1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Měření výroby a vlastní spotřeby elektrické energie JE Dukovany

nuklearna elektrarenNa základě vítězství ve výběrovém řízení realizujeme na JE Dukovany zakázku „4650 – Měření výroby a vlastní spotřeby elektrické energie JE Dukovany“.

Jedná se realizaci díla formou vyšší kompletované dodávky souboru zařízení, včetně všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.

Cílem Díla je rekonstrukce panelů nDTE2.x za účelem jejich zpřehlednění, zvýšení bezpečnosti údržby a odstranění nevyužívaných zařízení. Stávající přístroje, které jsou ve špatném stavu a vzhledem k absenci náhradních dílu je nelze dále opravovat, budou vyměněny za nové, změna osazení zařízení bude provedena tak, aby v panelu byl snadnější přístup údržby k jednotlivým zařízením.

Bude provedeno snížení množství spojů v proudových a napěťových obvodech TG, odstranění nevyužívaných skříní nDTE4.1-2, odstranění nevyužívaných přístrojů ze skříní nDTE4.3 a zpřehlednění svorkovnic tranzitujících obvodů v nich včetně odstranění nepoužívaných kabelů. Bude provedena výměna vybraných převodníků elektrických veličin za spolehlivější unifikované typy se standardním výstupním signálem 4-20mA včetně přenastavení všech navazujících systémů. Rovněž proběhne kompletní výměna instrumentace pro ovládání regulace napětí na RNVS s přenosem hodnot do SKŘ-ED.

13.05.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...