Do připravených směn je zařazeno celkem 648  řidičů a 122  dispečerů.

Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.
 
ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá  přibližně  50  km  dálnice.  Zbývající  úseky  dálnic  (cca  350  km)  a  silnice  I.  třídy  udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.  
 
Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 200 sypačů. Připraveno je rovněž 48 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 46 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 46 nakladačů.  
 
ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky.  Jednak roztoku  vody  a  chloridu  sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou  zimu, v případě zvláště nepříznivého  počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.
 
Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách. Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi ČHMÚ pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar.
 
V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.
         
Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic
po výjezdu mechanismů:                                  
                                            
do 2 hodin u dálnic     
do 3 hodin u silnic I. třídy
 
Zimní  údržbou  se  podle  pořadí  důležitosti  zmírňují  závady  vznikající  povětrnostními  vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.

02.12.2021

 

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...