1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Nový horkovod povede teplo pode dnem Svratky

Teplaren4Po dně řeky Svratky na Poříčí v hloubce zhruba 3,5 metru pod minimální hladinou od jednoho břehu k druhému povede část nového horkovodu.

Třicetimetrový úsek je součástí více než kilometrové trasy nových rozvodů v lokalitě Rondo - Vídeňská, které v rámci letošní etapy výměny zastaralých parovodů za moderní horkovody vybudují Teplárny Brno pro zajištění dodávek tepla a teplé vody pro Štýřice.
S budováním horkovodů v oblasti Poříčí – Polní začaly Teplárny Brno už vloni na podzim, cílem je propojení dvou teplárenských zdrojů – Špitálky a Starého Brna.

Z hlediska technické náročnosti této strategické stavby je nezajímavější právě přechod potrubí přes Svratku. „Je to vůbec poprvé, co jsme při už deset let trvající přestavbě rozvodné sítě z páry na horkou vodu zvolili toto „podvodní“ řešení. Až dosud bylo možné potrubí vést přes lávku nad řekou, jako je tomu například u rozvodů v lokalitě Cejl/Zábrdovická nebo na Rybářské, “ uvedl generální ředitel tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.

Horkovod kolmo protne řeku v místě, kde je její profil upraven do lichoběžníkového koryta. Respektuje stávající opěrné zdi a prochází pod jejich základy. Ke dnu řeky bude potrubí, které leží asi metr pod povrchem komunikace, svedeno šachtou. Uloženo bude cca 2,5 metru pod stávajícím dnem – celkové převýšení činí 7,4 metru. Na pravém břehu bude shybka protažena v hloubce pode dnem řeky až do vzdálenosti cca 11 m od líce nábřežní zdi a následně půjde svislou šachtou blíže k povrchu.

Aby bylo možné potrubí do dna řeky položit, bude vždy polovina toku přehrazena stěnou ze šestimetrových ocelových profilů, tzv. štětovnic. Tyto dočasné stavební jímky jsou budovány přímo z koryta řeky. „V předchozích týdnech jsme vybudovali sjízdnou rampu, po níž bude do Svratky sjíždět pásový bagr s hlavicí pro zarážení štětovnic a další mechanizace, zabezpečující např. transport vytěženého materiálu.“ přiblížil vedoucí odboru technického rozvoje Tepláren Brno Ing. Martin Šroubek.

Vzhledem k výjimečnosti díla byl vypracován povodňový a současně také havarijní plán, který počítá se zajištěním staveniště při povodni.

Fungovat bude varovná a hlídková služba.

Práce bude nutné vždy přizpůsobit aktuálnímu průtoku v řece. Bez omezení bude stavební technika do řeky zajíždět v době minimálních průtoků. V čase špičky malé vodní elektrárny na Brněnské přehradě bude možné pracovat pouze od 12.30 do 18.30. „Úzce spolupracujeme s dispečinkem Povodí Moravy a s provozem elektrárny na Brněnské přehradě. Vyšší (povodňové) průtoky, při nichž bude nutné práci zastavit, mohou nastat například po letních přívalových bouřkách. Sjízdná rampa do koryta řeky však umožní rychlou evakuaci lidí i techniky,“ upřesnil generální ředitel Petr Fajmon. 

Pod pracovištěm je v říčním profilu osazena norná stěna a v blízkosti jsou nachystány sorbenty pro likvidaci případných havarijních úniků ropných látek. Stroje pracující v řece jsou vybaveny mazivy a náplněmi hydraulických obvodů z ekologicky odbouratelných olejů.

09.06.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...