1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

České dráhy, a.s.

Ceske drahy 17Na železnici musí rozhodovat kvalita a komplexní služby

Liberalizace osobní železniční dopravy je téma, kterým se v současnosti zabývá celá Evropa. Nejinak je tomu i v tuzemsku, kde dopravci vyjednávají s objednateli především ohledně další spolupráce po roce 2019. Pavel Krtek, M. Sc., předseda představenstva společnosti České dráhy (ČD), je přesvědčen o tom, že je to příležitost nastavit v odvětví zcela nové obchodní vztahy.

Zároveň však upozorňuje na možná rizika. V tendrech podle něj často rozhoduje kritérium nejnižší ceny, čímž je ohrožena kvalita a komplexnost služeb i komfort cestujících.

České dráhy jakožto tradiční lídr osobní i nákladní železniční dopravy také v letošním roce pokračují v růstovém trendu. Platí to jak v případě počtu přepravených cestujících, tak v segmentu poskytovaných služeb i v čistě ekonomických ukazatelích. „Už za první pololetí s námi meziročně cestovalo o 2,5 milionu lidí více a dá se očekávat, že motivací pro častější využívání vlaků budou i slevy pro seniory a mladé lidi, které od září plošně ve vlacích a autobusech zavádí stát. Dá se proto očekávat další růst,“ říká Pavel Krtek s tím, že společnost za rok 2018 velmi pravděpodobně překoná loňských 174,7 milionů přepravených osob.

Důležitá statistická čísla kontinuálně rostou už od roku 2010, kdy se postupně začaly vylepšovat služby i kvalita vlaků. Nová moderní vozidla, vyšší rychlost a spolehlivost, připojení k wifi či catering na palubě dálkových spojů. To vše jsou faktory, které působí ve prospěch železniční přepravy. „Nejvíc s námi lidé jezdí na delší vzdálenosti a pak také v rámci příměstské dopravy velkých aglomerací. To je obecný trend všude v Evropě. Nový, čistý a spolehlivý vlak je pro cestující lepší volba než auto na rozkopané dálnici nebo v zácpě velkoměsta,“ pokračuje předseda představenstva Českých drah.

O tom, že se celé skupině v prvním pololetí letošního roku dařilo, vypovídá i fakt, že skončila své hospodaření se ziskem 262 milionů korun. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) byl pak meziročně vyšší o více než 300 milionů korun a dosáhl 1,2 miliardy korun. Přispěl k tomu zejména růst tržeb v osobní i v nákladní dopravě. České dráhy byly úspěšné také při obhajobě mezinárodního ratingu od agentury Moody´s, která na jaře potvrdila rating v investičním pásmu na stupni Baa2 se stabilním výhledem. Kromě toho se podařilo snížit hrubé zadlužení mateřské společnosti oproti stavu na konci roku 2017 na zhruba 27 miliard korun, a to díky červencovému splacení starších dluhopisů za 4 miliardy korun.

Je třeba zachovat síťovost

Nyní už se ale budeme věnovat konkrétním proměnám, kterými v současnosti prochází celoevropský trh železniční dopravy. Česko rozhodně není jedinou zemí, která se otevírá mnoha dopravcům. Přesto je však třeba rozlišovat národní specifika. „Trh závazkové železniční dopravy se otevírá v celé Evropě. My jsme nicméně trochu napřed. Obecně bych řekl, že to vnímáme jako příležitost nastavit s objednateli nové obchodní vztahy. Otázkou je, jaké služby, v jaké kvalitě a rozsahu budou dostávat zákazníci, protože centrálně tento proces u nás nikdo neřídí,“ upozorňuje Pavel Krtek na aspekty, které se týkají zejména dopravy v krajích. Jak dále upřesňuje, ani ve druhé polovině letošního roku většina krajů ještě neměla veřejnou železniční dopravu po roce 2019 smluvně zajištěnou. Výjimky představují pouze Jihomoravský kraj, který s Českými dráhami uzavřel smlouvu na základě otevřeného tendru, a také kraj Královéhradecký, kde běží starší smlouva až do roku 2021. „Předběžně dohodnutí jsme také v Moravskoslezském kraji, který deklaroval, že obsluhu svého území zadá v souladu s pravidly tzv. čtvrtého železničního balíčku EU nám. V dalších krajích probíhají jednání a soutěžení jednotlivých provozních souborů,“ popisuje stav jednání předseda představenstva ČD.

Praxe je podle něj taková, že vzhledem k absenci jednotné koncepce postupuje každý kraj jiným způsobem. Jako problematické vidí také „pseudosoutěže“, ve kterých kraj jako zadavatel sice posbírá nabídky všech dopravců, ale následně vybere podle parametru nejnižší ceny a zakázku zadá napřímo nejlevnějšímu dopravci. „Nabídky jsou tak ovšem zcela neporovnatelné a jediným kritériem, které rozhoduje, je nejnižší nabídková cena. Tím ale není zajištěno, že budou služby dodávány alespoň ve stávajícím rozsahu a kvalitě,“ zvedá varovný prst Pavel Krtek, který považuje za naprosto klíčové zachování „síťovosti“ všech služeb na železnici.

Garantem jasných pravidel by měl být stát, ve skutečnosti je však liberalizace trhu spojena s celou řadou stále nedořešených oblastí. Paradoxní je, že otevřený trh již v podstatě funguje a na železnici jezdí mnoho dopravců. Chybí ovšem například celostátní tarif, kdy si cestující koupí jízdenku z bodu A do bodu B, a bez ohledu na to, s jakou společností jede, má komplexní servis. V zahraničí jsou přitom pravidla takového tarifu obvykle stanovena státem. Podobně je tomu i v otázce návaznosti vlaků jednotlivých dopravců. Reálně se tak může stát, že se cestující budou komplikovaně dostávat do některých cílových stanic. „My dnes našim zákazníkům nabízíme i využití taxislužby. Ale pokud nemají pro poslední úsek cesty naši jízdenku, nebo kvůli zdržení jiného dopravce nepřijedou na náš spoj v poslední části trasy včas, nemůžeme jim tuto službu poskytnout,“ zdůrazňuje předseda představenstva Českých drah, že výsledné snížení komfortu služeb na železnici není fikcí, ale zcela reálnou hrozbou, se kterou je třeba se co nejdříve vypořádat. A to nejlépe formou státních pravidel.

Nové vlaky za 23 miliard korun

Jak by vlastně měla vypadat ideální podoba železniční přepravy budoucnosti? „Ať už bude výkony zajišťovat kdokoliv, měla by být zachována síťovost služeb, kterou dnes zajišťují České dráhy. Aby se nestalo, že každý dopravce bude mít jiná pravidla a zákazníci se v nich budou obtížně orientovat. Cílem liberalizace podle čtvrtého železničního balíčku EU není rozdrobit trh, umožnit soukromým dopravcům dosáhnout na peníze z veřejných rozpočtů a rozbít evropskou železniční síť, která se buduje sto let. Cílem je zkvalitnit služby pro zákazníky,“ připomíná Pavel Krtek základní princip, který platí pro každé podnikání.

Kdo chce uspět v tvrdém konkurenčním boji, musí inovovat a modernizovat. Také proto pokračovaly společnosti skupiny ČD v letošním prvním pololetí v obnově vozidlového parku. V osobní dopravě se jednalo například o odkup vozů od rakouských drah ÖBB, dále o modernizaci osobních vozů pro linku Ex 6 Praha – Cheb, re-design interiéru jednotek vlaků Pendolino nebo o modernizaci motorových vozů řady 809 a 810. Chystají se však i velké nákupy nových vlaků.

„Vycházíme z požadavků krajů na modernizaci. Proto jsme začali soutěžit s předstihem bezmála 200 nových vozidel pro regionální dopravu v celkové předpokládané hodnotě kolem 23 miliard korun. Chceme s výrobci uzavřít rámcové smlouvy, a jakmile se dohodneme s konkrétním krajem na další spolupráci a financování nových vozidel, objednáme je,“ dodává šéf Českých drah, které stejně jako každá jiná obchodní společnost musejí každý nákup pokrýt adekvátním byznys plánem. Nová vozidla proto budou objednávat individuálně podle požadavků krajských reprezentací, zároveň se budou snažit dosáhnout na dotační prostředky.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...