1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČD Cargo, a.s.

CD CargoZ ekonomické krize se doprava vzpamatovává těžko

Společnost ČD Cargo, a.s., pokračuje v dlouhodobé tradici železniční dopravy na území České republiky. V nedávných letech se společnost musela vypořádat s dopadem ekonomické recese, která se negativně promítla do celého odvětví dopravy.

 

Plán na minulý rok se jí i přes objektivní potíže podařilo splnit téměř na 100 % a pro další období si klade za cíl dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření. Akciová společnost ČD Cargo, která zajišťuje nákladní přepravu nejen v rámci České republiky, ale také v Evropě, vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku České dráhy, a.s. Její vznik znamenal zásadní přelom v české železniční historii a také završení druhé etapy transformace společnosti na Skupinu České dráhy.

Společnost ČD Cargo navázala na bohatou tradici železniční dopravy v tuzemsku. „Železniční nákladní doprava se na území České republiky může pochlubit opravdu bohatou historií. Svědčí o tom i fakt, že hlavním posláním první koněspřežné železnice na našem území vedoucí z Českých Budějovic do Lince byla přeprava soli, dřeva a dalšího zboží,“ uvedl Michal Roh, ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Další výstavbu železničních tratí podnítila potřeba zajistit přepravu uhlí pro rychle se rozvíjející průmysl. „Jednalo se o Buštěhradskou dráhu, Ústecko-teplickou dráhu nebo Severní dráhu císaře Ferdinanda. ČD Cargo má tedy skutečně na co navazovat,“ dodal Roh. K významným událostem z posledních let, které významně zasáhly do vývoje společnosti, patří například již zmíněná ekonomická recese v roce 2009, kdy společnost ČD Cargo musela operativně reagovat na pokles přeprav. „Za další klíčový milník lze označit rozhodnutí státu o změně ceny za dopravní cestu nebo rozhodnutí vedení společnosti o zahájení restrukturalizačního procesu,“ doplnil ředitel.

Přepravy minerálních vod i jaderného materiálu

Společnost ČD Cargo se specializuje na přepravu v ucelených vlacích a jako jediný dopravce v České republice nabízí i přepravu formu jednotlivých vozových zásilek nebo jejich skupin. „V současné době dokážeme přepravit skutečně široký sortiment zboží, od hromadných substrátů a kapalných paliv, přes zboží s vyšší přidanou hodnotou až po různé speciality, jakými jsou například mimořádné zásilky nebo vojenské přepravy. Samozřejmostí je využívání nových progresivních technologií, zejména v oblasti kombinované dopravy. Jedná se například o přepravy silničních návěsů nebo různých substrátů v kontejnerech Innofreight,“ upřesnil Michal Roh a dodal: „Kombinovaná doprava trvale roste a měsíčně vypravujeme pro operátory kombinované dopravy více než tisíc spojů do různých evropských destinací. Pozitivní je nárůst podílu kontinentálních přeprav v rámci kombinované dopravy.“

Portfolio služeb ČD Cargo je však mnohem širší. Společnost dokáže zajistit logistické služby na míru, a to včetně silničního svozu nebo rozvozu. V Lovosicích například disponuje moderní skladovací halou a zákazníkům nabízí i další služby související s přepravou, jako jsou třeba celní služby, zajištění drážní dopravy na vlečkách nebo pronájem potřebných železničních vozů. ČD Cargo dokáže přepravit všechny druhy zboží, včetně látek různé nebezpečnosti. Loni se například společnost podílela na přepravě použitého jaderného materiálu do Ruska. „Ze zajímavých přeprav poslední doby lze uvést přepravu techniky Armády České republiky z jižních Čech na raketovou střelnici Ustka na polském pobřeží Baltu. Z mimořádných zásilek průběžně realizujeme přepravy transformátorů různých velikostí,“ uvedl Michal Roh.

Z pravidelných přeprav patří k těm nejzajímavějším například přepravy minerálních vod, ať už zmiňované Mattoni, nebo Korunní a TOMA. V případě pramenité vody TOMA zajišťuje ČD Cargo nejen železniční přepravu z Teplic nad Metují do Prahy, ale i následný rozvoz kamionem do pražských skladů. Zajímavé jsou i přepravy cukrovinek z Olomouce do Středokluk (produkt Cargo Plus). Jak napovídá výčet přepravovaného zboží, ke klíčovým zákazníkům ČD Cargo patří výrobní firmy, spediční společnosti i operátoři kombinované dopravy, stejně jako vlastníci soukromých železničních vozů na přepravu osobních automobilů. Svým klientům nabízí ČD Cargo komplexní služby v celé šíři logistického řetězce. „Oproti minulosti, kdy jsme naši působnost omezovali na území České republiky, chceme být aktivnějšími hráči i na mezinárodní úrovni. Máme dceřiné společnosti v zahraničí, jejichž potenciál musíme začít využívat mnohem intenzivněji. V současné době dokončujeme strategický materiál, který podrobně analyzuje naše zahraniční možnosti a určuje další směry rozvoje,“ dodal Michal Roh.

Dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření

V minulém roce přepravila společnost ve vlastních vlacích 70,2 milionů tun zboží a dosáhla tržby ve výši 10,2 miliardy korun. „To představuje splnění plánu na 99,7 %. V závěru roku jsme se však museli vyrovnat se ztrátou přeprav energetického uhlí do elektrárny Chvaletice. A musím říci, že zejména díky agresivnější obchodní politice a vyšší provozní flexibilitě se nám to do značné míry podařilo,“ komentoval obchodní vývoj Michal Roh.

Společnost se musela vypořádat i s již zmiňovanou ekonomickou recesí, která měla negativní dopad na celé odvětví dopravy. „Po roce 2008 došlo k propadu přepravených objemů až o 30 %. Z této rány se nákladní železniční doprava v celé Evropě jen těžko vzpamatovává. S poklesem přepravních požadavků souvisí zostřující se konkurenční boj, a to nejen mezi silnicí a železnicí, ale zejména mezi železničními dopravci. Působíme na zcela liberalizovaném dopravním trhu a musíme svádět boj o každou tunu. Tento konkurenční boj má samozřejmě dopad i do výše marží,“ upřesnil ředitel.

Počátkem letošního roku schválila Dozorčí rada společnosti podnikatelský plán na rok 2014, který předpokládá ziskový provozní výsledek hospodaření ve výši plus 2 miliardy korun a objem přepravy 67 milionů tun. „Podnikatelský plán zároveň počítá s pokračováním procesu restrukturalizace, který byl zahájen v předchozích letech s cílem postupného zvyšování efektivity kapacit společnosti ve vazbě na optimalizaci a organizaci dílčích technologických procesů tak, aby byl naplněn základní cíl definovaný ve střednědobém výhledu. V tomto tříletém střednědobém výhledu sleduje společnost ČD Cargo základní cíl, a to dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření za společnost celkem i v rámci segmentu jednotlivých zásilek v roce 2017,“ uzavřel Michal Roh.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...