1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Dukovany je připravena energeticky zachránit Vysočinu

CEZ logoJaderná elektrárna Dukovany se zapojila do cvičení rozsáhlého rozpadu energetické soustavy v Kraji Vysočina.

Výsledkem je ověření, že rozpadu sítě a Blackoutu by Dukovany účinně bránily a v případě jeho vzniku jsou schopny celou síť za pomoci Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice rozjet tzv. ze tmy.

Námětem cvičení bylo ověření postupů a možností Jaderné elektrárny Dukovany čelit vnějším vlivům při rozpadu energetické soustavy, které by mohlo postihnout celý kraj. Takovým důvodem můžou být například i extrémní klimatické podmínky, proti kterým byly objekty Dukovan zodolňovány.

„Klíčovou předností je schopnost dukovanských bloků zregulovat na vlastní spotřebu a v daný okamžik opět začít elektřinu do sítě dodávat. Významným posilujícím bezpečnostním prvkem je možnost napájení JE Dukovany z blízké Vodní přečerpávací elektrárny Dalešice, která je schopna zajistit dostatek záložní energie pro najíždění nebo odstavování všech čtyř dukovanských bloků,“ říká Libor Fejta, projektový manažer JE Dukovany, který má na starosti scénář cvičení za EDU.

„Jakékoli cvičení tzv. Blackoutu bez zapojení Jaderné elektrárny Dukovany nemá smysl ani v Kraji Vysočina, ani kdekoli jinde v České republice. Význam energetického uzlu Dalešice a Dukovany je naprosto klíčový, hydroelektrárna Dalešice je ve spolupráci s elektrárnou v Dukovanech jediné technické zařízení v ČR, které je schopno znovu nastartovat energetickou  soustavu v případě výpadku. Pro cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina jsou Dukovany důležitým velkým dílem skládačky,“uvedl hejtman Kraje Vysočina a předseda Krizového štábu Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Námět cvičení: Vichřice, která se přehnala přes oblast východní části Vysočiny, vyřadila některá elektrická vedení. Bez elektřiny jsou území cca 3 okresů (Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou), je vyhlášen stav nouze. Jaderná elektrárna Dukovany během rozpadu soustavy regulovala síť všemi svými čtyřmi reaktory. Přesto však nebylo možné síť udržet, takže byla elektrárna odpojena od sítě, snížila výkon a dále vyráběla jen pro svoji vlastní spotřebu, s plným pokrytím bezpečnostních podmínek. Po provedení předepsaných kontrol a ujištění se, že veškerá zařízení jsou v pořádku, vyhověly Dukovany požadavku dispečinku Praha a poskytly potřebný výkon pro rozjezd a obnovu soustavy v postižených okresech kraje a pro pojištění své vlastní bezpečnosti využily Přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Výkon z 2. Reaktorového bloku stačil s velkou rezervou na pokrytí krizových potřeb všech tří okresů. Při takovém scénáři jsou možnosti kapacit Dukovan nejméně desetinásobné.

Schopnost držet stabilní soustavu, jak při jejím rozjezdu, tak při poruchových nebo obchodních výkyvech, je pravidelně testována na všech osmi dukovanských parních turbínách. Pokud by síť zkolabovala třeba i na mnohem větším území, než jeden kraj, Dukovany by byly schopny, dle pokynů dispečinků, poskytnout odpovídající resuscitaci.

12.05.2016

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...