1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Úspěšně jsme uvedli do provozu záložní dispečink pražské distribuční plynovodní soustavy

gas pipeline1Pražská plynárenská Distribuce dokončila a zprovoznila záložní dispečink plynovodní distribuční soustavy a v uplynulých dnech ho podrobila funkčnímu zátěžovému testu.

Pražská plynárenská distribuční síť tak byla po 3 dny plně řízena z tohoto záložního pracoviště.

"Vybudování a zprovoznění tohoto záložního dispečinku je dalším krokem v rámci maximalizace bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu pro Pražany, a to zejména v případě krizových situací. Je schopen v plném rozsahu zastoupit stávající centrální dispečink v případě živelné pohromy či jiné mimořádné události”,
říká Pavel Janeček, předseda představenstva Pražské plynárenské.

Výstavba záložního dispečinku je jedním z podstatných úkolů, kterého se Pražská plynárenská úspěšně zhostila v rámci platné Územní energetické koncepce hlavního města Prahy.

04.10.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...