1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ALSTOM Czech Republic a.s.

ALSTOM CR 22Jsme připraveni (nejen) na vodíkovou budoucnost

S řadou plánů, které se týkají prodejů výrobků, výrobního závodu v České Lípě či prezentací nových technologií, vstoupila do letošního roku společnost ALSTOM Czech Republic.

Společně s jejím výkonným ředitelem Danem Kuruczem jsme se v našem rozhovoru zaměřili na témata, která souvisejí zejména s rozvojem vodíkové infrastruktury na železnici, novými tendry na lokomotivy Traxx a evropský vlakový zabezpečovač ETCS nebo s výstavbou vysokorychlostních tratí. Ve všech těchto oblastech chce totiž firma, která je jedním z největších středoevropských výrobců kolejových vozidel, potvrdit pozici lídra trhu. „Co se týče závodu v České Lípě, kde vyrábíme především skříně pro železniční kolejová vozidla, která zde také lakujeme, se nám letos daří držet plánů z hlediska kapacity i výkonnosti. Máme samozřejmě také plány, které souvisejí s novými výrobky, jako jsou vlaky na vodíkový pohon. Proto nás těší, že se během května setkala s velkým ohlasem naše Coradia iLint Railshow, díky které jsme po Česku a Slovensku najeli zhruba 2500 kilometrů s prvním a jediným osobním vlakem na vodíkové palivové články na světě. Teď jsme ve fázi, kdy v rámci vodíkové asociace řešíme důležité kroky pro uzákonění vodíku jako paliva v souladu s Vodíkovou strategií ČR,“ říká na úvod Dan Kurucz, výkonný ředitel společnosti ALSTOM Czech Republic. Značka Alstom je na domácím trhu aktivní bezmála čtvrtstoletí. Na základě významné mezinárodní akvizice společnosti Bombardier Transportation je od roku 2021 její součástí i výrobní závod v České Lípě se zhruba 1300 zaměstnanci.

Akvizice společnosti Bombardier Transportation byla jednou ze zásadních událostí posledních let. Jak byste popsal její význam pro další rozvoj celé skupiny ALSTOM?

O významu akvizice vypovídá například současná velikost naší skupiny, která má nyní kolem 74-tisíc zaměstnanců, což je opravdu velká globální síla. Získáváme tak další výrobní kapacity pro realizaci množství nových zakázek a můžeme se více specializovat. Naše sériová výroba je dnes značně diverzifikovaná, což vede mimo jiné ke snižování nákladů. Velkým plusem celé akvizice je také vhodné rozšíření naší nabídky v některých produktových segmentech. Jako příklad mohu uvést například špičkové lokomotivy Traxx, které jsou určené zejména pro evropské trhy.

Dá se říct, že se její přínosy projevily takřka okamžitě?

Pozitivní dopady akvizice přišly opravdu rychle a týkaly se například také rozdělení výrobních jednotek podle jejich specializací. Samozřejmě, že akvizice přináší i složitější otázky třeba v oblasti propojení softwarových řešeních dvou globálních skupin. Jedná se o náročný proces, takže některé firmy stále fungují na svých systémech a postupně se propojují, což bude zřejmě trvat ještě několik let. Jinak v Česku máme nyní zhruba 1300 zaměstnanců, z nichž většina pracuje v závodě Česká Lípa, kde se zaměřují na výrobu komponentů pro mezinárodní síť skupiny ALSTOM. Další kolegové jsou na obchodním zastoupení a centrále v Praze, která prodává všechny výrobky značky ALSTOM v Česku a na Slovensku.

Řekl byste, v čem je specifický slovenský trh a jak se vám na něm daří?

Slovensko sice nemá tolik elektrifikovaných tratí jako Česko, ale pokud jde o vodík, je v přípravě výrazně dál než my. Mají dokonce již hotovou strategii výroben a plniček vodíku, a to pod hlavičkou Národní vodíkové asociace Slovenska (NVAS). Můžeme se tedy od nich nechat inspirovat a některá řešení implementovat i v Česku. Slovensko je z hlediska alternativních pohonů oproti nám více akční a určitě jde o velmi zajímavý trh. Má třeba program na výrobu zeleného vodíku z biomasy, kterým lze pokrýt potřeby kompletní železniční dopravy. S výrobou plánují na Slovensku začít v roce 2025 a o dva roky později by se již měli dostat na kýženou kapacitu. I proto si myslím, že česká vláda by měla naše plány více podpořit a vytvořit potřebný legislativní rámec. Podnikatelé a firmy jsou už totiž na vodíkovou budoucnost připravení.

Jaká budoucnost by to celkově měla být? ALSTOM se prezentuje jako lídr v oblasti udržitelné a chytré mobility, která jistě není jen o vodíkových vlacích…

Z našeho pohledu musí být nadále prioritou elektrifikace na hlavních koridorech, které jsou určeny pro dálkovou železniční dopravu. I pro elektrickou trakci bychom ovšem měli být schopni zajistit energii z čistých zdrojů. Další velkou výzvou je nezávislá trakce, kde bychom chtěli nahradit dieselové jednotky moderními vlaky na vodík nebo baterie. Věřím, že k tomu dojde co nejdříve a že zejména regionální doprava bude zajištěna vodíkovými a bateriovými vlaky. ALSTOM je dosud jedinou firmou na světě, která může objednatelům regionální dopravy nabídnout obě řešení. Dálková doprava na hlavních koridorech bude nadále o elektrifikaci, a přejeme si, aby také u nás vznikla mezistátní vysokorychlostní železnice. Naše firma byla průkopníkem vysokorychlostních tratí a dodnes celosvětovým lídrem v tomto odvětví, podobnou zkušenost nemá nikdo jiný na světě. Budoucnost železnice je však také o zavádění prvků Průmyslu 4.0. Hlavně pokročilá digitalizace a elektronizace nám už dnes umožňuje instalovat do vlaků například moderní software pro automatickou údržbu, která je mnohem efektivnější a úspornější z hlediska nákladů i dopadů na životní prostředí. Snižování provozních nákladů je v posledních letech významný trend v našem odvětví.

Zmínil jste výstavbu vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. Jakou roli chcete jako významný výrobce hrát v tomto procesu?

Předně bych rád řekl, že výstavba VRT v Česku je určitě reálná, avšak jen tehdy, pokud se podaří zapracovat na zákonu o liniových stavbách. A to tak, aby odpadly například problémy s výkupy pozemků. Zákon zkrátka musíme přizpůsobit potřebám, které máme ohledně železniční i silniční infrastruktury. Co se týče naší role, skupina ALSTOM je největším dodavatelem technologií pro VRT na evropského trhu. Jsme připraveni přenést na český trh zkušenosti, které máme jak z Francie, kde jsou produktem skupiny ALSTOM rychlovlaky TGV, tak i z dalších 25 vyspělých zemí světa, kde naše vlaky jezdí. Dokážeme vyrobit vlaky pro VRT všech rychlostí a rádi je budeme dodávat i v Česku, kde však ještě musí dojít ke shodě na konkrétních parametrech, specifikacích rychlostí či k vyčíslení nákladů na každou trať. Klíčové je z našeho pohledu nejen spojení Berlín – Praha – Vídeň, ale je to také VRT směrem do Norimberku nebo do Varšavy. To všechno jsou projekty, kterým fandíme, a chceme být jejich součástí.

Když se vrátíme zpět k vaší firmě, nabízí se otázka, s jakými výsledky chcete zakončit letošní rok a co bude „klíčem“ k jejich dosažení?

Rád bych, abychom dokázali vyhrát některé z nových tendrů, které se na železnici chystají. Jsou to tendry na příměstské i dálkové spoje, další tendry pak bude vyhlašovat Dopravní podnik hlavního města Prahy, a to například na tramvaje nebo soupravy metra. Toho všeho se chceme účastnit a férově se poprat o vítězství. Myslím si, že současná poptávka po modernizaci železniční infrastruktury nám přeje a stejně tak si veřejnost přeje mít stále kvalitnější a komfortnější vozidla s klimatizací, Wi-Fi nebo s vyšší odolností proti vibracím. Jako největší železniční firma v Evropě jsme rádi, že náročnost našich zákazníků stále stoupá, což nám pomáhá přicházet na trh s ještě inovativnějšími a kvalitnějšími výrobky včetně vlaků na alternativní pohony, jako jsou vodík nebo baterie.

Které zakázky jsou pro vás nyní prioritou?

Velkým a dlouhodobým projektem je evropský vlakový zabezpečovač ETCS, kterým osazujeme naše vlastní výrobky i vlaky našich konkurentů nebo vlaky významných zákazníků, jako jsou České dráhy a ČD Cargo. Těší nás, že jsme součástí projektu, díky kterému budou evropské železnice bezpečnější. Dále máme na trhu úspěchy s novou řadou lokomotiv Traxx, kterých jsme prodali již desítky. Trochu nás zbrzdil snad jen zrušený tendr na lokomotivy s rychlostí 200 km/h, který původně vypsaly České dráhy, ale to je asi jediná stinná stránka letošního roku. Celkově jsme spokojení s tím, jak se nám daří budovat jméno značky ALSTOM v České republice.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...