1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEZ Teplárenská, a.s.

CEZ teplarenska 1 14Potenciál vidí v úsporách tepelné energie

Poptávka po tepelné energii ze strany domácností klesá. Společnost ČEZ Teplárenská na situaci reaguje rozšiřováním služeb, mj. i z oblasti úspor energií. Na otázky odpovídal místopředseda představenstva a obchodní ředitel Ing. Petr Hodek, MBA.

Topná sezóna je v plném proudu. Společnost ČEZ Teplárenská je významným dodavatelem tepelné energie. Kolika odběratelům teplo dodáváte?

Společnost ČEZ Teplárenská vytápí cca 145-tisíc domácností a zásobuje teplem i průmyslové objekty. Co se týká celkové dodávky tepla, naše společnost distribuuje v rámci České republiky a slovenského Holíče necelých 9 milionů GJ. Na Slovensku činí roční objem dodávek 95 TJ a teplem zásobuje přibližně 3-tisíce domácností.

Měnili jste v minulém roce ceny tepla pro koncové zákazníky?

Ceny tepelné energie se v minulém roce neměnili, resp. upravili jsme je na přelomu roku 2012 a 2013. Letos plánujeme průměrné navýšení cen u tepla produkovaného v uhelných elektrárnách zhruba do 2 %, což v podstatě pokryje inflaci. V případě tepla vyrobeného v plynových zdrojích budou ceny víceméně stejné.

Mohl byste přiblížit, co vše ovlivňuje cenu tepla, které je dodáváno koncovým odběratelům?

Cenu tepla ovlivňují veškeré započitatelné náklady, které můžeme na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu do této kategorie zahrnout. Zhruba 70 % tvoří nákup tepla ze zdrojů naší mateřské společnosti ČEZ, a.s. Nejvíce se tam promítají náklady na palivo, dále také na údržbu, je třeba zahrnout stálé náklady související s udržováním a provozem zařízení, do ceny se promítá i vliv nutných investic na modernizace zdrojů atd. Velký vliv mají v současné době i úsporná opatření ze strany odběratelů, tedy klesající objem dodávky tepelné energie. Ačkoli omezujeme růst veškerých nákladů, resp. snažíme se je udržet na stejné hladině, a v některých případech se nám je daří dokonce i snižovat, tak vzhledem k úspornému chování ze strany obyvatel dochází k rozmělňování stálých nákladů mezi menší množství odebrané teplené energie. I tento trend má tedy vliv na růst jednotkových nákladů.

Trend snižování spotřeby energií je v současné době významný. Jak velký pokles spotřeby tepelné energie na straně odběratelů jste zaznamenali?

Toto je skutečně otázka, která přichází v pravý čas. Spotřeba tepelné energie opravdu klesá, což je způsobeno zejména již zmiňovanými úspornými opatřeními, jež jsou prováděna na straně odběratelů, a to především z řad bytového sektoru. Dodávka tepelné energie nám v průměru klesá mezi 1 až 2 % v souvislosti s tím, jak se dokončují úsporná opatření. Pokles poptávky po teple je možné pozorovat i na straně firem a podniků v důsledku ekonomické recese. Nicméně u průmyslových podniků se do poptávky promítají různé vlivy, takže je obtížné uvést konkrétní čísla.

Jaká opatření proti klesající poptávce po tepelné energii jste přijali?

Aktivně nabízíme nové přípojky potenciálním odběratelům tepla. Tím se nám však nedaří pokrýt pokles poptávky. Nyní se musíme zaměřit na to, abychom byli efektivnější a dokázali udržet náklady v takové výši, abychom mohli nabídnout zákazníkům konkurenceschopnou cenu.

Zůstaňme ještě chvíli u tématu úspor energií. ČEZ Teplárenská nabízí mj. i energetické a dotační poradenství. Můžete nám přiblížit, co tato služba obsahuje?

V oblasti úspor energií vidíme zajímavou obchodní příležitost, takže od listopadu 2013 jsme začali nabízet energetické a dotační poradenství. Jedná se tedy o naši horkou novinku. Podstatou je, že zákazníkovi pomůžeme šetřit energii, ale také zabezpečit stabilní dodávky tepla. Mimo jiné tím, že vyměníme ve vybraných případech dožitá zařízení a nahradíme je novými a úspornějšími technologiemi. Zjednodušeně řečeno, v první fázi je vždy nejlépe připravit si budovu na stabilní, a co nejnižší dodávku tepla, která je závislá už jen na počasí, a teprve následně k tomu přistavit adekvátní, a co nejefektivnější zdroj.

S touto novou službou jsme přišli proto, že chceme být zákazníkovi partnerem při optimalizaci nákladů na energie. Kromě toho nabízíme také energetické posudky, Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), studie proveditelnosti a zároveň i dotační poradenství. K našim hlavním odběratelům patří obyvatelé panelových a bytových domů, takže se v rámci poradenství soustředíme spíše na větší zákazníky. Pokud za námi ale přijde drobný odběratel, tak ho zcela určitě neodmítneme.

Tepelnou energii nakupujete tzv. na plotě – můžete nám objasnit, jak tento nákup probíhá? Z jakých konkrétních elektráren teplo nakupujete?

Teplo nakupujeme z převážné většiny ze zdrojů naší mateřské společnosti ČEZ, a.s., na základě řádného smluvního vztahu. Nákup tepla realizujeme poblíž zdrojů, tzv. na plotě, jak tomu říkáme. Tedy u přípojky, kde končí vývod tepla ze zdroje ČEZ a za tímto měřením pokračují již potrubí a rozvody, které jsou v našem majetku. Nakoupenou tepelnou energii pak dále distribuujeme a prodáváme koncovým zákazníkům. Odebíráme teplo nejen ze zdrojů ČEZ,a.s., jako jsou například elektrárny Hodonín, Prunéřov, Tušimice, Poříčí, Tisová, Vítkovice, Dětmarovice, Trmice, ale nakupujeme tepelnou energii i od naší sesterské společnosti ČEZ Energo a také od dalších vybraných dodavatelů.

V roce 2013 probíhaly odstávky na severu Čech a vaše společnost zde proinvestovala 40 milionů korun. Co se za tuto sumu podařilo udělat?

Vyměnili jsme několik kilometrů potrubí, uzavírací prvky v uzlových bodech a další části klíčové pro spolehlivý provoz distribuční soustavy. Prováděli jsme diagnostické kontroly kritických míst dlouhodobého programu sledování životnosti zařízení a opravili jsme desítky tisíc metrů čtverečních izolací tepelných sítí. V tomto případě často nejde ani tak o opotřebení materiálu, ale o krádeže loupačů plechu. Takže i do toho jsme museli investovat, protože bylo třeba obnovit izolace, abychom neměli velké tepelné ztráty. Součástí odstávek jsou samozřejmě i revize zařízení, stavební práce, modernizace řídicích systémů i fakturačních měřidel a celá řada dalších činností.

V současné době investujete do výstavby horkovodu v Teplicích. Po skončení výstavby by měli odběratelé získat levnější a ekologičtější energii. Můžete nám projekt přiblížit?

Podařilo se nám najít takové řešení, kdy jsme přepojili část plynových kotelen na teplo z uhelné elektrárny Ledvice a vybudovali jsme také nové rozvodné sítě, takže jsme i snížili tepelné ztráty. Oproti ceně z plynových kotelen ušetří odběratelé cca 17 % nákladů (na základě ceníku pro rok 2013). Na straně elektrárny Ledvice se dále zvýší účinnost celého zařízení a pochopitelně ušetříme i NOx v okolí odstavených plynových zdrojů.

ČEZ Teplárenská se zapojila rovněž do iniciativy Stop Prachu, jejímž cílem je zajistit ekologické dodávky tepelné energie z Elektrárny Ledvice. Co se v rámci této iniciativy již podařilo?

Iniciativa Stop Prachu, které osobně říkám připojení Ledvic, je asi jeden z nejkurióznějších projektů, který jsme realizovali a určitě ho přihlásíme do mnoha soutěží. Tento projekt odstranil veškerá lokální topeniště v městečku a odběrná místa byla napojena na teplo vyráběné v Elektrárně Ledvice. Na této aktivitě se finančně podílely společnosti ČEZ, a.s., Severočeské doly, a.s., město Ledvice, ČEZ Teplárenská a finance byly zajištěny i z evropských dotačních fondů. Zajímavé bezesporu je, že se nám podařilo ušetřit 7,6 t znečišťujících látek proti navýšení méně než 100 kg na straně elektrárny. Takže se v Ledvicích významně zlepšilo, do té doby dost znečištěné, ovzduší.

Jaký byl pro ČEZ Teplárenskou rok 2012 z hlediska obratu?

Obrat v roce 2012 dosáhl výše 3 miliard 133 milionů korun. Vloni byl obrat ve výši 3 miliard 205 milionů korun, protože rok 2013 byl úspěšnější i z hlediska počasí. To bylo na počátku roku chladnější, a kromě toho se nám dařilo připojovat i nové odběratele, jako je např. zmiňované město Ledvice.

Prozradíte nám, zda letos plánujete nějaké nové projekty, popř. rozšíření vašich služeb?

Chceme určitě pokračovat v realizaci projektu v Teplicích, konkrétně v lokalitě Prosetice a Šanov. Tento projekt je skutečně rozsáhlý, takže nás zde čeká ještě hodně práce. Velice aktivně budeme pokračovat v rozšiřování našich služeb. Našim zákazníkům budeme určitě nabízet úsporná řešení, kdy odběratelům navrhneme možnost propojení s našimi moderními technologiemi, které jim zajistí konkurenceschopné teplo.

Vrcholí i příprava projektu plynové kotelny v Ledvicích o výkonu 150 MW, která poskytne zálohu pro odběrná místa Bílina a Teplice. Tuto plynovou kotelnu bychom chtěli postavit v roce 2014. Kromě toho budeme připojovat i nové významné zákazníky, jedním z nich je například ABB v Trutnově.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...