1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Investice VODÁRNY PLZEŇ a.s. v roce 2021

water tap 2Investice za stovky milionů korun chystá v roce 2021 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Bude pokračovat stavba Retenční nádrže Vinice a s ní související zkapacitnění kanalizační spojné komory v Karlovarské ulici a rekonstrukce Roudenského kanalizačního sběrače.

Kromě toho investuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. cca 230 milionů korun (bez DPH) do obnovy vodárenské infrastruktury, a to dle plánu financování obnovy. Rekonstruovat se budou vodovodní řady a kanalizační stoky např. v ulicích Z. Wintra – Bolzanova, Na Okraji a Křimická, ve vnitrobloku ve Smrkové ulici nebo ve Zborovské ulici.

Stavba Retenční nádrže na Vinicích za cca 130 milionů korun (více než 80 mil. Kč zaplatí EU) byla zahájena vloni v květnu a potrvá do jara roku 2022. „V současné době je hotová základová deska a betonují a vyztužují se stěny nádrže,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. Retenční nádrž na severozápadním okraji Lochotínského parku pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích bude zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků z přívalových dešťů. Vyřeší problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu a je klíčovou vodohospodářskou stavbou při budování severozápadního okruhu města Plzně.

V návaznosti na RN Vinice začne VODÁRNA PLZEŇ a.s. na jaře 2021 s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače za cca 93 mil. Kč, která by měla trvat zhruba rok. Jde o jednu z páteřních kanalizačních stok města Plzně, kde v rámci zkapacitnění zrekonstruujeme cca 412 metrů kanalizace mezi ulicemi Pramenní a Boleveckou. Profil stoky bude navýšen na 1600 x 2100 mm a kromě toho tu bude provedena přeložka vodovodu. Po zkapacitnění sběrače se uvažuje s výhledovým napojením Fakultní nemocnice na Lochotíně. Na stavbu už je vydáno platné stavební povolení a připravujeme dokumentaci pro zadávací řízení. Stavba by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí r. 2022.

V létě 2021 předpokládáme zahájení prací na zkapacitnění stávající spojné komory v Karlovarské ulici. Zde se sbíhá více kanalizačních stok a při pracích na vodohospodářských sítích budou nutná dopravní omezení tranzitní dopravy. Veřejné dopravy by se ale omezení dotknout neměla.

Ve stejné době je rovněž předpoklad zahájení druhé etapy odkanalizování Lhoty. V první etapě VODÁRNA PLZEŇ a.s. dokončila stavbu kanalizace v Plzni-Lhotě za více než 160 milionů korun. Na její vybudování získala evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ve výši cca 89 milionů Kč.

30.03.2021

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

 

Nenechte si ujít...