1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nová laboratoř v Hodoníně zpracuje 12 tisíc vzorků biomasy. V ČR nemá konkurenci

CEZ logoHodonín – Hodonínská elektrárna, symbol ekologické výroby elektřiny a tepla, posílila svoji pozici technologického lídra v oboru zprovozněním inovované laboratoře sloužící ke vzorkování a analýze biomasy.

Nové technologie za více než 5 milionů korun umožní za rok zpracovat více než 12 tisíc vzorků biomasy. V konečném důsledku přispěje k ekologičtější i ekonomičtější výrobě energií v Hodoníně.

Elektrárna Hodonín,vlajková loď spalování biomasy ve Skupině ČEZ a technologický lídr v tomto oboru ekologické výroby elektřiny a tepla v České republice, zkompletoval své technologické zázemí. V uplynulých dnech začala naplno fungovatinovovaná laboratoř ke vzorkování a analýze biomasy. „Jde o zázemí, které nemá u výrobního zařízení podobného typu na domácí scéně obdoby. Na základě zde získaných dat je elektrárna především schopna přesně dokladovat kvalitu a množství spálených biopaliv orgánům státní správy,“ vyzdvihuje přednost hodonínské novinky Petr Kreissl, ředitel organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová, Trmice společnosti ČEZ, a. s. Současně umožní laboratoř určit výhřevnost a množství spotřebovaného biopaliva se stanovenou přesností jako podklad pro fakturaci a tepelnou bilanci elektrárny.

EHO-laboratořTechnologické vybavení laboratoře přišlo na cca 5 milionů korun. Celkově už suma nákladů na zkvalitnění zázemí pro spalování biomasy v Hodoníně v posledních letech významně přesáhla částku 100 milionů korun. „Do této skupiny opatření řadíme mj. instalaci stacionárního třídiče, dopravní linky na peletky nebo automatického vzorkovače biomasy,“ rekapituluje hlavní milníky Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu hodonínské elektrárny. Laboratoř zaměstnává 6 laborantek.
Jak funguje?

Laboratoř zpracovává naprostou většinu vzorků z dodávek a zpravidla po jednom vzorku denně ze spotřeby. Hlavními technologiemiv hodonínské laboratoři jsou sušárny vzorků biomasy, sestava střižných mlýnů FRITSCH  Pulverisette P25 a P19, kalorimetry LECO AC-600, termogravimetry LECO TGA-701 a řídící PC. Úplná analýza každého vzorku zahrnuje stanovení obsahu popela, analytické vody, prvků C, H, N, S, stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti.

Jaký je postup zpracování vzorku? Po odběru se vzorek vykvartuje (je získán reprezentativní vzorek sypké povahy) a dá do sušárny, kde se stanovuje obsah hrubé vody. Vysušený vzorek druhý den převezme laboratoř k dalšímu zpracování. Vzorek je nejprve nutno pomlet na analytický rozměr pomocí sestavy střižných mlýnu FRITCH Pulverisette P25 a P19. U vzorků laboratoř dále stanoví vodu analytickou a obsah popela pomocí přístrojů TGA 701. Následně se určí spalné teplo na automatickém kalorimetru AC 600. Obsah prvků je stanovován na  přístroji Elementar Vario Macro. Základní rozbor je proveden zpravidla do druhého dne.
Hodonín: většinu má biomasa

Elektrárna Hodonín ročně vyrobí zhruba 400 milionů kWh elektřiny. Více než polovina tohoto objemu má jako zdroj v kolonce paliva uvedenu biomasu, zbytek vzniká spalováním uhlí. Loni vyrobili v Hodoníně z biomasy více než 216 milionů kWh elektřiny a spálili zhruba 250 tisíc tun biomasy. Produkce znamenala pokrytí roční spotřeby více než 60 tisíc jihomoravských domácností. Letos v létě zde navíc proběhla jedna z největších rekonstrukcí posledních let - výměna drtivé většiny vyzdívek druhého bloku, jehož součástí je kotel číslo 2. Právě v něm je v jihomoravské elektrárně spalována výhradně biomasa.

Elektrárna je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. V roce 2012 dodala do slovenského města Holíč zhruba 90 000 GJ z celkově vyrobených 630 000 GJ tepla.

22.11.2013

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...