1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ČEZ Teplárenská, a.s.

CEZ teplarenska 1 14Teplárenství se mění, v hlavní roli jsou úspory

S dodávkou tepla ve výši 8,5 milionů GJ ročně se ČEZ Teplárenská, a.s., řadí mezi největší teplárenské společnosti v tuzemsku. Aktuálně zaměstnává 353 pracovníků a jejím 100-% vlastníkem je Skupina ČEZ. Společnost pružně reaguje na proměny potřeb zákazníků a trendy, které směřují k úsporám energií.

Její služby jsou komplexní. Kromě dodávek tepla poskytuje i poradenství při hledání energetických úspor v objektech či odbornou pomoc při přípravě a realizaci nového systému vytápění. Společnost ČEZ Teplárenská je v obchodním rejstříku zapsaná od roku 2006 a převážně se zabývá výrobou, distribucí a prodejem tepelné energie. Své služby poskytuje ve 39 lokalitách České republiky. Mimoto teplo exportuje i přes hranice, a to z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Pro mateřskou společnost ČEZ, a.s., také obsluhuje elektrárnu Hodonín, kde vykonává i správu údržby.

Rozsahem činností v oblasti teplárenství patří ČEZ Teplárenská mezi nejvýznamnější společnosti v České republice. „Kromě dodávek tepla nabízíme stavbu a provozování nebo jen obsluhu tepelných zařízení. Dokážeme zákazníky na naše náklady připojit na CZT (Centrální zásobování teplem). Stejně tak umíme postavit a provozovat domovní plynovou kotelnu i jiné zdroje tepla ve spolupráci s ostatními společnostmi ve Skupině ČEZ. Samozřejmostí je provádění energetických auditů, studií, posudků, zajišťování energetických průkazů budov, kontroly účinnosti a dalšího poradenství v teplárenství,“ uvedl Ing. Petr Hodek, MBA, místopředseda představenstva ČEZ Teplárenská.

Investice přes 50 milionů Kč

Topná sezóna je v plném proudu. Bezpečným a spolehlivým dodávkám tepelné energie předcházely nezbytné práce. „V průběhu roku vynaložila ČEZ Teplárenská na diagnostické kontroly, údržbu, opravy či výměny dožité technologie přes 50 milionů korun. Během odstávek jsme promazali a zkontrolovali stovky armatur, konzolí pro kluzná uložení rozvodů, chemicky jsme vyčistili desítky výměníků a provedli nutné opravy a výměny zařízení tak, abychom během topné sezóny zajistili spolehlivou dodávku tepla,“ vysvětlil Petr Hodek. V cenové politice se ČEZ Teplárenská drží hlavní zásady být dlouhodobě konkurenceschopná. Průměrné ceny tepla se pro bytové dodávky pohybují kolem 455 korun za GJ, v případě nebytových dodávek činí přibližně 345 korun za GJ. Jak upozornil Petr Hodek, u nebytových dodávek se průměrná cena tepla od roku 2010 změnila zhruba o desetinu, u bytových dodávek pak asi o čtvrtinu.

Modernizace i nové lokality

Zisk, ale i obrat ČEZ Teplárenské je významně ovlivněný počasím. V běžném roce se pohybuje ve výši kolem 3,1 miliardy korun. Protože byla loni teplá zima, společnost očekává obrat okolo 2,9 miliardy korun. Investice firma směřuje zejména do dožívajícího zařízení, kdy například nahrazuje zastaralé parní rozvody teplovodními rozvody s menší dimenzí a nižšími ztrátami. „Ve vybraných lokalitách také rušíme centrální výměníkové stanice se čtyřtrubkovými rozvody a nahrazujeme dvoutrubkovými s instalací objektových předávacích stanic přímo do objektu zákazníka,“ dodal Hodek s tím, že veškeré investice musí splňovat podmínku ekonomické návratnosti při zachován konkurenceschopné ceny tepla.

Největší výzvou je pro společnost v současné době vyřešení dlouhodobé strategie vybraných teplárenských lokalit, které patří do portfolia skupiny ČEZ. „Máme připravená různá řešení, která umožní postupnou modernizaci sítí i obsluhu zdrojů ve vybraných lokalitách. Počítáme se spoluprací s municipalitami a lokálními distributory tepla. Jednáme s několika municipalitami i soukromými vlastníky o dlouhodobém řešení celého teplárenství v těchto vybraných lokalitách, které zajistí spolehlivou a konkurenceschopnou cenu tepla. Pokud budou jednání úspěšná, jsem přesvědčený, že zákazníci a obyvatelé města pocítí výsledek snížením ceny tepla,“ vysvětlil Petr Hodek.

Společnost zároveň systematicky rozšiřuje své obchodní aktivity. V poslední době například ve sdružení se společností EVČ Morava vyhrála veřejnou zakázku na dodávky tepla pro Armádní Servisní na území Moravy. Hodnota pětiletého kontraktu činí necelých 25 milionů korun. „Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení. Získání této veřejné zakázky potvrdilo naši konkurenceschopnost v nabízených službách,“ upřesnil místopředseda představenstva.

Úspory a proměna CZT

Dlouhodobé trendy ukazují na snižování spotřeby energií, teplo nevyjímaje. „Je naprosto normální, že zákazníci šetří a bylo by bláhové se tomu bránit. Hodně se dnes diskutuje o decentralizovaných zdrojích a končícím CZT. Nemyslím si, že na jedné straně dojde k úplné decentralizaci, či na druhé straně, že zůstane úplně zachováno CZT v dnešní podobě,“ uvedl Petr Hodek a dodal: „Budoucnost vidím v kombinaci přístupů. Proto dnes nabízíme zákazníkovi nejdříve službu pečlivého posouzení možných úspor a spotřeby tepla před samotnou instalací teplárenského zařízení. Teprve potom navrhujeme takové teplárenské řešení, aby zákazníkovi na jedné straně šetřilo peníze a na straně druhé nám umožnilo dlouhodobě mu dodávat konkurenceschopné a spolehlivé teplo.“

Obrovskou obchodní a technickou příležitost spatřuje ČEZ Teplárenská v obnově zařízení. „Budovy našich zákazníků jsou sice na stejném místě, ale mají výrazně menší spotřebu tepla než v době, kdy byly připojeny na CZT. Rozvody tedy musí být menší a kratší, aby ztráty nezatěžovaly zákazníka v ceně tepla. Tam, kde není ekonomické přípojku obnovit, je potřeba umět postavit a provozovat malé decentrální řešení třeba i v kombinaci s CZT či jinými technologiemi. Mým cílem je nabídnout zákazníkům řešení dle aktuální potřeby a za každé situace. Jsem přesvědčen, že budoucnost patří připraveným, proto je dle mého názoru vhodné věnovat se kombinacím technologií,“ upřesnil místopředseda představenstva.

Nejprve studie

Z hlediska obchodní strategie se proto společnost soustředí na to, aby zákazníkovi uměla nabídnout řešení dodávky tepla více způsoby. „Zákazník se často neorientuje a zná jen typický plynový kotel a nic jiného. Klienta skutečně zajímá to, za kolik bude ročně topit a kolik vynaloží na vstupní investici. Proto je třeba nabídnout mu více způsobů dodávky tepla,“ uvedl Petr Hodek s tím, že prostor spatřuje ve spolupráci s dodavateli decentrálních technologií a ve výzkumu. „Doba se mění a nám nezbývá než opustit myšlenku, že jen CZT bude dostačovat. Energetické poradenství ve formě studií a auditů je velice přínosné, a to jak pro zákazníka, tak pro nás. Zákazníkům navrhneme seznam možných úsporných opatření, budou mít představu, kolik stojí a za jak dlouho se jim investice vrátí. Součástí studie je i nabídka realizace vybraných opatření. Zákazník si může vybrat – buď si úsporná opatření provede na vlastní náklady sám, nebo mu je zajistíme my a zákazník nám je splácí. Po dokončení opatření stavíme i adekvátní teplárenskou technologii,“ vysvětlil Petr Hodek.

„Závěrem bych rád zákazníkům nabídl naše služby energetických auditů a studií s návrhem úspory energie. Jak jsem již několikrát podotkl, nemá smysl něco stavět bez komunikace se zákazníkem a bez ujasnění jeho záměrů úspor do budoucna. Chce-li zákazník šetřit, rádi mu v tom poradíme a nabídneme kompletní řešení spojené s dodávkou spolehlivého tepla,“ uzavřel rozhovor o společnosti ČEZ Teplárenská místopředseda představenstva Petr Hodek.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...