1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEPS zprovoznila novou zapouzdřenou rozvodnu Vítkov

CEPS logoProvozovatel přenosové soustavy dokončil výstavbu nové zapouzdřené rozvodny GIS 420 kV Vítkov, transformátoru T402 a nové venkovní rozvodny 110 kV pro vyvedení transformace do rozvodny 110 kV společnosti ČEZ Distribuce.

Akce proběhla v návaznosti na výstavbu nového dvojitého vedení 400 kV s provozním označením V490/491 Vítkov–Přeštice.  

Realizace stavby zapouzdřené, plynem izolované rozvodny (tzv. GIS – Gas Insulated Switchgear) 420 kV Vítkov byla zahájena po více než pětileté přípravě v dubnu 2018. Plánovaný termín zprovoznění v letošním byl splněn i přes problémy způsobené pandemií virového onemocnění COVID-19 na straně dodavatele.

„Touto realizací nového uzlu 400/110 kV dochází k významnému posílení přenosové soustavy v západních Čechách a zajištění dostatečného rezervovaného transformačního příkonu i výkonu. Zároveň je tak vytvořen další krok pro plánovaný plynulý přechod ze systému 220 kV na 400 kV v budoucnosti,“ uvedl Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

V nedávné době zprovozněná rozvodna 420 kV má celkem šest polí. Její výstavba je součástí tzv. projektu společného zájmu. Projekty společného zájmu (PCI – Projects of Common Interest) jsou popsány v Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 347/2013 za účelem vytvoření platformy pro dosažení definovaných Evropských cílů.

30.11.2020

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

 

Nenechte si ujít...