1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Aircraft Industries, a.s.

Aircraft industries 15Český výrobce pracuje na novém modelu turbovrtulového letadla

Po náročném období vrcholícím loňskou hrozbou insolvence je situace společnosti Aircraft Industries opět stabilizovaná. Tuzemský výrobce navazující na dlouhou tradici kunovického Letu plánuje zvyšovat objem svojí produkce a brzy se chystá na trh uvést inovovaný model letounu L 410.

Generální ředitelka Ilona Plšková věří, že tímto krokem se pozice značky, která zaměstnává 842 lidí a jejíž obrat za rok 2016 činil 1,619 miliardy korun, významně upevní.

Můžete na úvod společnost Aircraft Industries představit z hlediska aktuální kondice, postavení na trhu a výsledků v loňském roce?

Naše společnost v minulém roce prodala devět letadel a náš roční obrat činil 1,619 miliardy korun. Celkově máme v našem oboru dva hlavní konkurenty, kanadskou společnost Viking s letounem DHC-6 Twin Otter a švýcarskou společnost Ruag s letounem Dornier. Každý z výrobků má své přednosti, ale i slabší stránky, a my věříme, že námi právě vyvíjený inovovaný model L 410 NG naši pozici na trhu turbovrtulových letadel díky svým vylepšeným charakteristikám velmi upevní.

V minulém roce se i v médiích řešila otázka insolvenčního řízení a hrazení závazků vůči zaměstnancům. Jak se vám podařilo náročné období překonat?

Návrh na zahájení insolvenčního řízení byl nakonec zamítnut a všechny závazky vůči našim věřitelům jsme uhradili nebo se domluvili na splátkovém kalendáři. Závazky vůči zaměstnancům přislíbené v kolektivní smlouvě byly rovněž vyrovnány a sporné otázky, které měla vůči vedení společnosti odborová organizace, se nám podařilo vyjasnit. Nyní je situace stabilizovaná a očekáváme, že objem výroby se bude opět postupně zvyšovat.

Které klíčové projekty se vám povedlo v poslední době úspěšně realizovat?

Letos jsme ukončili velmi významný projekt MOSTA neboli „Modernization of Small Transport Aircraft“, na kterém se podílela řada českých společností či organizací, konkrétně Avia Propeller, EVEKTOR, GE Aviation Czech, VR Group, JIHLAVAN, Jihostroj, MESIT přístroje, SVÚM, UNIS, VUT Brno, Aero Vodochody a VZLÚ. Tento projekt jsme zahájili již v roce 2010 a letos na konci března byl úspěšně obhájen v rámci závěrečného oponentního řízení za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, oponentů a všech spoluřešitelů. Úspěšnou obhajobou byla ukončena významná etapa ve vývoji inovovaného modelu L 410 NG, který z velké části probíhal právě v rámci výše uvedeného projektu. Dosud má prototyp L 410 NG v rámci certifikačního procesu, který má být ukončen v létě, nalétáno přibližně 400 hodin. V současné době intenzivně pracujeme na ukončení letových zkoušek tohoto letounu.

Kdy zahájíte sériovou výrobu nového modelu?

V současné době zadáváme do sériové výroby tři letouny L 410 NG s tím, že letos budou hotové tři trupy a příslušné ocasní plochy. V roce 2018 letouny dokončíme. Pro kompletní rozjetí sériové výroby nového modelu se v současné době vypracovávají nové NC programy pro dílce, které se dříve vyráběly na jiných méně výkonných frézovacích centrech. Vyrábějí se či upravují některé výrobní přípravky a dovybavují se některá pracoviště, například NDT pracoviště nebo pracoviště povrchových ochran.

Na jaká vylepšení nového modelu se mohou zákazníci těšit?

Vývojem inovovaného modelu, který si ponechal to nejlepší z letounů řady L 410, naše společnost získá moderní letoun nabízející zlepšené letové parametry a provozní charakteristiky, modernější technologie a inovovanou avioniku. Nová konstrukce křídla s integrální palivovou nádrží disponuje větším objemem, a proto umožňuje letounu L 410 NG podstatně delší dolet a vytrvalost. Nová pohonná jednotka s motory GE H85 a vrtulemi AV 725, umožňující nižší spotřebu, zajistí vyšší maximální cestovní rychlost. Díky zvýšenému užitečnému zatížení a zvětšenému zavazadlovému prostoru o 400 kilogramů nový model také přepraví více nákladu. Cestující se mohou těšit na inovovaný design kabiny a piloti budou mít v rámci modernizace kokpitu k dispozici „skleněnou kabinu“ (Glass Cockpit), která zvýší nejen jejich komfort, ale i bezpečnost letu.

Za jak velkou výhodu považujete to, že disponujete vlastním vývojovým střediskem?

Vlastní vývojové středisko, opírající se o zkušené odborníky dokonale znalé konstrukce malých dopravních letounů, je hlavním předpokladem pro efektivní inovace. Kromě početných oddělení konstrukce a výpočtů máme v rámci naší společnosti i vlastní zkušebnu provádějící jak pozemní, tedy laboratorní, tak i letové zkoušky. V případech, kdy nám vlastní vývojové kapacity nedostačují, angažujeme smluvní subdodavatele projekčních prací, kterým naši kmenoví odborníci zadávají práci, hotovou ji od nich přebírají a kontrolují. V naší společnosti pracuje ve výzkumu a vývoji přibližně 100 lidí. Právě při již zmíněném vývoji letounu L 410 NG kapacit našeho vývojového střediska hojně využíváme.

Jaké jsou současné inovační trendy v leteckém průmyslu a jaké požadavky mají vaši zákazníci?

V důsledku přísnějších podmínek certifikačních úřadů na provoz letounů směřují trendy v oblasti inovace především k vyšší bezpečnosti a spolehlivosti provozu a ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. V důsledku zvyšujících se požadavků trhu je to pak především zvýšený tlak na ekonomiku provozu, životnost a víceúčelové využití letounu. Inovace našeho nového letounu zahrnuje všechny výše zmíněné oblasti, a proto se domníváme, že budeme schopni zákazníkům nabídnout opravdu dobrý produkt, který je v souladu s nejmodernějšími trendy v této kategorii letadel.

Co si slibujete od zahájení provozu nového leteckého simulátoru L 410?

Nový simulátor L 410 FFS je nezbytnou podmínkou prodejů letadel naší kategorie. V dnešní době neustále se zvyšujících požadavků na bezpečnost leteckého provozu se bez kvalitního simulátoru, který splňuje veškeré předpisové požadavky pro nejvyšší úroveň těchto zařízení dle standardů ICAO, EASA i FAA, neobejdeme. Pomocí tohoto simulátoru je možné provádět nejen základní výcvik pilotních dovedností, ale rovněž, což je velmi důležité, bezrizikový nácvik nouzových úkonů, jako je například vysazení motoru za letu či požár na palubě. Otázka výcviku pilotů patří k běžným dotazům našich zákazníků, které zajímá, jakým způsobem je zabezpečen základní výcvik na letounu L 410, ale též udržovací trénink, který musí každý pilot v pasažérské dopravě pravidelně absolvovat.

Které trhy jsou pro vás zajímavé z pohledu budoucí expanze a díky jakým přednostem na nich můžete jakožto český výrobce uspět?

Naše letouny nacházejí uplatnění v oblastech s málo rozvinutou infrastrukturou, kde je pozemská doprava obtížná či nemožná. Jsou to hory, pouště, ostrovy a zároveň lokality, kde jsou přistávací a vzletové dráhy krátké a nezpevněné. Proto je po našich letounech kromě obtížněji přístupných oblastí Ruska poptávka rovněž v jihovýchodní Asii, Latinské Americe a Africe. Výhodou našeho letounu oproti konkurentům je například velmi prostorný trup, který umožňuje větší variabilitu využití letounu. Dále má naše společnost výhodu v tom, že veškeré výrobní prostory pro výrobu drobných součástek i hlavních částí letounu, včetně finální montáže, jsou lokalizovány na jednom místě v Kunovicích na Moravě, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na výslednou cenu produktu ve srovnání s tou konkurenční.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...