1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Alpla, s.r.o.

ALPLA 17Odlehčujeme plastovým lahvím

Koronavirová krize pozměnila poptávku po plastových obalech, které vyrábí závod Alpla, s.r.o., v Bystřici ve Středočeském kraji. Snížil se zájem o půllitrové PET láhve, na odbyt šly naopak nádoby s větším objemem nebo obaly pro dezinfekci. Pokles v jednom segmentu tak vyrovnává nárůst v jiném, proto společnost, která zaměstnává kolem 200 lidí, neočekává výrazné snížení ekonomických výsledků. „Myslíme si, že se plus mínus budeme držet našeho loňského obratu, jenž dosáhl 1,5 miliardy korun. Neustali jsme ani v inovacích produktů a v investicích do technologií,“ říká v rozhovoru generální ředitel Jan Daňsa.

Vaše společnost působí na českém trhu od roku 1992. Jaké byly její začátky a jak jste rostli?

Začínali jsme v pronajatém výrobním areálu v Benešově a naším vůbec prvním zákazníkem byla společnost Coca-Cola. V roce 1995 jsme se přestěhovali do stávajícího areálu v Bystřici. Současně jsme získávali nové zákazníky, s některými spolupracujeme už přes 20 let. V roce 2004 jsme vybudovali nové skladové plochy. Dalším významným milníkem se stal rok 2015, kdy jsme přikoupili pozemek o ploše asi 24-tisíc m², kde se chystáme vybudovat nové skladové prostory, administrativní budovy a další zázemí pro zaměstnance.

Vaším produktem je plastový obal. Jaké konkrétní typy vyrábíte?

Výrobu máme rozdělenou do sedmi segmentů. Klíčová je pro nás oblast obalových nápojů, v té jsme v Bystřici velmi aktivní. Dále jde o obaly na potraviny, kam spadají třeba obaly pro sosy, kečupy, hořčice a tak dále. Následuje mlékárenský průmysl, kosmetický průmysl, pro který vyrábíme třeba obaly pro ústní vody nebo prací prostředky, jsme aktivní i na trhu olejů a lubrikantů. V roce 2018 přibyl ještě farmaceutický průmysl, protože naše skupina koupila řeckou firmu se specializací na farmacii a agrochemii. Našim zákazníkům dodáváme čtyři typy obalů. Vyrábíme preformy, které si můžete představit jako zkumavky. Ty si pak zákazníci sami vyfukují do finální podoby. Pokud na to nemají vybavení, dodáváme jim přímo vyfoukané lahve. Další variantou jsou extrudované lahve vyrobené z vysokohustotního polyethylenu nebo z polypropylenu. Vyrábíme také víčka a vstřikovací díly.

Obalový průmysl je vysoce inovativní. Jakou roli hrají inovace ve vašem podnikání?

Máte pravdu. Inovace jsou pro nás velmi důležité a vnímáme je v několika rovinách. Sami se podílíme na vývoji strojů, například na vyfukování nebo extruzi. Jsme aktivní v inovacích celého procesního cyklu, který automatizujeme, a to od výroby až po balení. Nyní finalizujeme projekt automatizace vozíků, které propojí výrobní stroje se skladem. K automatizaci nás přivedla nízká nezaměstnanost v době před koronavirovou krizí, protože potřebujeme zajistit rozvoj a růst, a pokud nejsou lidé, jdeme cestou technologií. V neposlední řadě inovujeme samotné produkty.

Můžete inovaci výrobků upřesnit?

Probíhá ve dvou liniích. Jednak rozvíjíme produkty společně se zákazníky. Společnost nám představí svoji myšlenku a my ji realizujeme – od počáteční analýzy trhu, přes skicování, výpočet a výrobu formy až po produkci finálního obalu. Paralelně probíhá i vývoj našich standardizovaných produktů, tedy lahví, které pak nabízíme našim zákazníkům. Velkým tématem jsou hlavně opakovatelně plnitelné lahve a také recyklace.

Opakovatelně plnitelné lahve ale nejsou úplnou novinkou, na trhu už se nějakou dobu objevují.

Samozřejmě, ale my je posouváme ještě dál. Naše nová lahev pro opakovatelné plnění je designovaná tak, aby měla ještě nižší hmotnost. Nová litrová láhev má o 10 gramů méně než její předchůdkyně. Na gramáži je to úbytek asi o 20 %. To je příklad jedné z posledních inovací, ale děláme jich desítky ročně.

Zmínil jste recyklaci. Jak na ni při výrobě myslíte?

Na recyklaci myslíme už při samotném navrhování obalu, je to velmi důležité. Zároveň jako skupina máme vlastní recyklační závody. Tak například v České republice nakupujeme recyklovaný plast – loni jsme vykoupili 50 % z celkového objemu recyklovaného plastu – pošleme ho do recyklačních závodů, jež máme třeba v Rakousku, Polsku nebo v Německu, pak plast putuje zase k nám, kde z něho vyrábíme nové obaly. Recyklace je jen jedním z pilířů naší činnosti. Zaměřujeme se na už zmíněnou redukci hmotnosti i na opakovatelné plnění – naše lahve můžete naplnit 15-krát až 25-krát.

Spolupracujete s ostatními závody ve skupině ještě jinak než jen v oblasti recyklace?

Skupina Alpla sdružuje 180 závodů, v nichž pracuje kolem 21-tisíc lidí. Působíme v 50 zemích světa. Proto jsme rozdělení do regionů, český závod spadá do regionu střední a východní Evropy. Setkáváme se, sdílíme spolu zkušenosti, hovoříme o technologiích a inovacích. Naší velkou devizou je, že naše závody mají stejné technologie, a tak si můžeme vypomáhat, pokud jsou naše kapacity vytížené. To naši zákazníci kvitují. Hodí se to i v případě, kdy zákazník přestěhuje závod, což se stalo nedávno. Jeden podnik přesouval výrobu z Anglie do České republiky, takže jsme ji přesunuli taky a začali jsme pro něho vyrábět z českého závodu.

Odeznívá koronavirová krize. Jak vás zasáhla? Cítíte pokles poptávky?

Pandemie nás zasáhla, tak jako každého, ale možná přece jen jinak. Pochopitelně jsme přijali různá hygienická opatření, a to dříve, než je vyhlásila vláda. Měli jsme totiž informace z čínských závodů naší skupiny, a tak jsme se inspirovali jejich zkušenostmi. Zavedli jsem distanc na pracovišti, vytvořili jsme rezervní týmy, umožnili práci z domu, zastavili jsme návštěvy našeho závodu i cestování za hranice. Na druhou stranu jsme ale nezpomalovali, dokonce jsme u některých produktů zaznamenali vyšší poptávku, třeba u některých plastových obalů ze segmentu nápojů. Někteří naši zákazníci začali vyrábět dezinfekce, tak jsme se jim přizpůsobili a dodávali jsme obaly na dezinfekce. Někdy i zdarma – to se týkalo třeba dodávek pro neziskové organizace a města a obce, například pro Bystřicí, Benešov, Kolín, Popovice, Soběhrdy nebo Pyšely. Pro naše pracovníky to bylo náročnější období, protože přibyli noví zákazníci, jiné druhy obalů, bylo více typů výrobků v menších objemech. Všimli jsme si poklesu poptávky v segmentu půllitrových lahví, ale zase narostla poptávka po větších lahvích. Uvidíme, jaké pro nás bude léto, protože v tomto oboru závisí poptávka i na počasí.

Očekáváte pokles obratu?

Prozatím nikoli. Každý rok jsme ve všech oblastech rostli, v preformách i v lahvích. Pro letošek jsme plánovali mírný růst, zatím se držíme našich plánů. Některé výrobky poklesly, jiné narostly, jak už jsem zmínil. A tak si myslíme, že se plus mínus budeme držet našeho loňského obratu kolem 1,5 miliardy korun.

Zvažujete investice do nových technologií nebo jiných podobných projektů?

Už jsem zmínil investice do automatizace, konkrétně do naváděných vozíků, jež propojí výrobu a sklad. Zaměříme se také na technologickou obměnu strojového parku, což děláme průběžně, jak stroje stárnou, nahrazujeme je novými. Investovat budeme i do výstavby v areálu, o tom už jsem také hovořil. Tento projekt zahájíme letos a budeme na něm pracovat i příští rok. Během loňského roku jsme investovali do informačních sítí a nyní nás čeká zavádění některých dalších, například controllingových nástrojů.

Zaměříte se i na produktové novinky?

Rozhodně. S některými zákazníky pracujeme na velkých projektech. Nyní dokončujeme například nové portfolio u jednoho z klíčových zákazníků. I zde jsme realizovali odlehčení preforem lahví. Budou vážit méně, ale zůstanou zachované jejich parametry, zároveň jsme přidali 25 % recyklovaného materiálu. Zanedlouho nás také čeká prezentace výsledků studie životních cyklů výrobků. Nechali jsme si od specializované firmy v Rakousku připravit posouzení pro všechny aplikace z hlediska dopadů na životní prostředí, CO2, spotřebu vody a energií. Soustředíme se i na projekt, jenž posiluje komunikaci o plastových obalech a vyvrací některé mýty.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...