1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Veolia Energie ČR zahájila topnou sezónu

veolia logoTeplárny a kotelny společnosti Veolia Energie ČR postupně zahajují dodávky tepla podle místních klimatických podmínek. Topí se už například ve Frýdku-Místku, Přerově, Olomouci, Kolíně, Mariánských Lázních a v Praze.

V pátek 20. 9. budou spuštěny dodávky tepla v Ostravě, Havířově a Karviné. Příprava na novou topnou sezónu probíhala celé léto. Zahrnovala kontroly a opravy, ale i rozsáhlé rekonstrukce potrubí. Skupina Veolia Energie letos investovala jen do rozvodů tepla 600 milionů korun.

„Díky důkladné přípravě, propojenosti rozvodů a dobré organizaci práce proběhla většina oprav i rekonstrukcí bez velkých odstávek v dodávkách teplé vody. Trvaly jen několik dní, někde to odběratelé ani nepoznali. Větší projekty na některých místech mohly omezit dopravu, ale vždy jsme se snažili postupovat rychle a ohleduplně. Na novou topnou sezónu jsme dobře připraveni,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Mezi největší akce na sítích v Moravskoslezském kraji patřila přeložka horkovodního potrubí z nadzemního umístění do podzemí v parku u zámečku v Ostravě – Porubě nebo další etapa výměny páteřního horkovodního potrubního systému na frekventované Hlavní třídě v Porubě. „Obě stavby jsme připravovali zhruba rok ve spolupráci s úřadem městského obvodu tak, aby co nejméně ovlivnily život ve městě a zároveň pomohly splnit další plány na vyžití těchto lokalit,“ řekl Tomáš Groň, ředitel regionu Severní Morava a Slezsko společnosti Veolia Energie ČR. Ve Frýdku-Místku proběhla výměna části primárního horkovodu o délce 900 metrů vedoucího z teplárny do města a v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné se dokončuje nový hlavní přivaděč pro tamní firmy o délce 1,8 km.

V Olomouckém kraji pokračovala rozsáhlá rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově a to v objemu 150 mil. Kč a délce 5 km. Cílem konverze je zvýšit účinnost a snížit dopad na životní prostředí. „Po dokončení rekonstrukce soustavy CZT v Přerově ušetříme primární energie v objemu 21 tisíc GJ/rok a snížíme emise ročně o 1560 CO2/t oproti výchozímu stavu,“ uvedl Pavel Dostál, ředitel regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR.

V Čechách Veolia Energie během letních měsíců například zmodernizovala centrální kotelnu v lokalitě Dědina v Praze, která tak bude splňovat nové přísnější emisní limity (stanovené evropskou direktivou IED). Přínos pro životní prostředí má také přesun kotelny v pražské části Radotín. „Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k poklesu emisí v regionu. Přemístění kotelny významně pomůže i k rozvoji Radotína,“ doplnil Martin Brůha, ředitel regionu Čechy, Veolia Energie ČR.

Loni Veolia Energie ČR zahájila dodávky tepla 26. září 2018. Vytápění ukončila v květnu, například v Moravskoslezském kraji 24. května 2019. Minulá topná sezóna byla delší než ta předchozí, ale z pohledu průměrné venkovní teploty vyjádřené počtem denostupňů byla shodná s předchozí topnou sezónou. (Počet denostupňů v topné sezóně září 2018 – květen 2019 vzhledem k topné sezóně září 2017 – květen 2018 byl splněn na 99,8% v lokalitách v působnosti Veolia Energie ČR.) I tak poslední topná sezóna patřila mezi nejteplejší za posledních 20 let.

15.10.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...