1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Eaton Česká republika podepsal Chartu diverzity a připojil se tak k propagaci rovných příležitostí pro všechny

EATON logo nahledTZRoztoky - Společnost Eaton, která působí v oblasti řízení energie, oznamuje, že se její česká obchodní společnost stává nejnovějším signatářem Charty diverzity. Prezentuje tak svojí trvalou snahu o vytváření rovných příležitostí a příjemného prostředí pro všechny zaměstnance.

Charta diverzity byla poprvé představena ve Francii v roce 2004, v současné době už má ale celkem 24 zemí Evropské unie svojí vlastní regionální Chartu diverzity – tyto aktivity jsou koordinovány nevládní organizací jmenovanou Evropskou komisí. Každá z těchto národních aktivit má za cíl podporovat mezi společnostmi a institucemi myšlenku a kulturu inkluze a diverzity, kde jsou pro každého rovné příležitosti a kde fungují principy respektu a vzájemného uznání. 

Charta diverzity České republiky byla poprvé uvedena v roce 2014 platformou pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost a v současné době má více než 80 signatářů, což představuje více než 200 000 zaměstnanců. V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

Podpisem Charty diverzity České republiky Eaton potrvrzuje svoje trvalé úsilí být pro ostatní společnosti ve svém oboru příkladem inkluze a diverzity. „Jsme moc rádi, že naše jméno můžeme přidat k Chartě diverzity České republiky a pomoci tak odstranit překážky a předsudky,“ řekl Jaroslav Neuvirth, HR manažer, Eaton Česká republika. „Inkluze a diverzita pro nás vždy byly nesmírně důležité. Jsou zásadní pro naplnění naší obchodní vize a výjimečných výsledků. Když přijmeme všechny aspekty, které nás dělají jedinečnými, ať jako jednotlivce nebo firmu, stáváme se tak silnějšími. Můžeme pak přilákat ty nejlepší talenty z celého světa a zajistit jim příjemné a akceptující pracovní prostředí, které je důležité proto, aby oni sami mohli odvádět tu nejlepší práci.“

Principy Charty diverzity přijaly všechny organizační složky společnosti v České republice a to obchodní společnost Eaton Elektrotechnika, Evropského inovační centrum v Roztokách, výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí i BDC Brno. V Chartě diverzity se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Jaroslav Neuvirth, který za společnost Eaton Chartu podepsal uvedl, že společnost Eaton vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, usnadňuje jejich návrat po rodičovské dovolené, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci jejich pracovního, rodinného a osobního života. Podpisem Charty se společnost rozhodla veřejně deklarovat principy, které patří k její firemní kultuře a zároveň jsou nedílnou součástí strategií úspěšných evropských firem. Eaton Česká republika budu aktivně participovat v networkingových aktivitách a sdílet své zkušenosti, jako součást svého závazku v rámci Charty diverzity České republiky.

Eaton byl také nedávno označen za jednu z vedoucích evropských společností v oblasti diverzity a inkluze v rámci prestižního akce Diversity Leaders 2020, organizované Financial Times. Polovinu představenstva společnosti tvoří ženy nebo zástupci minoritních skupin a přibližně 5 500 vedoucích pracovníků Eaton po celém světě navštívilo školení na téma inkluze. Speciální zaměstnanecké skupiny, které mají za cíl podporovat myšlenky inkluze a diverzity, mají více než 10 000 členů v 61 zemích.

14.08.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...