1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

České vysoké učení technické v Praze

cvut 20Chceme být vlajkovou lodí výzkumu a inovací

České vysoké učení technické je prestižní univerzitou se světovým renomé. Na osmi fakultách nyní studuje přes 18-tisíc studentů. Vybírat mohou ze 170 studijních programů, z toho 53 je v cizím jazyce. Studenti mají v současné době hlavně zájem o programy a obory v oblasti informatiky a také o obory zaměřené na ekonomiku.

ČVUT v posledních letech posiluje svoji značku, která je atraktivní také pro zahraniční studenty. „Máme v plánu být silnou a jednotnou institucí, kde se ctí tradice, symboly a značka. Zároveň chceme být vlajkovou lodí výzkumu v technických a exaktních vědách a v inovacích,“ říká v rozhovoru rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Jste jedna z největších a nejstarších technických škol v Evropě. Jaká je nyní vaše pozice ve srovnání s ostatními evropskými, potažmo světovými školami?

ČVUT se snaží o co nejlepší umístění v žebříčcích. Jako nejdůležitější jsme si vybrali žebříček QS, po něm poskytujeme data ještě THE. Rádi bychom se umísťovali lépe, nicméně díky tomu, že jsme univerzita s omezeným spektrem programů, naše pozice v prvé pětistovce odpovídá situaci. V „našich“ oborových žebříčcích se umísťujeme lépe. Jsme v prvé desítce v oblasti střední a východní Evropy (QS), či kolem první stovky ve světovém srovnání. Neustále se snažíme zkvalitňovat práci a rozvíjíme poslání univerzity. To znamená nejen lépe učit, lépe zkoumat a spolupracovat s praxí, ale i lépe plnit takzvanou třetí roli univerzit.

Jak se vyvíjí zájem mladých lidí o studium technických oborů? Které obory jsou mezi nimi nyní v kurzu?

Nejvíce uchazečů se pro letošní akademický rok přihlásilo na programy Stavební inženýrství, Teoretický základ strojního inženýrství, Otevřená informatika, Aplikace přírodních věd, Architektura a urbanismus, Technika a technologie v dopravě a spojích, Specializace ve zdravotnictví, Informatika, Ekonomika a management. Studenti mají velký zájem o programy a obory v oblasti informatiky a také o obory zaměřené na ekonomiku. Několik z našich fakult má ekonomický obor, který řeší problematiku ekonomiky v souvislosti se zaměřením fakulty. Zájem nelze poměřovat jen počty přihlášených, jsme rádi, že i v menších a velmi náročných oborech k nám přichází velké množství kvalitních studentů. Příkladem mohou být fyzikální a matematické obory.

Patříte mezi největší výzkumné instituce na světě. Jaké inovace se vám podařilo na škole vytvořit pomocí výzkumu či vývoje za poslední tři roky a jak se uplatnily v praxi?

ČVUT vytvořilo v poslední době celou řadu perspektivních inovací v širokém spektru oborů. Jako příklady můžeme uvést projekt SAWER. Jedná se o zařízení, které získává vodu ze vzduchu a může přispět k navrácení vegetací do pouštních oblastí. Technologie bude prezentována v českém pavilonu na EXPO 2020. Dále máme řadu patentovaných softwarových grafických nástrojů využívaných například v The Walt Disney Studios. Výsledek jste mohli vidět například v nejnovějším zpracování animovaného filmu Lví král. V neposlední řadě jde o systém ochranných bariér z betonového kompozitu s vysokou balistickou odolností, který odolává kulkám, výbuchu, střepinám či šrapnelům a je využívám bezpečnostními složkami.

Je zřejmé, že technologických a technických výzev je mnoho. Jaké považujete za nejatraktivnější?  

Věda je pro univerzitu klíčová. Když je úspěšná, tak univerzitě přináší prestiž i finance. Jsem pyšný, že Fakulta strojní vybudovala čtyři komplexní letecké zkušebny, dynamometrickou, jádrovou, vrtulovou a létající laboratoř. Systém unikátních zkušeben přivedl do ČR firmu GE Aviation s vývojem nového motoru GE Catalyst. Je skvělé, že naši vědci a studenti z Fakulty elektrotechnické se opět dokázali dostat do finále a zvítězit v prestižní mezinárodní robotické soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge, která se konala od 23. do 25. února 2020 ve Spojených arabských emirátech. Tým ČVUT v soutěži spolupracuje s předními robotickými pracovišti univerzit v Pensylvánii a v New Yorku. Na Fakultě informačních technologií funguje jedna z nejatraktivnějších laboratoří, která se může pochlubit špičkovými výukovými a výzkumnými technologiemi v podobě humanoidních robotů. V Laboratoři inteligentních vestavných systémů se kromě tří robotů Pepper pohybuje také šest robotů NAO společnosti SoftBank Robotics. Fakulta biomedicínského inženýrství spolu s norským Národním ústavem telemedicíny a Univerzitou v Tromso vyvinuly unikátní systém pro podporu léčby diabetu, který kombinuje dálkové sledování fyzické aktivity, tepové frekvence, kontinuální měření hladiny krevního cukru s vedením diabetického deníku a umožňuje interpretaci a sdílení dat mezi pacientem, jeho rodinou a lékařským zařízením. V současné době se systém připravuje ke komercionalizaci. Takových příkladů by se však na ČVUT našlo mnohem víc.  

Jak úzký je váš kontakt s praxí? Můžete uvést příklady úspěšné spolupráce třeba s průmyslovým podniky?

Na ČVUT probíhají dvě formy spolupráce s firmami. Jedna se týká spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, druhá propagace firem jako budoucích zaměstnavatelů. Firmy s univerzitou, respektive s jednotlivými fakultami, uzavírají různé typy smluv a podle toho se účastní akcí, organizovaných většinou právě na fakultách podle své odbornosti. Ohledně témat diplomových prací a studentských projektů se firmy domlouvají přímo na fakultách. Taková spolupráce může být prospěšná pro obě strany. Pokud je firma ochotna se zapojovat již v průběhu studia, má spolupráce smysl. Některé firmy mají představu, že udělají jednu náborovou akci za rok, což je jednorázová propagace, mnohem účinnější je systematická a dlouhodobější spolupráce. V rámci Kariérního centra ČVUT také pořádáme pro studenty všech fakult a všech ročníků program Mentoring ČVUT, během něhož studenti mohou spolupracovat s odborníky a manažery z firem. Snažíme se propojovat firmy s fakultami a vědeckými pracovišti naší univerzity.

Vytvořili jste Centrum města budoucnosti, to je jeden z mnoha zajímavých projektů. Co je záměrem centra?

Centrum města budoucnosti je jedním z center našeho Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Je koncipováno jako experimentální a virtuální testbed města, regionu, krajiny a v ní rozmístěné technické infrastruktury vytvářející komplexní a propojený systém. V dubnu centrum pořádá mezinárodní konferenci Future City 2020, která se bude věnovat systémům měst a obcí všech velikostí, regionům a infrastruktuře, která tato místa propojuje. Tematicky se zaměří na oblast vodního hospodářství, energetiky a smart energy gridu, zpracování odpadů, Internetu věcí (IoT), technologie pro přenos, zpracování a ukládání dat, robotizaci nebo autonomní systémy.

Fakulta informačních technologií se zase věnuje vývoji portálu, jenž má usnadnit práci s daty. Proč právě tento projekt a co přinese?

Data jsou významným fenoménem současné společnosti, kdy zažíváme jejich obrovský nárůst. Velkou měrou k tomu přispívají chytré telefony a Internet věcí. Nepředstavitelně velké množství dat je třeba spravovat, starat se o ně a zpřístupňovat je. Přelomový webový portál Data Stewardship Wizard vyvinutý na Fakultě informačních technologií tuto práci usnadní výzkumníkům a správcům dat. Jedná se o mimořádnou spolupráci českých a holandských pracovišť.

Jaké investiční projekty si vaše škola na letošek naplánovala?

Největšími akcemi v letošním roce budou rekonstrukce velkých poslucháren na Fakultě stavební ČVUT, na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Trojanově ulici, rekonstrukce Bubenečské koleje a další etapa revitalizace halových laboratoří v Dejvicích. Na našich kolejích letos proběhne rovněž největší EPC projekt energetických úspor ve spolupráci se společností ENESA, která patří do skupiny ČEZ ESCO. Součástí projektu jsou nejen energeticky úsporná opatření ve 30 objektech ČVUT po celé Praze, ale i zateplení a výměna oken za celkem 220 milionů korun. Ty budou splaceny postupně ze smluvně zaručených úspor energie, které činí 20,5 milionů korun ročně po dobu 11 let.

Jaké jsou vaše vize ohledně rozvoje ČVUT?

ČVUT chce posilovat svoje postavení mezinárodně uznávané výzkumné univerzity, rozvíjející talent a schopnosti studentů, akademických a ostatních pracovníků. Vzdělávání je nutné vést inovativně se zapojením výzkumu a strategických partnerů. ČVUT by měla být základnou technologického pokroku. Chceme směřovat svoje úsilí k naplnění funkce respektované autority ve vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké a inženýrské tvůrčí činnosti a využít k tomu zkušeností minulých generací inženýrů a architektů, schopností současných a budoucích akademických pracovníků a studentů. Rozhodně máme v plánu být silnou a jednotnou institucí, kde se ctí tradice, symboly a značka. Zároveň chceme být vlajkovou lodí výzkumu v technických a exaktních vědách a v inovacích. 

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...