1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Teplárny Brno dlouhodobě snižují emise na území města Brna

Teplarny Brno 3 14Už do dvou let plánují Teplárny Brno snížit produkci oxidu uhličitého na polovinu ve srovnání s rokem 2000. Společnost nyní také přistoupila k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.

 

„Jako představitelé města jsme si plně vědomi závažnosti následků klimatických změn, jejich příčin a ohrožení, které z nich vyplývají. Dobrovolně jsme se proto zavázali ke snížení emisí oxidu uhličitého na celém území Brna do roku 2030 nejméně o 40 procent,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková. Klíčovým dokumentem pro město Brno, jak tyto cíle naplnit, je vloni zpracovaný a schválený Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který shrnuje konkrétní opatření, jak daného cíle dosáhnout. „Bez aktivní spolupráce a zapojení městských společností, jako jsou právě Teplárny Brno, které se systematicky snaží s pomocí špičkových technologií vyrábět teplo a elektřinu co nejšetrněji k životnímu prostředí, by ale jednotlivé kroky mohly zůstat jen na papíře. Memorandum je proto vyjádřením aktivní vzájemné spolupráce na akčním plánu. Všem jeho signatářům město také nabízí potřebnou podporu,“ dodala primátorka.

„Připojení k memorandu bylo zcela samozřejmým krokem, ekologii vnímáme jako nedílnou součást naší dlouhodobé vize. V porovnání s produkcí CO2 v roce 2000 se už Teplárnám Brno podařilo snížit jeho emise o zhruba čtyřicet procent a v tomto trendu budeme pokračovat,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Na snížení emisí měla vliv mnohá realizovaná opatření, například definitivní ukončení spalování mazutu, náhrada zastaralého kotle na Brně-severu za dvě špičková horkovodní zařízení či například výměna hořáků včetně recirkulačního zařízení na Špitálce. V střednědobém, ale i dlouhodobém investičním plánu počítají teplárny s řadou dalších akcí, které přispějí ke snižování emisní bilance CO2. „Mezi ty nejvýznamnější náleží přestavba teplovodní sítě z páry na horkou vodu, která běží už deset let. Až bude za tři roky hotová, její efekt bude stejný, jako by z města zmizelo deset tisíc aut. Každý vyměněný kilometr parovodu za horkovod totiž znamená roční snížení emisí o 336 tun CO2. Celkem už jsme položili 47 kilometrů nových horkovodů, zbývá ještě 19 kilometrů,“ popsal generální ředitel TB Petr Fajmon a doplnil: „Jedním z dalších projektů ke snížení CO2 je také výstavba dalšího zařízení na spalování dřevní štěpky. Po jeho spuštění by naše emise CO2 podle předpokladů klesly o dalších deset procent.“ V roce 2023 by tak teplárny měly produkovat o zhruba 200 tisíc tun oxidu uhličitého méně, což je proti roku 2000 pokles o padesát procent.

Mezi nové aktivity Tepláren Brno v oblasti ekologie patří dále například pilotní projekty malých fotovoltaických a hybridních elektráren na lokálních zdrojích, naplňování koncepce elektromobility a rovněž strategie zajištění dodávek chladu v Brně.

07.02.2020

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...