1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Devro s.r.o.

Devro 18Hledáme každou volnou hodinu navíc

Dva závody společnosti Devro s.r.o., které jsou v Jilemnici a ve Slavkově, vyrábí kolagenní střívka pro uzeniny. Poptávka po nich je veliká, a tak firma rozšiřuje své výrobní kapacity, investuje do automatizace a hledá nové spolupracovníky. „Kapacity pro letošní rok máme naplněné, vyrábíme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dá se říci, že hledáme každou volnou hodinu navíc,“ říká v rozhovoru jednatel Michal Růžek.

Loňský rok byl pro řadu podniků i pro společnost jako celek poměrně náročný. Jak ho hodnotíte vy?

Pro nás jako pro firmu byl úspěšný. Celá naše skupina Devro zaznamenala nejvyšší růst za poslední dekádu. Navýšili jsme tržby, zlepšili jsme profitabilitu i cash flow. Samozřejmě, i my jsme se museli vypořádat s pandemií a nemocností lidí. Nejvíce nás zasáhla koronavirová vlna na začátku loňského roku a pak na podzim. Zajistit plynulý chod výroby pro nás bylo výzvou navíc. Kromě toho jsme ještě stěhovali výrobní linky ze Skotska do Jilemnice. Výrobu na nich jsme najížděli loni na jaře. Ač to nebylo jednoduché a covid naše plány částečně zkomplikoval, vše jsme zvládli.

Jaké výzvy očekáváte letos?

Pokračujeme v růstu, který nastolil loňský rok. Poptávka po našich výrobcích je veliká, obě naše továrny, v Jilemnici i ve Slavkově, jedou na plno. Jsem hrdý, že máme zcela naplněnou kapacitu na celý rok. Hledáme každou volnou hodinu, kterou můžeme získat navíc. Náš provoz jede 24 hodin, 7 dní v týdnů. Letos budeme při plné kapacitě vyrábět 360 dní. Na jednu stranu je to skvělé, na stranu druhou se musíme vypořádat s nároky, které to na nás klade. Soustředíme se teď mimo jiné na další navýšení kapacity. V průběhu jara rozběhneme dvě nové linky. A čekají nás další investice.

Které to budou?

Kromě zmíněných linek, jež navýší výrobní objem zhruba o 8 %, chystáme investice do procesní části výroby. Konkrétně do části přípravy hmot. Tam proběhne další automatizace. Nakoupíme novou kontinuální technologii, která nahradí stávající šaržovitý proces. Tato nová technologie bude automatizovaná, výrazně sníží pracnost a fyzickou námahu s materiálem. Zlepší se bezpečnost práce i kvalita výroby. Podobné investice jsme realizovali už v předchozích letech, tato je čtvrtá a poslední v řadě. Pak budeme mít veškerou kapacitu na přípravě hmot automatizovanou.

Automatizace je pro vás tedy důležitá.

Ano. Samozřejmě chystáme více projektů, které nám pomohou zlepšit kvalitu výroby i bezpečnost na pracovišti. Investovat budeme i do posledního kroku výrobního procesu, kterým je řásnění a zahrnuje hodně ruční práce. Není to ale snadné. Nejsme řadový producent, naše výroba je poměrně specifická, takže ani výrobců vhodného zařízení není mnoho, což znamená, že si řadu technologií vyvíjíme sami. Využíváme i toho, že jsme globálně působící skupina, kde navzájem sdílíme know-how. Hlavně v posledních letech, kdy se změnila organizační struktura ve skupině, se spolupráce napříč továrnami zintenzivnila. Týká se to i automatizace, robotizace a digitalizace.

Jak ještě v koncernu spolupracujete?

Například tak, že si předáváme zkušenosti a nejlepší praxi, sdílíme úspěchy i prohry, a tím se rychleji učíme. Hodně v tom pomohla změna organizační struktury, o které jsem se již zmínil. Výhodou také je, že umíme část portfolia vyrábět ve více fabrikách. Nyní například spolupracujeme s americkým závodem, se kterým sdílíme část kapacity pro jednu výrobkovou řadu. Hodí se to v případě vyšší poptávky.

Pravidelně na trh uvádíte novinky. Na jakých inovacích pracujete nyní?

Motivují nás potřeby zákazníků, které jsou často specifické. Na inovacích pak spolupracujeme s nimi. Nedodáváme ale jen do Evropy, zákazníky máme po celém světě. Je to skvělé, zároveň musíme brát v potaz, že existují regionální rozdílnosti a nároky na kolagenní střívka, což je náš hlavní produkt. Momentálně pracujeme na několika nových projektech, a to se zákazníky v Japonsku, Latinské Americe, v jihovýchodní Asii, ale také třeba v Německu. Záleží pochopitelně i na tom, jak je pak s výrobkem nakládáno. V České republice třeba párky tradičně ohříváme ve vodě nebo v páře, ale v jiných zemích klobásky spíše fritují nebo grilují. I tomu musíme naše produkty umět přizpůsobit.

Jaké jsou teď ve výrobě kolagenních a plastových střívek trendy?

Vždy usilujeme o to, abychom zákazníkům nabídli tu nejlepší variantu k přírodním střívkům. Naší výhodou je, že produkujeme v podstatě nekonečný válec střívka, které má velmi přesné parametry. Zpracování a výroba klobásek nebo párků z kolagenních střívek je pak pro výrobce uzenin daleko jednodušší. Reflektujeme rychlý růst vegetariánského a veganského segmentu. V tuto chvíli sice nemáme speciální výrobkovou řadu pro zmíněnou oblast, ale věnujeme tomuto tématu pozornost.

Jste výrobní podnik a ty jsou nyní na štíru s pracovní silou. Máte dost lidí?

V České republice pro nás pracuje téměř tisícovka zaměstnanců. Noví pracovníci se nám hledají špatně; obecně a dlouhodobě je v Česku velký nedostatek uchazečů o zaměstnání. Rozšiřujeme se už třetí rok po sobě, a ačkoli investujeme do moderních technologií, které nejsou tolik náročné na lidskou práci, tak se nám i tak nově vzniklé pozice těžko obsazují. Několik let jsme fungovali bez pracovních agentur, nyní jsme museli spolupráci s nimi obnovit. Jinak bychom těch několik desítek nových pracovních míst neobsadili. Uvidíme, jak se do trhu práce promítne hrůzná situace na Ukrajině. I do našeho regionu už přišli váleční utečenci, kteří mají zájem o práci. Proto se nyní, mimo jiné, připravujeme na překonání jazykové bariéry, abychom je mohli zaměstnat.

Pomáháte jim ale i jinak. Třeba ubytováním.

Neustále zjišťujeme, jaké formy pomoci od nás budou užitečné, a podle toho reagujeme. V Jilemnici jsme otevřeli budovu naší bývalé ubytovny, která zůstala nevyužitá. Uklidili jsme ji, zmodernizovali a opravili vše nutné. Místo tam nalezne přes 50 lidí. Spolupracujeme s humanitárními organizacemi, například s Českým červeným křížem. Globálně pak jako skupina pořádáme pro běžence sbírku. Jsme v kontaktu se zástupci měst, kde máme továrny, v našem případě s Jilemnicí a se Slavkovem. Situaci sledujeme a promptně na ni reagujeme.

Kromě toho dlouhodobě investujete i do udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Tato témata jsou pro nás velmi důležitá. Jako skupina jsme loni představili závazky udržitelného podnikání. Máme v této oblasti řadu projektů, vycházíme ze studií, které si necháváme zpracovávat. Konkrétně to pro nás znamená třeba instalaci solárních panelů, snižování spotřeby vody a energií. Například spotřeba vody u nás dramaticky klesá už několik let po sobě.

Jaké jsou vaše vize do dalších let?

Loni jsme přijali novou strategii, jejímuž zpracování jsme se dost věnovali. Podstatné pro nás je naplnění účelu naší existence. Proto sledujeme, co zákazníci potřebují, rozšiřujeme naše výrobní kapacity, pokračujeme v růstu a chystáme investice, o nichž jsem hovořil. Navyšování výroby se netýká jen českých továren, ale i dalších závodů, které má Devro po světě. Usilujeme o dlouhodobou úspěšnou budoucnost, která bude ve znamení kvalitních a inovativních projektů, jimiž budeme uspokojovat potřeby našich zákazníků. Neméně důležité je pro nás být stále atraktivním zaměstnavatelem, protože se spokojenými zaměstnanci jde vše mnohem snadněji.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

 

Nenechte si ujít...