1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Alfa Plastik, a.s.

alfa plastic 15Úspěšný hráč na evropském poli plastových výlisků

S jejich výrobky se pravděpodobně setkal každý z nás, i když o tom možná ani neví. Každá druhá pivní přepravka u nás, přepravky na maso, pečivo či zeleninu, řada plastových dílů třeba ve vašem automobilu anebo kufry značky Samsonite totiž pocházejí z výrobních závodů akciové společnosti Alfa Plastik v Bruntále a v Tachově.

Historii firmy, která sahá do poloviny 50. let minulého století, i nejnovější trendy představil obchodní ředitel Ing. Jaroslav Žahourek.

Vaše společnost v minulosti prošla celou řadou změn a akvizicí. Které byly ty nejdůležitější?

Historie Alfa Plastik sahá až do roku 1955, kdy se celé odvětví plastů zrodilo. Za těch 60 let se společnost přirozeně měnila. Mezi nejdůležitější změny řadím založení vlastní nástrojárny v 80. letech. Díky tomu dnes může Alfa Plastik klientům nabídnout celý proces výroby výlisku, od jeho designu přes design a výrobu formy až po vlastní výrobu, která může obsahovat lisování, montáž nebo další operace.

Další změnou byla akvizice ukrajinského závodu v roce 1994. Naší dceřiné společnosti na Ukrajině, která zatím není pro ekonomiku skupiny Alfa Plastik zásadní, se daří dobře, roste a generuje pravidelný zisk. Existují zde synergie, kdy například požadavky na kvalitu nejsou na Ukrajině tak vysoké jako v České republice, takže některé formy, které již nechceme u nás provozovat, najdou ještě nějaký čas své uplatnění tam. Vnímáme velký potenciál Ukrajiny do budoucna, zvláště pro náš obor podnikání.

Významným mezníkem byla akvizice tachovského závodu v roce 2006. Díky tomu, že dnes vyrábíme ve dvou závodech v Bruntále a v Tachově, můžeme využít synergie mezi nimi a díky jejich umístění máme blízko ke klientům na východě i na západě. Východ České republiky, Polsko a Slovensko jsou dobře dostupné z Bruntálu, západní část České republiky a západní Evropa, tedy hlavně Německo, jsou zase dobře dostupné z Tachova. Přitom jde jak o koncovou cenu pro zákazníka, protože doprava někdy tvoří až 10 % ceny, tak o možnost osobního kontaktu s klientem, který považujeme i dnes za nenahraditelný.

Specializujete se na výrobu plastových výlisků vstřikováním. O jaké výlisky se konkrétně jedná? Kdo jsou vaši největší odběratelé?

Naše podnikání můžeme zjednodušeně rozdělit na tři hlavní skupiny. Za prvé jsou to přepravní obaly. Nabízíme přepravky všeho druhu: nápojové, potravinové na maso, zeleninu či pečivo nebo technické, které se využívají pro skladování nebo logistiku ve výrobních podnicích. Naší vlajkovou lodí jsou přepravky na pivo. Existuje přibližně 50-% pravděpodobnost, že náhodná přepravka na území České republiky byla vyrobena v závodě Alfa Plastik. Zvláště v pivních přepravkách jsme evropským hráčem a díky spolupráci s pivovary v České republice i v sousedních zemích patříme mezi pět největších dodavatelů v Evropě.

Velmi zajímavým směrem jsou pro nás další kroky k nabídce řešení, nejen jednotlivých produktů. Uvedu konkrétní příklad. Zahájili jsme strategickou spolupráci s velkou německou firmou, která chce společně s námi vyrábět skládací přepravky. Kromě sofistikovaného funkčního designu je konkurenční výhodou jejich tloušťka po složení. Naše přepravka má po složení tloušťku pouze 28 mm, zatímco konkurence začíná na 30 mm. Zdá se to jako zanedbatelná drobnost, ale při dopravě například ovoce ze Španělska do Německa zákazník ušetří velké peníze tím, že na zpáteční cestu mu stačí devět kamionů namísto deseti. Přepravka pak sice může být o něco dražší, ale celé řešení je pro klienta ekonomičtější.

Druhou skupinou je zakázková výroba, zejména dílů pro oblast automotive. Automobilový průmysl je obecně náročný obor, skýtá ale řadu zásadních výhod. V našem regionu se jedná o obrovský trh. Jen v ekonomickém dosahu od Alfa Plastik se ročně vyrobí kolem tří milionů aut a každé obsahuje asi 220 kg plastů, přičemž jejich podíl roste. Je to hightech odvětví, které v pozitivním smyslu nutí dodavatele inovovat a držet nejvyšší úroveň procesů.

A konečně třetí skupinu tvoří lisování s montáží. Specialitou našeho tachovského závodu jsou náročnější montáže. Jsme jediným evropským výrobcem kufrů Samsonite, kromě Samsonitu samotného. Nejen že lisujeme jednotlivé díly, provádíme také montáž, kufr zabalíme a takto je expedován koncovému zákazníkovi. Kromě logistické výhody Tachova, který leží jen 10 km od dálnice a 15 km od hranice s Německem, tak nabízíme klientům expertizu v náročnějších montážích, při zachování výhod českého prostředí. Mám obrovskou radost, jak jsme se postupnými kroky za 20 let spolupráce s firmou Samsonite od výrobce dílů posunuli na výrobce finálního výrobku a nakonec se podílíme i na vývoji a inovaci výrobního procesu. A tak, jak to mám rád, kus cesty jsme ušli a velký kus cesty máme ještě před sebou.

Hovořil jste o tom, že v roce 1994 jste expandovali na Ukrajinu. Čím se zabývá vaše dceřiná společnost? Jaká je v současné době situace na tamním trhu?

Náš závod se nachází v Lucku, ve volyňské oblasti, v západní části Ukrajiny. Upřímně řečeno, při cestě tam moc rozdílů mezi východním Polskem a západní Ukrajinou nevnímáte. Náš závod vyrábí přepravky pro zemědělství a potravinářství. Byl jsem tam v době, kdy se například řešila otázka, jak velká sklizeň borůvek bude a kdy, a tomu jsme přizpůsobovali náš výrobní plán. Kvůli dění na Ukrajině došlo k poklesu zakázek z východu Ukrajiny, naštěstí se ale našemu ukrajinskému managementu daří „východní“ výpadky nahrazovat jinými příležitostmi. Věřím, že současné změny mohou nakonec vést k rychlejšímu směrování minimálně západní Ukrajiny do Evropské unie, což by znamenalo konkrétní vyjádření potenciálu, který tam spatřujeme.

Jaká část vašich výrobků směřuje na export? Která zahraniční teritoria jsou pro vás nejdůležitější? Na jaké trhy byste chtěli proniknout v budoucnu?

Asi 60 % našich tržeb tvoří zahraničí. S ohledem na povahu našich výrobků, kdy dopravní náklady tvoří významnou část koncové ceny, se koncentrujeme na všechny sousední země. Nicméně druhým největším trhem po České republice je Belgie, a to nejen díky naší úzké spolupráci se společností Samsonite. Do budoucna se chceme stále soustřeďovat na okolní země, ale vidíme několik konkrétních příležitostí i dále od našich hranic. Například je možné, že skládací přepravky najdou svého prvního klienta v Číně.

Jaké stroje tvoří vaši výrobní základnu a jaké používáte technologie?

Základem je lisování plastů vstřikováním a výroba forem. Naším hlavním segmentem jsou lisy, které v pravidelném rytmu tisknou tvárník a tvárnici (dvě části formy) silou 800 až 1 000 tun. Každých 30 až 60 sekund, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, z nich po nastříknutí plastové hmoty do tvarové dutiny ve formě a následném vychladnutí vypadne výlisek. Formy jsou pak velké strojírenské celky, my vyrábíme až 12 t těžké, přitom v kritických oblastech je potřebná přesnost na úrovni 0,01 mm. Hlavními technologiemi jsou třískové a elektroerozivní obrábění. Z doplňkových technologií je kromě montáží zásadní technologií IML, při které robot vkládá do formy speciální etiketu, která je pak do výlisku zastříknuta plastem. Postavit celé výrobní zařízení, aby z něj vypadávaly bezvadné díly, je technická alchymie vyžadující velkou expertizu a erudici našich techniků.

Můžete přiblížit hospodářské výsledky firmy v posledních letech?

V roce 2012 firmu doběhla ekonomická krize a zaznamenala, po přesunu jedné větší zakázky zpět do mateřské firmy klienta, ztrátu. Od roku 2013 Alfa Plastik tvoří pravidelný zisk a tržby rostou tempem přibližně 15 % ročně. Loni jsme dosáhli 600 milionů korun.

Kam směřují největší investice v posledních letech?

Cítíme určitý investiční dluh, který postupnými kroky zacelujeme, a je to příležitost dostat se technologicky na špičku. V roce 2013 i loni jsme investice soustředili do výrobních prostor, zvláště do jejich energetické úspornosti, přičemž další kroky máme ještě před sebou. Hlavním tématem investičního rozpočtu je a bude náš hlavní obor, což jsou vstřikovací lisy a jejich periférie, CNC stroje na nástrojárně a montážní linky.

Jaké zajímavé zakázky jste v poslední době realizovali?

Máme radost z každé nové zakázky. Přitom nevěříme na zkratky, věříme, že úspěch je třeba si poctivě odpracovat. Tím se pak radost zvětšuje. Kromě samotného finančního efektu nás zajímá, zda nás zakázka posune kupředu, například technologicky, zda je dlouhodobě udržitelná a opakovatelná. Aby Alfa Plastik dodával do nedaleké Kofoly přepravky nebo český výrobce dodával přepravky českým pivovarům, pro mě představuje „business common sense“. A také si myslím, že obchod má obsahovat emoce a jednou z nich je hrdost na zakázku pro renomovanou společnost.

Z těchto pohledů bylo pro nás v poslední době zajímavých několik zakázek. Vyrábíme přepravky Almdudler pro Coca Colu, Rajec pro Kofolu, Lobkowicz nebo Argus pro Lidl. Získali jsme projekty na lože zpětných zrcátek pro Magnu Slovensko nebo díly na uložení světel pro Automotive Lighting. V automotive jsme Tier 2, naše výlisky se dostanou do automobilů přes našeho klienta, Tier 1 firmu dodávající do automobilky. Díly vyrobené u nás pak najdete v automobilech prakticky všech značek, od Škody a Volkswagen přes Volvo a Kiu až po BMW nebo Porsche. Další zajímavou zakázkou je pull handle pro Samsonite, což je vytahovací mechanismus na vedení cestovního kufru. Projekt obsahuje také náš návrh a realizaci montáže a kombinaci plastu a kovu.

Kolik v současné době zaměstnáváte pracovníků? Mají možnost zvyšovat si svou kvalifikaci?

Dnes máme více než 300 zaměstnanců. Za daleko nejdůležitější pro jejich rozvoj považujeme možnost otevírat jim správné příležitosti ve správný čas. Při personálním rozhodování aktivně zohledňujeme potenciál zaměstnance na další kariérní kroky.

Kde byste rád viděl společnost Alfa Plastik zhruba za pět let?

Obecně věřím při rozvoji firmy třem věcem. Je zdravé se rozvíjet postupně, evolučními kroky. Alfa Plastik má pro takové kroky dobré základy. Dále je předpokladem dlouhodobého úspěchu schopnost se neustále zlepšovat a hlad po úspěchu. A na prvním místě platí, že firmu tvoří lidé. Pokud je práce baví, podávají vysoké výkony a mají výsledky. Pokud mají výsledky, práce je baví ještě více, pokud je práce baví… Říkám tomu pozitivní spirála.

Těším se, kam se Alfa Plastik za pět let posune. Rád bych, aby firma pokračovala po nastoupených cestách, „pouze“ na nich udělala několik úspěšných kroků, aby měla velký hlad po úspěchu a trvalém zlepšování a aby v ní pracovalo hodně lidí na pozitivní spirále. Číselně je to určitě jedna miliarda korun obratu.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...