1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

TESCAN představil novou generaci elektronového mikroskopu TIMA pro mineralogický výzkum a těžební průmysl

TESCAN TIMABrno - Elektronové mikroskopy nachází uplatnění napříč průmyslem, medicínou, chemií a dalšími vědními obory. Jedním z pilířů jejich aplikací jsou také vědy o Zemi.

Právě pro tyto, svými požadavky specifické, geologické vědy nabízí TESCAN ve svém portfoliu speciálně vybavený elektronový mikroskop s názvem TIMA (TESCAN Integrated Mineral Analyzer), který se díky své popularitě dočkal nového provedení.

TESCAN ORSAY HOLDING oznámil zahájení prodeje nové generace přístroje TESCAN TIMA, specializovaného řešení pro automatickou mineralogickou analýzu, uplatňovanou jak v rámci základního výzkumu, tak v oblasti průmyslového zpracování nerostných surovin. Mezi typické zákazníky tak patří výzkumné instituce, ale také servisní min-eralogické laboratoře či velcí světoví producenti zlata a mědi. Uživatelé první generace TIMY jsou dnes rozeseti po celém světě, ale hlavně v oblastech produkujících nerostné suroviny, jako jsou Kanada, USA, Austrálie, Jižní Amerika, Rusko nebo Čína.

Hlavní benefit nové řady: automatizace

TESCAN TIMA představuje uživatelsky přívětivý, automatizovaný nástroj pro mineralogický a petrologický výzkum. Je nejen schopen analyzovat chemické či fázové složení vzorků jako celku, ale dokáže také charakterizovat celé populace zrn a vytvářet distribuční mapy prvků nebo minerálů. „Díky zpětné vazbě od našich zákazníků z vědecké komunity jsme dokázali novou generaci významně inovovat. Největší posun proběhl v oblasti automatizace, která pomáhá ule-hčit mineralogický výzkum a dělá z TIMY výjimečné zařízení,“ uvádí Marek Dosbaba, produk-tový manažer pro geologické vědy. „Tím, že TIMA poskytuje alternativu ke kvalitativnímu hod-nocení prováděnému na optických či běžných elektronových mikroskopech, umožňuje výzkumníkům mnohem rychleji lokalizovat zájmové minerály a poskytnout kvantitativní vhled do jejich chemismu, morfologie i vzájemných vazeb.“

Minimalizace ztrát při těžbě vede k vyšší efektivitě

V rámci těžebního průmyslu je TESCAN TIMA určen pro aplikace kladoucí nároky na vysokou efektivitu sběru mineralogických dat s minimální nutností zásahů obsluhy. Předmětem zájmu je i zde mineralogické složení, ale navíc také podíl užitkové fáze v jednotlivých částech rudy – tzv. stupeň otevřenosti zrna. Právě ten totiž v mnoha případech určuje efektivitu procesu úpravy surovin. TESCAN TIMA tak pomáhá předcházet ztrátám nebo hledat jejich příčiny, a tak mimo jiné i snižovat ekologickou zátěž těžby. „Jako příklad lze uvést těžbu zlata. To je na ložiscích těžených v současnosti nejčastěji přítomno v obsazích mezi dvěma a čtyřmi gramy na tunu horniny. Pro srovnání: jedna zarovnaná kávová lžička má hmotnost přibližně 100 gramů tohoto kovu. Koncentrace jsou tedy velmi nízké a ztráty v procesu úpravy tak musí být pečlivě sledo-vány. Automatická mineralogická analýza dokáže v řádu desítek minut vyhledat ve vzorcích odpadu z těžby zbylá zlatá zrnka, a to i přesto, že se jejich velikost pohybuje pouze v jednotkách mikronů (0,001 mm). To je, vztaženo k velikosti vzorku, podobné jako hledat pomeranč na ploše 3 × 3 km. Nalezením zrn ale práce nekončí. Analýza na TESCAN TIMA zároveň ukáže, zda se zlato vyskytlo v odpadu samostatně, nebo zarostlé ve větších zrnech hlušiny. Ve výsledku pak těžař musí upravit jemnost mletí rudy nebo chemismus úpravnických médií tak, aby se ztráty opět minimalizovaly. To vše je samozřejmě třeba dělat pravidelně,“ vysvětlil celý proces Marek Dosbaba.  

Univerzální nástroj pro mineralogické analýzy

Čtyři EDS detektory, každý s vlastním digitálním pulzním procesorem, kterými je TESCAN TI-MA vybaven, zvyšují rychlost sběru dat a tím i kapacitu analýzy. Patentovaná technologie sčítání spekter pak přináší potřebnou citlivost i pro málo zastoupené prvky. Ovládání uživatelského rozhraní TIMY je snadné, díky čemuž mohou noví operátoři rychle získat potřebnou jistotu pro samostatnou práci. Data lze zpracovávat mimo samotný přístroj, aby se maximalizovalo využití pracovního času. Nová generace zjednodušuje, a hlavně dále zefektivňuje práci se získanými daty. TESCAN TIMA není jednoúčelovým zařízením pro automatickou mineralogii, ale je možno jej využívat jako univerzální autoemisní elektronový mikroskop vhodný pro všechny typy běžných aplikací.

03.02.2021

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...