1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Bidfood Opava, s.r.o.

bidfood opava 20S naším know-how dosahujeme výborné synergické efekty

Spoločnosť Bidfood Opava, s.r.o., suverénne reaguje na požiadavky dnešného potravinárskeho trhu a inšpiruje k vychutnaniu tradičných špecialít bez nutnosti tráviť prípravou obľúbeného jedla celé hodiny. Najväčší výrobca zmrzlín v Českej republike a na Slovensku, významný výrobca mrazených jedál či mäsa sous-vide, dopĺňa svoje široké produktové portfólio mrazeným pečivom, mrazenou zeleninou a zeleninovými šalátmi.

„Naším know-how je vyrábať všetko na jednom mieste. Dosahujeme výborné synergické efekty v podobe zjednotených nákladov na rôzne produkcie,“ konštatuje Jan Vilímec, riaditeľ spoločnosti a obchodnej divízie Bidfood Opava, s.r.o. O úspechoch a výzvach potravinárskeho závodu nám viac prezradil v podnetnom rozhovore.

V čom spočíva hlavná konkurenčná výhoda spoločnosti Bidfood Opava?

Naša spoločnosť sčítava zisky výrobcu a distribútora. Keďže svoje výrobky predávame prostredníctvom našej materskej spoločnosti, dokážeme diverzifikovať kolísavosť predaja produktov. S prehľadom sledujeme ako reaguje trh, čo nám umožňuje lepšie plánovať výrobu. Sme dodávateľom do reštaurácií aj do maloobchodných sietí a naše výrobky máme pod palcom od vstupnej suroviny až ku konečnému zákazníkovi. V gastronómii nie sme napojení priamo na poľnohospodárov, ale z komplexnej pozície sa nám lepšie darí udržať vysokú, no pre nás štandardnú kvalitu výrobkov.

Patríte ku spoločnostiam, ktoré pocítili výrazný negatívny dopad v súvislosti s pandémiou.

S našimi sesterskými závodmi vyrábame 28 % objemu tovaru, ktorý skupina Bidfood predáva. V distribúcii sme celkovo klesli pod 50 %, vo výrobe sme zaznamenali pokles o 10 % našej produkcie a v gastronómii sme v porovnaní s vlaňajším obratom klesli o 25 %. Maloobchod nám vzrástol o 20 %, u niektorých výrobkov, ako napríklad obaľovaný syr a zemiakové krokety, dokonca o vyše 70 %.

V Opave nadväzujete na bohatú tradíciu tamojších mraziarní. Pri výrobe ktorých produktov sa vám darí zachovať pôvodné receptúry?

S pôvodnými, čiže dlhodobými a nezmenenými receptúrami, ktoré používame od konca 90. rokov, vyrábame zmrzliny Mrož a obaľovaný syr, ktoré sú spolu s mäsom sous-vide našimi najpredávanejšími výrobkami. Ďalej sú to zemiakové krokety, mäsové knedličky v paradajkovej omáčke a plnená paprika.

Tento rok ste spustili výrobu v modernej hale na produkciu mäsa Sous-vide Banquet. V akej výške sa pohybovali investície?

Prevádzku sous-vide s kuchárskou metódou, pri ktorej sa potraviny pripravujú vo vzduchotesnom obale vo vodnom kúpeli s kontrolovanou teplotou pod bodom varu, sme v Opave zahájili v roku 2014 a posledná veľká investícia dosiahla 70 miliónov českých korún. V segmente sous-vide každoročne zaznamenávame rast o 100 %. Po dokúpení varných a chladiacich technológií je náš nový výrobný priestor pripravený vyrábať mäso sous-vide v objeme 700 ton mesačne.

Ako najväčší producent zmrzlín na území Česka a Slovenska ste v máji prekvapili spotrebiteľov niekoľkými novinkami. Priblížte nám, ako vzniká nový zmrzlinový výrobok.

Každý rok obnovujeme 8 až 10 % zmrzlinového sortimentu s cieľom nahradiť menej predávané výrobky. Začiatkom júla zbierame inšpirácie z trhu, analyzujeme predajnosť a komunikujeme s výrobcami ingrediencií. Po schválení námetov pristupujeme k testovaniu surovín, pripravujeme receptúry, vykonávame laboratórne skúšky, prevádzkové skúšky vo výrobe a pripravujeme grafiku, až kým celý proces, ktorý trvá 5 mesiacov, nevyústi do skúšobnej výroby. Tento rok plánujeme mať nové výrobky pripravené v skladoch už v decembri, keď sa veľkí zákazníci rozhodujú o produktoch, ktoré budú predávať najbližšiu sezónu.

K najčastejšie skloňovaným témam patrí kvalita potravín.

Ako potravinársky výrobca zachovávame kvalitu na vysokej a stabilnej úrovni. V tejto zásade sme nikdy nepoľavili. Aj preto boli naše výrobky drahšie a v minulosti ich predaj nerástol v rovnakej miere ako v prípade lacnejších produktov od konkurencie. V posledných rokoch spotrebitelia viac vyhľadávajú kvalitu a naša spoločnosť zaznamenáva dramatický rast v predajnosti. Naše výrobné prevádzky spĺňajú najprísnejšie hygienické predpisy. Prispôsobujeme ich aktuálnym požiadavkám a podliehajú pravidelnej kontrole na základe auditov odberateľov, certifikačných autorít a štátnych dozorných orgánov. Nové pravidlá však neraz zachádzajú do extrémov.

Môžete spomenúť príklad?

Obaľovaný syr vyrábame podľa našej dlhodobej receptúry 30 rokov. Za posledných 15 rokov sme však museli zaviesť 50 až 70 nových pravidiel, ktoré garantujú, že ho naďalej vyrábame ako zdravotne nezávadný výrobok v štandardnej kvalite, hoci doteraz sme nezaznamenali ani jeden závadný produkt. Každoročne musíme vynakladať veľké finančné prostriedky na aplikovanie množstva nových nariadení, ktoré extrémne chránia zákazníka. Otázne je, či práve to spotrebiteľ naozaj očakáva.

Ide o súčasť prevencie proti potravinovým škandálom?

Spotrebiteľ sa medzi informáciami o celkovej kvalite potravín neraz stráca. V povedomí verejnosti vládne predstava, že potravinárski výrobcovia švindľujú a podvádzajú. Nové nariadenia udržiavajú pod väčším tlakom a obmedzujú možnosti podnikať nekalo. Dôsledky prísnych opatrení však musia znášať aj výrobcovia, ktorí postupujú eticky. Ja osobne uvítam, ak o tomto probléme začne otvorená diskusia, podobne ako v súvislosti s témou o nekvalitných potravinách.

Narážate na problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov?

Naša spoločnosť pociťuje veľký problém s nedostatkom menej kvalifikovanej pracovnej sily. Dokážeme si zabezpečiť odborníkov na technické pozície k náročným obsluhám strojov. Ako sezónna prevádzka sme počas prvého štvrťroka nútení prijímať 100 až 150 pracovníkov, ktorí pracujú pri baliacich strojoch, pri manipulácii s kartónmi a paletami, čiže na menej kvalifikovaných pozíciách. Za posledných 5 rokov pociťujeme v tejto oblasti veľký problém. Bez agentúr, ktoré nám zabezpečujú pracovníkov zo zahraničia, by sme museli obmedziť produkciu o desiatky percent. Situáciu nám komplikuje zdĺhavý proces v udeľovaní pracovných víz, ktoré Česká republika poskytuje na dobu 3 mesiacov. Po vypršaní tejto lehoty musíme pracovníkov vymeniť a zaúčať nových ľudí.

Na aké ciele sa zameriate v nasledujúcom období?

Naším prvoradým cieľom je udržať kvalitu našich produktov a v rámci možností ju zvyšovať. Plánujeme naďalej rozvíjať výrobu zmrzliny, hotových jedál a najmä mäsa sous-vide. Investujeme do výrobných kapacít, nových technológií, ale aj do výskumu trhu a z pohľadu maloobchodného predaja a gastronómie získavame komplexný pohľad na jeho vývoj. Všímame si reakcie spotrebiteľov, aj ich meniace sa stravovacie návyky. Sledujeme životný štýl mladších generácií, ktoré nakupujú menej surovín, stravujú sa viac mimo domova, a na rozdiel od predošlých pokolení sa neobávajú predpripravených a hotových jedál. Éra kuracích rezňov s hranolkami a broskyňou je dávno preč a dnešná gastronómia uprednostňuje rozmanité a vyššie hodnotené suroviny.

Vaša spoločnosť sa úspešne etabluje na zahraničných trhoch.

Hlad po našich výrobkoch v zahraničí je obrovský. Exportný predaj nám medziročne narastá o desiatky percent. Plánujeme posilniť vývoz zmrzliny a predovšetkým mäsa sous-vide. Objavili sme v ňom produkt, ktorý dokážeme veľmi úspešne predať do celého sveta. Skupina Bidfood pôsobí v 40 krajinách a naše sestry v nich dokážu zabezpečiť plynulý predaj. Chile, Turecko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Nový Zéland, Austrália, Hong Kong, Čína alebo Veľká Británia sú vyspelými krajinami, kde je akceptácia českých polotovarov na vysokej úrovni. Tamojší spotrebitelia dávno pochopili, že plnohodnotná ľudská práca je spojená s vyššími nákladmi a v prípade, že produkt vyrobí menej kvalifikovaná sila, je ohrozená kvalita výrobku. Náš produkt podobné riziká eliminuje a na základe tohto prístupu sme si vybudovali u spotrebiteľov dôveru, ktorá v našej práci predstavuje jedno z hlavných poslaní.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...