1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

BLOCK, a.s.

Block 21Naše konkurenceschopnost roste i díky BIM projektování

Investiční celky se zaměřením na vyspělou technologii a čisté prostory projektuje již od roku 1991 valašskomeziříčská společnost BLOCK. Její tým zhruba 150 zaměstnanců se za tu dobu podílel na více než tisícovce projektů pro zákazníky, jako jsou nemocnice, farmaceutické, biotechnologické nebo průmyslové firmy, které podnikají v mikroelektronice, optice či automotive.

Veškeré celky realizuje na klíč společně s partnerskou firmou BLOCK CRS a dokáže zajistit také potřebné validace a servis. Samotné projektování, kterému se věnují zkušení odborníci, je ovlivněno řadou norem, nových technologií a standardů. Patří mezi ně také využívání metodiky BIM (Building Information Modeling), která umožňuje účastníkům procesu výstavby spolupracovat při návrhu, realizaci a provozu budovy ve virtuálním prostředí. Více už nám (nejen) o této metodě, kterou společnost BLOCK používá od roku 2015, v rozhovoru řekne obchodní ředitel Libor Jurča.

V čem spočívá hlavní přínos zavedení metody BIM ve vaší společnosti?

Projektová dokumentace se v naší firmě historicky řešila jen v 2D. Přechodem na BIM projektování jsme přešli z 2D kreslení na modelování ve 3D, kde všechny prvky, které vkládáme do modelu, obsahují informace například o rozměrech, výrobcích či technických vlastnostech, což nám dává reálnou možnost vytvářet tzv. digitální dvojče daného objektu. Hlavním přínosem je pro nás týmová spolupráce projektantů, kteří pracují společně na jednom modelu, a rychlá reakce na změny, které se v průběhu projektovaní vyskytnou. Dále máme veškeré informace na jednom místě, můžeme generovat výkazy výměr a v neposlední řadě je to koordinace, kterou projektování v 3D nabízí. Všechny tyto výhody projektování v BIM nám šetří čas a díky tomu jsme schopni projektovat technologicky složité objekty efektivněji.

Co všechno se po zavedení BIM změnilo v oblasti projektování a realizace zakázek?

Implementace BIM do projekce ovlivnila hlavně způsob myšlení projektantů při tvorbě projektové dokumentace. Dříve projektant kreslil čárami případně vkládal bloky, nyní vytváří model pomocí komponent, které mají informace s vazbou na prostorovou koordinaci, na technické vlastnosti a výkazy výměr. Cokoliv tedy umístí do modelu se mu automaticky objeví ve výpočtových tabulkách, výkazech výměr a samozřejmě ve všech pohledech nebo výkresech. Dalším aspektem, který ovlivnil proces BIM v naší firmě, je koordinace. Už ve fázi projektování jsme schopni koordinovat a řešit kolize dříve, než nastanou při realizaci. Tím šetříme případné vícenáklady, které by mohly v průběhu realizace nastat. Naši kolegové v realizaci využívají modely pro komunikaci s dodavateli, kdy díky přehlednosti modelu jsou schopni lépe popsat rozsah a detail dodávky. V neposlední řadě nám zavedení BIM přineslo možnost ucházet se o zakázky, kde je požadavek na projektování v systému BIM. Tím jsme zvýšili naši konkurenceschopnost oproti jiným projekčním firmám.

Vnímáte v poslední době další trendy, které ovlivňují projektování staveb?

Ano, jde například o přesun dokumentů a programů do cloudových služeb nebo o tzv. laser scanning umožňující bezkontaktní přesné měření na stavbě. Dále je to automatizace ve smyslu využití dat z BIM projektů pro výrobu dílčích částí stavby. Automatizaci využíváme společně s naší sesterskou firmou Forclean, kde data z BIM modelů slouží ke generování výrobních výkresů prvků vestaveb čistých prostor.

Projektujete také investiční celky ve zdravotnictví. Jaký vývoj je v tomto odvětví?

Dnešním trendem ve zdravotnictví jsou modulární kovové, případně skleněné vestavby, čímž zjednodušeně myslím „prostor uvnitř prostoru“. Projektujeme je především v prostorách vyžadujících vyšší stupně čistoty prostředí, jako jsou operační sály a jejich zázemí, zákrokové sály, JIP, ARO, centrální sterilizace, ředění cytostatik, některé druhy laboratoří, zpracování radiofarmak nebo angiografie. Systém vestaveb může být ukotven nejen ve stávajících příčkách, ale může i samotné příčky tvořit. Například modulární systém pro vestavby operačních sálů, který jako skupina BLOCK® dodáváme, je možné kombinovat s komponenty v podobě vestavěných a prokládacích skříní, multifukčních panelů nebo LCD obrazovek, a případně jednoduchým způsobem měnit provedení vestavby v průběhu její životnosti. Proto je zákazníky tak žádán.

Z jakých dalších důvodů jsou právě modulární systémy vestaveb tak oblíbené?

Dalším důvodem je fakt, že vestavby propůjčují prostorám minimalistický design, který lze doplnit grafickými panely. Také umožňují širokou škálu barevných kombinací, tolik důležitou pro vytvoření příjemné atmosféry pro personál i pacienty. Sály realizované z vestaveb navíc představují nižší riziko nozokomiálních nákaz a jsou snadněji udržovatelné. Při správném provedení a doplnění ostatních prvků podporují zdravotnickou péči 21. století. Obecně se dá říci, že v rámci skupiny BLOCK® vestavby stále vyvíjíme a posouváme dopředu. Naše vestavby proto nepředstavují pouze stavebně konstrukční systém, ale jde o trendové řešení pracovního prostředí. Řešení, kde funkčnost a design tvoří jeden celek, ze kterého by měl personál získat pozitivní vjemy a background pro to hlavní, což je péče o pacienta.

Zmínil jste grafické panely. O jaké panely se konkrétně jedná a jak se používají?

Grafickými panely myslím obraz, který je součástí interiéru a je nanesen přímo na materiál příčky či stropu. Nejčastěji do projektů zasazujeme grafické panely vytvořené novou metodou digitálního tisku, který aplikujeme na kovové vestavby. Dá se říct, že potisk lze aplikovat v jakémkoliv rozsahu na příčky, dveře či podhledy. Takto potištěné prvky stále zajišťují maximální odolnost proti dezinfekčním prostředkům a proti případnému mechanickému poškození. Takto tisknout můžeme jakékoliv motivy podle přání a vkusu zákazníka. První zakázkou, kde jsme tyto panely realizovali, bylo kardiocentrum v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Grafickými panely je možné doplnit nejen vestavbu operačního sálu, ale zpříjemnit i pobyt výkonnému personálu v místnostech zázemí sálu či pacientům probouzejícím se po chirurgickém zákroku.

Lze pozitivně ovlivnit psychickou pohodu pacientů a personálu i pomocí dalších prvků?

Ve studiích zabývajících se efektivitou nemocnice z pohledu designu budov se velmi často hodnotí kvalita osvětlení a jeho vliv na rychlost uzdravování pacientů. Nejlepší možnou volbou je v tomto ohledu samozřejmě nepřímé denní světlo. Takové podmínky však nejsou často ve všech pacientských pokojích možné. Je tedy nutné vybírat takové umělé zdroje osvětlení, které by se co nejvíce přiblížily přirozenému světlu a co nejlépe pracovaly s cirkadiálním rytmem. Musíme tedy pracovat nejen s intenzitou osvětlení, nýbrž i s jeho zabarvením v průběhu dne. Dalším důležitým parametrem pro psychickou pohodu personálu i pacientů bývá hudební podkres. Například moderní operační sály už samozřejmě s kvalitním ozvučením počítají, přestože postoje lékařů se v tomto ohledu různí. Někteří lékaři hudbu na operačním sále vítají, jiní preferují na práci kvůli soustředění klid. Nezanedbatelný je i hudební podkres v rámci celé nemocnice.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

220x600 CZA

Nenechte si ujít...