1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Snížení energetické náročnosti

Dp ustinadlabem19Ústí nad Labem – Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem byla schválena dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti - pomocné provozy Předlice“.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem získal dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti,- pomocné provozy Předlice“ byla schválena MPO z Operačního programu Podnikání a inovace,pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) ve Výzvě VI. programu podpory Úspory energie.

„Budova pomocných provozů ze 70. let je velice zastaralá a energeticky náročná. Nikdy neprošla,komplexní rekonstrukcí a její stav tomu odpovídá. Aktivitami projektu je zateplení obvodového,pláště budovy, zateplení střechy a výměna výplní otvorů. Díky rekonstrukci dojde k úspoře využití stávajících zdrojů v důsledku zlepšení tepelně-izolačních vlastností dotčeného objektu, snížení úniků tepla, zlepšení systému hospodaření s teplem. Realizace projektu bude mít zásadní význam pro zvýšení úspory konečné spotřeby energie ve společnosti. Rozpočet celého projektu je 6 090 495,06 Kč bez DPH a maximální schválená výše dotace je 1 939 862,46 Kč dle předložených způsobilých výdajů“, uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti.

V lednu 2022 byla uzavřena Smlouvo o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, který splnil podmínky pro účast v zadávacím řízení a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení všech nabídek. Fyzická realizace projektu se očekává
v první polovině roku 2022.

14.03.2022

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...