1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Veolia Energie představila své projekty na konferenci o využití komunálních odpadů

veolia logoV Olomouci se na konci května setkali odborníci a významné subjekty v odpadovém hospodářství z České, Polské a Slovenské republiky.

Společně hledali řešení problémů, které souvisejí s naplněním náročných evropských cílů pro nakládání s odpady. Na konferenci vystoupili také zástupci společnosti Veolia Energie ČR.

Účastníci konference se shodli na tom, že Česká republika zaostává v systému třídění, recyklace a energetického využití odpadů za zeměmi EU a výrazně i za sousedním Polskem. Skládkujeme 45 % odpadů, průměr EU je přitom 26%. Skládkování je zde nejlevnějším způsobem likvidace odpadů, skládkovací poplatek v ČR je nižší než například v Rumunsku a většině zemí EU. To nemotivuje města, obce i podnikatelské subjekty k jiným směrům a nerozvíjí se moderní technologie a infrastruktura ve využívání odpadů. Odpadové hospodářství stagnuje a hrozí, že Česká republika nezvládne splnit evropský cíl skládkovat za pár let jen 10% komunálních odpadů.
Jedním z mála aktuálních záměrů, které pomohou snížit množství komunálních odpadů ukládaných na skládky, jsou projekty společnosti Veolia Energie ČR. Michal Stieber, obchodní ředitel společnosti Veolia Využití odpadů ČR, vysvětlil principy a možné postupy využití směsných komunálních odpadů, ve kterých skupina vidí potenciál. „Neexistuje universální řešení, každý region má svá specifika, která by měla být zohledněna, aby celý systém fungoval co nejefektivněji,“ zdůraznil M. Stieber. Technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný pak představil projekty multipalivových kotlů v Přerově a v Karviné. „Zatím není jasné, jak bude trh fungovat, ale my nemůžeme čekat, potřebujeme modernizovat naše zdroje a tuto cestu považujeme za společensky odpovědnou. Naše zařízení budou multipalivová, budou umět spalovat tuhá alternativní paliva (TAP) vyrobená z nerecyklovatelných odpadů, zároveň také biomasu, případně uhlí,“ připomněl M. Vrátný.
Vybudování chybějící odpadové infrastruktury v ČR bude stát miliardy korun. Jedná se o velké investice s dlouhodobou návratností a rizika jsou zatím příliš velká, protože nastavení pravidel nakládání s odpady není jasné a chybí nový zákon o odpadech. Nových projektů je naprosté minimum, vliv na to má i často neoprávněný odpor veřejnosti. Jedním ze závěrů 2. česko-polské konference je tedy nutnost systému a předvídatelné legislativy, která nebude omezovat jednotlivé způsoby a technologie nakládání s odpady ani tržní principy. Nová zařízení musí být ekonomicky smysluplná, aby firmy i obce neměly obavy pouštět se do moderních technologií.

26.06.2019

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...