1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ALPLA, spol. s r.o.

ALPLA 17Odbornost a zkušenosti ve zpracování plastů

Před více než 60 lety založili bratři Helmuth a Alwin Lehner společnost „Alpenplastik Lehner Alwin“. Jejich počáteční aktiva spočívala v odvaze, tvrdé práci a vstřikovacím lisu získaném s nízkými náklady. Změnili prádelnu v domě jejich rodičů na výrobní halu a byli vděční za každou pomocnou ruku, kterou dostali. Jejich vášeň pro technické výzvy zůstává dodnes bezkonkurenční a je jedním ze základních kamenů historie koncernu ALPLA – významného světového výrobce plastových obalů.

V České republice otevřel jeden ze svých výrobních závodů v roce 1995. Se 170 zaměstnanci vyrábí v Bystřici u Benešova obaly a PET preformy pro zákazníky z potravinářského průmyslu i péče o domácnost (FMCG). Koronavirová pandemie ji nejvíce ovlivnila tím, že proměnila portfolio společnosti ALPLA, spol. s r.o., ve kterém došlo k poklesu poptávky především po půllitrových plastových lahvích, které dodávali do gastronomického odvětví. Naopak lépe se dařilo jiným segmentům jako například kosmetice, kde vzrostla poptávka po plastových obalech na dezinfekce nebo ústní vody.

Minulý rok česká pobočka ALPLA, spol. s r.o., iniciovala vznik edukativní iniciativy Replastuj, která upozorňuje na fakta o plastech, jejich recyklaci a správné ekologické využití. Až čtyři pětiny Čechů totiž považují plasty za hrozbu pro životní prostředí. Ve své argumentaci se Replastuj opírá o data a výsledky ověřených analýz i studií a potvrzuje, že dobře uchopené a pochopené plastové obaly jsou pro přírodu příznivým řešením. Cílem je otevřít diskusi široké i odborné veřejnosti, zvýšit povědomí lidí o plastech a jejich významu v kontextu recyklace a cirkulární ekonomiky. „Od roku 1991 se obaly vyrobené z plastu staly v průměru o 25 % lehčí, například díky lepším materiálovým vlastnostem, pokrokům ve výrobní technologii a designu. To vede jen v západní Evropě k ročnímu poklesu o téměř 6,2 milionu tun plastů. Trend bude pokračovat i nadále, protože podle plánů EU musí do roku 2025 každá PET lahev obsahovat 25 % rPET, do roku 2030 dokonce 30 % rPET,“ prozradil na úvod rozhovoru pro časopis Průmysl Dnes Jan Daňsa, ředitel české pobočky společnosti ALPLA, spol. s r.o.

Obalový průmysl patří k dynamickým odvětvím. Jaké trendy významným způsobem ovlivňují jeho směřování?

Jasným trendem je používání recyklovaných materiálů, hlavně rPET (pozn. redakce: recyklovaný PET, na jeho výrobu není třeba vytěžit nerostnou surovinu). Dále pokračující snižování váhy jednotlivých lahví a eliminace barevnosti lahví.

Jakými změnami prošla společnost ALPLA za poslední období?

Významnou změnou je výstavba skladových prostor a nové administrativní budovy. Zároveň provádíme postupně obměnu našeho strojního vybavení a infrastruktury, což mimo jiné souvisí se snahou o snižování energetické náročnosti našeho provozu.

Které téma pokládáte za rozhodující pro konstantní rozvoj vaší společnosti?

V první řadě je to rozvoj našich zaměstnanců, což je jeden z našich nejdůležitějších cílů pro příští období a tento rok.

Můžete zmínit některé z významných projektů, které jste zrealizovali v roce 2021?

V listopadu loňského roku jsme podpořili vznik edukativní iniciativy Replastuj, jejímž cílem je upozornit na fakta o plastech, jejich recyklaci a udržitelném nakládání s nimi. Podzimní průzkum veřejného mínění o vztahu Čechů k plastům potvrdil, že mezi lidmi koluje spousta mýtů a předsudků. Třetina respondentů třeba uvádí, že ve škole ani jinde nepřišla do styku se vzdělávacím projektem nebo akcí, která by měla zvýšit povědomí o recyklaci a třídění odpadu. Pro 8 z 10 lidí jsou plasty tím nejškodlivějším materiálem z klasických tříditelných odpadů. Stejný počet dotazovaných považuje odpad z plastů za reálnou hrozbu pro životní prostředí. Na výsledky průzkumu budeme našimi aktivitami reagovat, abychom zlepšili informovanost veřejnosti o plastech a jejich skutečném vlivu na životní prostředí.

Jaké investice zvažujete do oblasti nových technologií v dalším období?

Jak jsem již zmiňoval, je to pokračující obměna strojů a výměna infrastruktury s cílem snížení spotřeby elektřiny. Zároveň dokončujeme projekt automatizace interní dopravy – přechod na automatizované vozíky (AGV). Technologie nám pomáhají řešit i personální situaci v době, kdy stále roste obchod a výroba, ale lidé na trhu práce nejsou. Díky automatizaci si vystačíme se stejným počtem zaměstnanců, a přesto jsme schopni výrobní kapacity navýšit

Za klíčové označujete projekty, které vznikají ve spolupráci se strategickými zákazníky. Jak tento proces probíhá? Můžete uvést příklad?

Velmi úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na vývoji jejich produktů, používání nových materiálů nebo v oblasti používání recyklovaných materiálů. Zároveň provádíme i vlastní R&D a máme velmi zajímavé nové produkty, které můžeme našim zákazníkům nabídnout. Například nová vratná PET lahev (opakovatelně naplnitelná) jako alternativa k jednorázovým PET lahvím. Vyvinuli jsme nový design PET lahví pro mlékárenský průmysl (1l a 0,5l) a 1l lahve pro pivní průmysl (obě určené hlavně pro menší a střední výrobce).

Intenzívně se věnujete osvětě. Co vás k tomu motivuje?

Naším cílem je otevřít diskusi široké a odborné veřejnosti, zvýšit povědomí o plastech a jejich významu v současném světě, v kontextu recyklace a cirkulární ekonomiky. Apelujeme na veřejnost, aby se chovala zodpovědně, racionálně a pochopila přínos plastů pro naši společnost. Bez toho nemůžeme dlouhodobě žít udržitelně a v souladu se životním prostředím.

V jednom z našich rozhovorů jste načrtli, že se plánujete angažovat v oblasti vyvracení některých mýtů ohledně plastových obalů. Jak se vám daří plnit tento cíl?

Projekt jsme spustili před dvěma měsíci a už teď je velmi zajímavé sledovat diskuse k příspěvkům na našem facebookovém profilu Replastuj.cz. Je v nich vidět, že lidé se o téma zajímají, řada z nich je dobře informována, často ale bez kontextu a znalosti širších souvislostí. Trpělivě vysvětlujeme, diskutujeme, prezentujeme výsledky nejnovějších studií a dáváme prostor odborným názorům. Naši ideu podpořil i děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT pan profesor Vladimír Kočí, který patří k velkým propagátorům udržitelného způsobu života. Tak věřím, že se nám společně podaří změnit pohled veřejnosti na plasty.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

S iniciativou Replastuj připravujeme projekt pro žáky základních škol. V rámci něho bychom chtěli poutavou formou a interaktivně edukovat děti a přes ně i dospělé v oblasti udržitelného nakládání s plasty.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...