1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

České dráhy, a.s.

Ceske drahy 16Naší výhodou je silné technické a personální zázemí

Akciová společnost České dráhy je největším českým železničním dopravcem s téměř dvousetletou tradicí. Primárně se zabývá osobní železniční dopravou, ale nezanedbatelnou část podnikání tvoří také správa majetku. Je mateřskou společností Skupiny ČD, která patří k nejvýznamnějším korporacím v České republice, zaměstnává více než 23-tisíc lidí a její roční obrat dosahuje 40 mld. Kč. Ze stoprocentně vlastněných dceřiných společností Českých drah lze zmínit nákladního dopravce ČD Cargo anebo Výzkumný Ústav Železniční.

V oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel působí DPOV a společnost ČD - Informační Systémy poskytuje ICT služby v sektoru dopravy a logistiky. Do skupiny patří také dceřiná společnost, jež se zabývá vzděláváním a školením, tedy Dopravní vzdělávací institut. Majetkové podíly však mají České dráhy také v ČD - Telematika, která nabízí škálu služeb z oblasti telekomunikací, nebo JLV, což je hlavní caterer ve vlacích Českých drah a má na starosti ubytovací vozy. O službách poskytovaných Českými drahami v oblasti osobní železniční dopravy jsme si povídali s Václavem Nebeským, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti.  

V letech 2010 až 2019 si České dráhy udržovaly jednoznačné prvenství na našem trhu s osobní železniční dopravou. V tomto období uzavíraly dlouhodobé smlouvy s kraji a Ministerstvem dopravy ČR. Dokázali jste využít příznivé finanční situace a investovat do zvyšování kvality a komfortu cestování?  

Nadále zůstáváme hlavním dopravcem na domácím železničním trhu. Pro kraje a Ministerstvo dopravy ČR jsme se vždy snažili být spolehlivým partnerem. Naší výhodou je určitě silné technické i personální zázemí a samozřejmě síla investovat do modernizace. V posledních letech jsme nakoupili vlaky za desítky miliard korun a výrazně jsme zkvalitnili služby. Jako akciová společnost jsme na to museli zajistit peníze sami. Investoři, banky, ale i správci dotačních titulů, ti všichni chtějí jistotu v podobě stabilní firmy s dobrým byznys modelem. A to České dráhy jsou. Jedním z argumentů je i mezinárodní rating, který jsme letos obhájili na úrovni Baa2 se stabilním výhledem.

Jak se pro vás změnila situace po roce 2019 – po liberalizaci závazkové dopravy a razantnějším vstupu konkurence do této oblasti? Prodloužily s vámi kraje, obce či Ministerstvo dopravy ČR smlouvy? Jaký je nyní procentuální podíl Českých drah na naší osobní železniční dopravě?   

Obsluhujeme zhruba 90 % trhu osobní železniční dopravy. Liberalizace závazkové dopravy však pro nás znamená, že se počet smluv s objednateli skoro ztrojnásobil. Nově jich máme přes 40 a každá má své specifické podmínky. Objednatelé mají odlišné nároky na vozbu i rozsah služeb. Někde nesou riziko tržeb kraje, na jižní Moravě si dokonce sám kraj nakupuje na některé výkony vlastní vozidla. Liberalizace tedy obecně vedla k větší segmentaci trhu. Zákazníci si zvykají na odlišná pravidla odbavení v jednotlivých regionech i na rozdílný přístup k modernizaci vozidel. Někde se kraj spokojí se staršími vlaky, jinde nakupujeme desítky nových. Pokud jde o dálkovou dopravu, i tam již na některé linky vstoupila konkurence. Další se budou soutěžit v příštích letech podle harmonogramu Ministerstva dopravy ČR.  

Jaké výzvy před vás postavila liberalizace závazkové dopravy? Snažíte se uspět v boji s konkurencí zvyšováním kvality, pohodlí a zaváděním nových služeb pro cestující? Anebo za správnou strategii považujete snižování cen?

Snižování cen samo o sobě nic neřeší. My máme dynamický tarif, kdy cena reaguje na konkrétní poptávku. Tím jsme schopni motivovat zákazníky k cestování v sedlových časech, a ovlivňovat tak obsazenost spojů. Zajímavé slevy poskytuje studentům a seniorům stát, což je motivuje k většímu využívání veřejné dopravy. Vždy přitom ale hraje významnou roli kvalita a spolehlivost poskytované služby, aby se zákazník vrátil. V současné situaci je však navíc zapotřebí přesvědčit veřejnost, že cestování vlakem je bezpečné, že interiér vozidel udržujeme v čistotě a cestující se nemusejí bát. Určitá obava z cestování veřejnou dopravou bude v lidech přetrvávat dlouho.

Jaké investice aktuálně realizujete?

Průběžně aktualizujeme investiční plán a toho se navzdory dopadům letošní koronavirové krize chceme držet. V současnosti proto probíhá výroba desítek nových jednotek pro regionální dopravu a další vozidla soutěžíme. Příští rok začneme postupně nasazovat nejmodernější vozy v Evropě na dálkové vlaky do Chebu, a to jak z Prahy přes Plzeň, tak z Prahy přes Ústí nad Labem. Celkem jich bude 50. Výrobu dalších 180 dálkových vozů soutěžíme a také jsme vypsali zakázku na 90 nových lokomotiv. Současně běží zakázky na elektrické a dieselové jednotky pro kraje. Ruku v ruce s tím ovšem zlepšujeme také údržbovou základnu. V Brně letos dokončíme novou opravárenskou halu, další začneme stavět v Plzni. V Olomouci zahájíme ještě tento rok opravu staré a později výstavbu nové haly. Plánujeme i výstavbu nových hal v Českých Budějovicích a Chebu.

Jak se v posledních letech vyvíjí situace s ohledem na počet osob přepravených v rámci železniční dopravy?

My jsme v loňském roce přepravili více než 182 milionů lidí. S tím, že by dlouhodobý růstový trend letos pokračoval, bohužel počítat nemůžeme. V důsledku opatření proti šíření koronaviru poklesl v jednu chvíli počet cestujících v našich spojích pod 10 %. A i když se nám teď postupně vracejí, ještě nějakou dobu potrvá, než budeme alespoň na loňských číslech. Nárůst není lineární, ale probíhá skokově. Vždy v návaznosti na vyhlášení konkrétního uvolnění dalších omezení.  

Jaké jsou v posledním období hospodářské výsledky Českých drah? Do jaké míry budou čísla za rok 2020 ovlivněna opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19?

Jak celá Skupina ČD, tak mateřské České dráhy skončily loňské hospodaření v zisku. Finanční dopad koronavirové krize je ale významný. Jako první přišlo zastavení mezinárodní dopravy, což srazilo tržby z tohoto segmentu na nulu. Potom opatření proti šíření COVID-19 způsobilo odliv zákazníků i z vnitrostátních spojů. Jen na tržbách z prodeje jízdenek jsme přišli o stovky milionů korun, a k tomu je zapotřebí ještě připočítat pokles úhrad od objednatelů závazkové dopravy. A to mluvím pouze o osobní dopravě.

Které z typů dopravy využívají vaši cestující nejvíce? Ve kterých regionech ČR jsou vaše vlaky nejvytíženější?

Obecně platí, že největších nárůstů počtu zákazníků jsme v posledních letech dosahovali v dálkové dopravě a v příměstských spojích. Tento trend se nejspíš nezmění. I teď, v souvislosti s uvolněním opatření proti koronaviru, se cestující vracejí nejrychleji právě do těchto vlaků.

Jak se vyvíjí mezistátní dálková přeprava osob? Se kterými zahraničními dopravci spolupracujete?

Tradičně spolupracujeme se všemi národními dopravci sousedních států. Segment mezinárodní dopravy je pro nás obchodně velice zajímavý a také on se postupně vrací do normálního režimu. Významnou část zákazníků tvořili zahraniční turisté, kteří vlakem přijížděli nejen k nám, ale využívali naše spoje k cestování do okolních metropolí – do Vídně, Berlína či Bratislavy. Ti se po koronaviru zřejmě hned tak nevrátí, ale uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Tady hodně záleží na podmínkách dané země a rozhodnutí jednotlivých vlád o rozvolňování protikoronavirových opatření.

Jaké zážitkové aktivity chystáte pro cestující na léto?

Staráme se o stovky historických vozidel, protože považujeme za svoji povinnost zachovat tyto technické skvosty pro budoucnost. Velká část z nich je k vidění v našem muzeu v Lužné u Rakovníka, případně v Olomouci. Další využíváme k nostalgickým jízdám různě po republice. Máme speciální web www.cdnostalgie.cz, kde průběžně aktualizujeme jejich termíny. Pokud nám to počasí a hasiči dovolí, vyjedou také letos desítky parních vlaků. Ty bývají pro veřejnost nejvíce atraktivní, ale v době sucha samozřejmě jezdit nemohou.  Fanoušci železnice však ani v tomto případě o zajímavé akce nepřijdou. V průběhu léta se mohou svézt třeba motorákem Hurvínek z Břeclavi do Lednice, vlakem taženým historickou lokomotivou Bobinka do Bechyně, anebo si naplánovat výlet některým z mnoha cyklovlaků. Pro cyklisty jsme znovu otevřeli 75 půjčoven kol. A s prázdninovým obdobím je spojená také Jízdenka na léto, s níž se dá cestovat „modrými vlaky“ bez omezení v červenci a srpnu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...