1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Moderní kotelny přispívají ke snížení emisí v Brně

Teplarny Brno 3 14Více než padesát milionů korun vynaloží letos Teplárny Brno na modernizaci dalších 11 blokových plynových kotelen na území moravské metropole. Jde o další krok postupné rekonstrukce jejich vlastních lokálních zdrojů zajišťujících výrobu a distribuci tepla a teplé vody, která odstartovala v roce 2018.

„Naším cílem je s pomocí dostupných moderních technologií snížit jejich ekologickou zátěž a současně vylepšit finanční efektivitu výroby, která pomáhá udržet dlouhodobě stabilní cenu tepla,“ vysvětlil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Na území města Brna vlastní Teplárny Brno celkem 113 blokových plynových kotelen, které jsou situovány v okrajových částech a převážně zásobují panelovou výstavbu. Průměrné stáří kotlové technologie na blokových kotelnách se pohybuje kolem sedmnácti let. „Proto dosavadní zařízení postupně nahrazujeme kondenzační technologií a nízkoteplotními kotli, které jsou efektivnější a mají široký rozsah modulace výkonu. Pro představu, v případě nahrazení všech teplovodních kotlů pouze těmi kondenzačními se sníží spotřeba zemního plynu minimálně o 2 284 tis. m3 za rok, což znamená finanční úsporu ve výši zhruba 11 milionů korun,“ doplnil Fajmon. Současně poklesnou emise CO, NOx a CO2. Vzhledem k tomu, že každá z kotelen má minimálně tři, ale i více kotlů, budou jich teplárny v konečném součtu měnit 291. Nová účinnější zařízení dávají rovněž zákazníkům Tepláren Brno ještě vyšší záruku spolehlivosti dodávek.

Z celkového počtu plynových kotelen je nutné rekonstruovat 97 z nich, například v těch budovaných v nedávné minulosti byly instalovány moderní kondenzační kotle již při výstavbě. 

Za uplynulé dva roky zrekonstruovaly teplárny 26 svých plynových kotelen za bezmála osmdesát devět milionů korun. Mezi nejrozsáhlejší rekonstrukce z minulého roku patří například Merhautova 222a, Štouračova 24 a Opálkova 6a, přičemž se tak díky instalaci kondenzačních technologií podařilo snížit výkon kotlů průměrně o pětinu a zvýšit účinnost kotelny o 6 %, čímž se snížila spotřeba zemního plynu a tím také již zmiňované emise oxidu uhlíku a dusíku.

Provozní úsek Tepláren Brno obsluhuje celkem asi 1400 vlastních lokálních zdrojů, kam mimo plynových kotelen patří i výměníkové stanice. Koncepce obměny jejich technologií je naplánována do konce roku 2028 a celkový investiční náklad se odhaduje na půl miliardy korun.

Základním primárním palivem plynových kotelen je zemní plyn. Primárním médiem pro výměníkové stanice jsou horká voda a pára, dodávané ze čtyř vlastních velkých výrobních zdrojů TB a zdroje SAKO, kde je spalován komunální odpad. Dvě z kotelen se svou velikostí, skladbou zdrojů a významem vymykají běžné velikosti lokálních zdrojů Tepláren Brno, a.s. Jsou to provozy Kamenný Vrch (CVKV Svážná) a CZT Teyschlova, kde je kromě zemního plynu spalována také dřevní štěpka.

10.02.2021

PŘEDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

 

Nenechte si ujít...