1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dop.Pod.Praha 20Cestování přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky Prahy

Akciová společnost Dopravní podnik hlavního města Prahy se opírá o více než 120-letou tradici. Jejím předchůdcem byly Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, které vznikly již v roce 1897 a náplní jejich činnosti se stalo provozování tramvajové dráhy, drážní dopravy a výroba elektrické energie. V současné době je Dopravní podnik akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha, a zaměřuje se především na správu sítě metra a tramvajových a autobusových linek.

S místopředsedou představenstva a dopravním ředitelem společnosti, Ing. Ladislavem Urbánkem, jsme si povídali především o investičních projektech zaměřených na obnovu vozového parku, výstavbu nových tratí a linek a rekonstrukci těch stávajících.

Mohl byste na úvod zmínit nějaká zajímavá čísla z aktuálních statistik Dopravního podniku hl. města Prahy?

Dopravní podnik hl. města Prahy má 3 subsystémy – metro, tramvajovou dopravu a autobusovou dopravu. V roce 2019 jsme metrem přepravili zhruba 440 milionů cestujících, tramvajemi 370 milionů a autobusy 355 milionů. Přitom délka sítě metra je 65 km, délka linek tramvají je 557 km a u autobusů je délka 1820 km. Provozujeme také jednu trolejbusovou linku, jejíž délka je 5 km. Zmíním ještě, že u metra máme 3 linky, u tramvají 25 denních a 9 nočních linek a u autobusů je 127 denních a 14 nočních linek.

V jaké fázi je nyní projekt výstavby metra na lince D?

Projekt výstavby linky D je momentálně v přípravné fázi: aktuálně máme územní rozhodnutí v právní moci na úsek Pankrác a Depo Písnice. Současně probíhá ve čtyřech lokalitách geologický průzkum, první hotová štola byla předána na začátku července letošního roku, druhá bude předána v měsíci srpnu a zbývající dvě v roce příštím. Na začátku letošního roku jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele stavební části Pankrác – Olbrachtova. Předpokládáme, že zhruba do konce letošního roku ukončíme výběr zhotovitelů a získáme stavební a další návazná povolení pro úsek Pankrác – Olbrachtova. Následně zahájíme samotnou výstavbu. Dokončuje se dokumentace pro provedení stavby, která je nezbytná pro výběrové řízení na zhotovitele úseku Olbrachtova – Nové Dvory. V souvislosti s výstavbou linky D bych ještě mohl zmínit, že ve spolupráci s Národní galerií Praha a architektem Davidem Vávrou vzniká jednotný estetický charakter stanic Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory. Výtvarná podoba stanic Pankrác a Olbrachtova je již hotová.

Jak pečujete o již vybudované stanice na linkách metra A, B a C?

Rekonstrukce jednotlivých stanic probíhají i v současné době a zaměřují se především na bezbariérový přístup. Aktuálně rekonstruujeme stanici Opatov, blíží se rekonstrukce vestibulu Anděl – Knížecí a v přípravě jsou projekty zaměřené na stanice Jiřího z Poděbrad, Českomoravská, Flóra, Florenc, Pankrác, Invalidovna či Želivského. Obecně jde o výměnu eskalátorů, budování bezbariérových přístupů a celkovou revitalizaci stanic.

Jaké investiční projekty jste realizovali či aktuálně realizujete v tramvajové dopravě?

Momentálně probíhá rekonstrukce tramvajových tratí na Smíchově, z nichž ta barrandovská již byla dokončena a současně tam byly založeny výhybky na pokračování tratě do Holyně a Slivence. V přípravě jsou tramvajové tratě do Suchdola a na Jižní Město či tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš. V pokročilé fázi je projekt nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská.

Jaký charakter mají vaše investice v oblasti autobusové dopravy? Zaměřujete se na ekologizaci dopravy?

V této oblasti jde především o budování preferenčních opatření – tedy vyhrazených jízdních pruhů či světelných priorit na křižovatkách. Celkově se snažíme co nejvíce omezit zábrany, jež brání rychlému a plynulému provozu autobusové dopravy. Řešíme strategii podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030.

Investujete také do modernizace tramvajových nebo autobusových vozoven?

V současné době probíhá rekonstrukce Vozovny Strašnice. A úplně nový stavební objekt vyroste na místě staré Vozovny Hloubětín, která byla zbourána v minulém roce. Kromě toho byla v opravárenské základně tramvají v Hostivaři otevřena nová údržbářská hala.

Z jakých zdrojů čerpáte finance na realizaci těchto investičních projektů?

Jednak je financování založené na přiměřeném zisku, z něhož čerpáme na nákup nových autobusů, a dále využíváme účelové dotace hlavního města Prahy, ze kterých financujeme především rekonstrukce tramvajových tratí. Úspěšně využíváme zdrojů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Investiční náklady v sektoru metra se za loňský rok vyšplhaly na 600 mil. Kč a na obnovu, rekonstrukci a technické zhodnocení tramvajových tratí šlo zhruba 900 mil. Kč. Největší finanční prostředky byly použity na obnovu vozového parku autobusů – 2,1 mld. Kč.

Můžete prozradit, s jakým rozpočtem v posledních letech hospodaříte?

Rozpočet je tvořený kompenzací, která se vypočítá podle výkonů objednaných na celý rok, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy ROPID a jsou z ní též dofinancovány nařízené slevy z jízdného. Kompenzace v loňském roce byla zhruba 14 mld. Kč. K tomu ještě připočítáme tržby z jízdného, které v roce 2019 dosáhly cca 3,6 mld. Kč. Kromě toho máme přiměřený zisk na obnovu vozového parku.

Jakým způsobem se snažíte zvýšit atraktivitu městské hromadné dopravy?

Hromadnou dopravu zatraktivňujeme především obnovou vozového parku. Kupříkladu v povrchové dopravě zavádíme nízkopodlažní dopravní prostředky a v metru instalujeme pro imobilní osoby na začátku nástupiště nájezdové rampičky pro komfortní vjezd a výjezd ze soupravy. Kromě toho rozšiřujeme pokrytí pražského metra sítí LTE. V červnu již bylo pokrytých 26 stanic a předpokládáme, že do roku 2022 budeme mít pokrytých všech 61 stanic.

Kolik zaměstnanců a v jakých sektorech má nyní Dopravní podnik hl. m. Prahy?

Máme zhruba 11-tisíc zaměstnanců – přibližně 670 strojvedoucích v metru, 1450 řidičů tramvají a zhruba 2200 řidičů autobusů. V dělnických kategoriích máme cca 3100 zaměstnanců a v technicko-hospodářské oblasti administrativní i provozní jich je celkem zhruba 3100. Průměrná hrubá mzda v loňském roce byla 42-tisíc Kč.

Jak pečujete o tyto zaměstnance a jaké možnosti dalšího vzdělávání jim nabízíte?

U našich zaměstnanců jsou oblíbené kurzy zaměřené na různá odborná, legislativní, dopravní a technická témata či měkké dovednosti. Novým zaměstnancům nabízíme adaptační program, kde se trénuje odolnost vůči stresu a psychická adaptabilita. Pro dispečerské profese zase organizujeme školení v oblasti komunikace při mimořádné události anebo v nouzové situaci. Na Střední průmyslové škole dopravní, a.s., jejímž jsme zřizovatelem, mohou naši zaměstnanci na střední manažerské pozici absolvovat akreditovaný vzdělávací program v oblasti managementu. Spolupráce s touto školou je ovšem reciproční, protože jejím studentům – ale nejenom jim – zajišťujeme na našich pracovištích odbornou praxi.

Jaké zážitkové akce organizujete pro své zaměstnance i fanoušky Dopravního podniku hl. města Prahy?

Jednak máme velmi oblíbené Muzeum městské hromadné dopravy v Praze – Střešovicích, kde vystavujeme řadu unikátních historických vozů, a kromě toho jezdí po městě na pravidelné lince historické tramvaje. To je bezpochyby přitažlivé pro všechny návštěvníky Prahy. Pro naše pracovníky máme velmi široký benefitní program v oblasti kultury i sportu. Navíc od letošního roku mohou zaměstnanci po 20 letech odpracovaných v našem podniku čerpat čtyřdenní lázeňský pobyt. Letos si mohou odpočinout a načerpat energii v lázních Třeboň.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...