1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČD Cargo, a.s.

CD CargoJsme připraveni investovat zhruba 7 miliard korun

O dopravě se říká, že je dynamickým odvětvím, ve kterém se stále něco děje. Potvrzuje to i rozhovor s Tomášem Tóthem, výkonným ředitelem společnosti ČD Cargo, největším českým železničním dopravcem s téměř 7-tisíci zaměstnanci. Firma, která je od roku 2007 dceřinou společností Českých drah, dosáhla za rok 2018 tržeb ve výši 13 miliard korun a přepravila přes 68 milionů tun zboží.

Řadí se tak mezi nejvýznamnější železniční nákladní dopravce v Evropě. Úspěšná chce být společnost ČD Cargo také v roce letošním. „To jsme si koneckonců vytkli i v našem podnikatelském plánu, který se nám postupně daří naplňovat,“ říká Tomáš Tóth, který do funkce výkonného ředitele nastoupil v dubnu minulého roku.

Pane řediteli, zdá se, že nákladní železniční doprava prožívá dobré časy. Je to tak?

Obecně se dá říci, že odvětví zažívá dobré časy. Již nyní se však objevují signály o zpomalení konjunktury zejména v sousedním Německu, o omezování výrobních kapacit v českých, polských a slovenských hutích či o poklesu odbytu automobilů. Nesmíme se tedy nechat ukolébat dobrými výsledky, ale musíme být připraveni pružně reagovat na změnu nebo případný pokles poptávky po dopravních službách.

Jakou pozici má ČD Cargo na domácím trhu a kteří zákazníci jsou klíčoví?


Náš podíl na tuzemském trhu dlouhodobě osciluje okolo 65 % a udržení této hodnoty je jedním z našich cílů, který by se nedařilo naplňovat bez spolupráce s klíčovými obchodními partnery z oblasti těžebního průmyslu, energetiky, hutnictví, stavebnictví, chemického nebo dřevozpracujícího průmyslu. Našimi partnery jsou samozřejmě i tuzemské a zahraniční automobilky, respektive vlastníci vozů na přepravy automobilů, stejně jako operátoři kombinované dopravy. Z obchodních důvodů nechci být konkrétnější a také bych nerad ve výčtu na někoho zapomněl.

Předpokládáte, že váš podíl bude růst?

Do budoucna počítáme s mírným navyšováním tržního podílu. Úzce to souvisí s aktivním prosazováním státní dopravní politiky, která počítá s přesunem přeprav části zboží ze silnice na železnici. Potenciál vidím značný, vždyť Českem denně projede okolo 50-tisíc kamionů, které denně pokoří více jak 200 kilometrů.

Na kterém trhu vidíte největší potenciál a proč?

S trochou nadsázky můžeme říci, že naše republika už je nám malá a pomalu dobýváme Evropu. Jsme držiteli vlastní licence k provozování drážní dopravy nejen u nás, ale i v Rakousku. Prostřednictvím vlastních dceřiných společností jsme pak schopni zabezpečit dopravu na jejich licence v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Dokážeme dovézt zboží i do Itálie. Proces získání vlastní licence v Německu by měl být završen v druhé polovině letošního roku. Je tedy zřejmé, že největší potenciál pro nás představují sousední země.

Můžete význam zahraničních aktivit popsat konkrétněji?

Za loňský rok zajistila naše dceřiná společnost CD Cargo Poland přepravu 3,8 milionů tun zboží a pololetní výsledky naznačují, že letos by to mohlo být ještě lepší. Podařilo se nám získat velkého zákazníka z oblasti energetiky a smluvní vztahy nám umožňují zajíždět i do pohraničních přechodových stanic v Bělorusku, Litvě a Rusku, respektive v Kaliningradu.

Kromě toho zahájila letos v únoru obchodní činnost naše pobočka ČD Cargo Niederlassung Wien, díky které jsme v Rakousku realizovali více než 500 vlaků. K dispozici tam máme na stálo dvě najaté lokomotivy Traxx a další přepravy realizujeme s Vectrony ČD Cargo v celé trase. Přepravujeme například obilí v tranzitu přes Rakousko do Německa, uhlí a dřevo z České republiky do Rakouska a podílíme se i na dalších přepravách.

Jak velká je konkurence v železniční nákladní dopravě?

Trh železniční nákladní dopravy je v Česku již řadu let plně liberalizovaný a o přepravy se musíme „dělit“ s přibližně třicítkou dalších aktivních dopravců, kteří se od počátku zaměřovali zejména na segment ucelených vlaků přepravujících hromadné substráty. Nyní s nimi bojujeme například i ve dřevě, v dříve pro soukromé subjekty neatraktivní komoditě. Přiznejme si však, že naším největším konkurentem je silniční kamionová doprava.

V červenci jste podepsali memorandum s Chinese Railways. Co od spolupráce s čínskými partnery očekáváte?

Podpis memoranda je jedním z dalších kroků v prohlubování našich vztahů. Od spolupráce s čínskými partnery očekáváme možnost podílet se na transkontinentálních železničních přepravách mezi Čínou a Evropou a zpět v rámci projektu Nové hedvábné stezky, One Belt – One Road. Již v loňském roce jsme zahájili provoz kontejnerových vlaků z Yiwu do terminálu naší dceřiné společnosti v Lovosicích, aktivní ve spolupráci s Čínou je i naše stoprocentní dceřiná společnost ČD Cargo Logistics.

Jste aktivní také v investicích, zejména pak v modernizacích kolejových vozidel?

Aktuálně máme uzavřeny smlouvy na investice v celkové výši zhruba 7 miliard korun. Postupně rozšiřujeme park elektrických interoperabilních lokomotiv. V současné době využíváme 12 lokomotiv Siemens Vectron, na konci letošního roku by měly být zahájeny dodávky dalších 10 lokomotiv Traxx MS3. Intenzivně se zabýváme rovněž obnovou lokomotiv nezávislé trakce. Již nyní probíhají zkoušky nové lokomotivy řady 744, Effishunter 1000, a byly zahájeny práce na modernizaci 50 lokomotiv naší nejrozšířenější řady 742. Nezaostáváme ovšem ani v obnově parku nákladních vozů, kde klademe důraz na intermodalitu. Proto jsme pořídili již 200 vlastních vozů řady Sggrrs využívaných spolu s nástavbami Innofreight. Pro přepravu pohonných hmot máme k dispozici 80 nových velkoobjemových cisteren. V souvislosti se zvýšenými požadavky na odvoz kalamitního dřeva investujeme i do univerzálních vysokostěnných nákladních vozů, které taktéž generačně obnovujeme. Stávající vozový park prochází opravami vyšších stupňů, kterými každoročně projde kolem 3500 vozů. Modernizujeme rovněž opravárenské zázemí pro rozšíření větší interní kompetence a kapacity i pro zlepšení podmínek zaměstnanců.

O české železniční infrastruktuře se říká, že je přetížená. Souhlasíte s tímto názorem?

Určitě nelze paušálně říci, že je přetížená celá železniční infrastruktura. Přetížené jsou některé tratě a uzlové body sítě to potvrzuji. Souvisí to zejména s razantním nárůstem osobní dopravy v České republice, a to jak dálkové, tak příměstské. Podle pravidla, že řetěz je tak silný, jak nejslabší je jeho článek, se pak přetížení projevují na dalších hlavních tratích. Proto je do budoucna zásadní výzvou zkapacitnění železniční infrastruktury, což souvisí s výstavbou nových vysokorychlostních tratí pro dálkovou osobní dopravu, která by tak částečně mohla odlehčit stávající infrastruktuře. Dalším krokem je modernizace vybraných tratí a železničních uzlů na dnešní „konvenční“ infrastruktuře. V dálkové železniční nákladní dopravě, tedy nad 200 kilometrů, nám evropští zákonodárci dávají zcela zásadní úkol, a to převést ze silnice na železnici zátěž v celkovém rozsahu až 30 %.

Které oblasti jsou prioritní pro další úspěšný rozvoj ČD Cargo?

Priority vidím v dlouhodobé a oboustranně výhodné stabilní obchodní spolupráci s našimi klienty, na jejímž základě budeme pokračovat v započaté modernizaci vozidlového parku a v investicích do inovativních technologií. Pokud se to podaří, budou spokojeni i naši zaměstnanci a věřím, že se nám podaří k práci na železnici přilákat také další mladé lidi. Samozřejmě, že je pro mě klíčové taktéž naplnit všechna očekávání a cíle našeho vlastníka, které s uvedenými prioritami plně kores pondují.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...