1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

DPOV, a.s.

DPOV 191Železniční opravárenství má velkou tradici i perspektivu

„Jsme firma v růstu a plánované cíle se nám v minulém roce podařilo splnit a dokonce překonat,“ říká Ing. Roman Kott, předseda představenstva společnosti DPOV, a.s., jejíž hlavní činností jsou opravy a modernizace železničních kolejových vozidel. Za rok 2018 se tržby přiblížily hranici dvou miliard korun, což je výsledek, který dělá radost i hlavnímu akcionáři, tedy Českým drahám (ČD). Přerovská DPOV, a.s., je dceřinou společností Skupiny Českých drah od roku 2007, ale historie železničního opravárenství je mnohem delší.

O tom, že jde o tradiční odvětví, svědčí fakt, že v Přerově datují jeho kořeny až do 40. let 19. století, kdy se město stalo součástí císařské dráhy vedoucí z Vídně směrem do Polska. Jak se postupně železnice napojovala na další města, vznikala infrastruktura včetně dep kolejových vozidel a také dílen pro jejich opravy.

Současná organizační struktura společnosti DPOV, a.s., vychází z vývoje v letech 2004 až 2006, kdy docházelo k vyčleňování některých provozních jednotek z původních Dep kolejových vozidel. Kromě centrály a střediska oprav elektrické trakce v Přerově tvoří základní strukturu firmy provozní středisko oprav Nymburk, zaměřené na osobní vozy a motorovou trakci, kterou se zabývá taktéž provozní středisko oprav ve Veselí nad Moravou. Další dvě provozní pracoviště se nacházejí v Olomouci a ve Valašském Meziříčí. Jak ve společnosti DPOV, a.s., která zaměstnává zhruba 560 pracovníků, hodnotili uplynulý rok 2018? „Stanovené cíle se nám podařilo splnit a dokonce i překročit. Dařilo se nám i z hlediska provozuschopnosti vozidel, což je jeden z hlavních parametrů. Celkově se držíme na úrovni 97,5 %,“ odpovídá předseda představenstva Roman Kott s tím, že růst firmy je dlouhodobý a obrat se každý rok zvyšuje.

Tisíce zakázek za rok

To lze brát jako důsledek klíčového rozhodnutí, když se firma v roce 2007 stala akciovou společností 100-% vlastněnou Českými drahami. „Myslím si, že to byl správný krok. Již v rámci oslav výročí deseti let jsem řekl, že se postupně vymaňujeme z dětských nemocí. Každá firma je během svého vzniku řeší. Pro nás je hlavní, že jsme přestali být provozní jednotkou Českých drah a byli hozeni do klasického podnikatelského prostředí. Teď je na nás, aby nejen naše ceny byly konkurenceschopné a s trhem srovnatelné,“ vysvětluje předseda představenstva. Úspěšnost zvolené cesty podle něj ilustruje skutečnost, že se společnost DPOV, a.s., dostala z tržeb ve výši 800 milionů korun za rok 2007 na stávající bezmála dvě miliardy a v rámci střednědobého plánu chce v růstu pokračovat. Při zmínce o dětských nemocech má na mysli za pochodu řešené přestavby prostor bývalých dep či přechod na novou organizační strukturu. „Stejně jako každá jiná firma hledáme rezervy neustále. Snažíme se zvyšovat produktivitu práce tak, abychom dokázali zkrátit opravné doby, ale přitom zachovali parametry, jako je nejvyšší provozuschopnost a bezpečnost,“ pokračuje Roman Kott.

Ročně firma realizuje na 300 velkých oprav a modernizací kolejových vozidel. Celkově je to šest až sedm tisíc zakázek, které se týkají jak pravidelných oprav a údržby, tak dalších oprav a modernizací, které si provozovatelé vozidel objednají. Jako běžná údržba jsou brány pracovní výkony do 50 hodin včetně víceprací. Rozsáhlejší opravy, hlavní a vyvazovací opravy či modernizace pak mohou pracovníkům zabrat až tisíce hodin. Hlavním zákazníkem jsou z logiky věci České dráhy, které opravárenské kapacity DPOV, a.s., vytěžují na více než 90 %. „Věnujeme se také opravám pro ČD Cargo nebo VUZ, což jsou další dceřiné společnosti. Pouze malou část představují opravy vozidel pro slovenské železnice, případně opravy vozidel z provenience Škody v Polsku,“ upřesňuje předseda představenstva společnosti, která se může pyšnit třeba tím, že kompletně modernizovala rychlovlaky Pendolino, které jsou prémiovou značkou Českých drah. Jednotky prošly modernizací interiéru a doplněním informačního systému pro cestující a elektronického místenkového zařízení.„Vlaky Pendolino patřily ke stěžejním zakázkám posledních dvou let. Velkých výzev ale bylo více. Cením si třeba toho, že jsme velice dobře zvládli přechod z oprav dieselové trakce. To znamená, že jsme přestali opravovat dieselové lokomotivy a začali s opravami a modernizacemi osobních vozů. Pak k tomu přibyly i modernizace motorových vozů, na které úspěšně navazujeme a stále rozšiřujeme počty renovovaných motorových i osobních vozů,“ pochvaluje si Roman Kott, podle kterého spolupráce se zákazníkem probíhá podobně jako „v každém servisu“. Provozovatel si hlídá najeté kilometry a s vozidly přijíždí na pravidelné prohlídky. Následně se podle technického stavu určuje, v jakém rozsahu bude oprava provedena.

Investovat a oslovit mladé

V případě oprav podvozků kolejových vozidel jsou součástí práce mechaniků například opravy vypružení, dvojkolí, brzd či výměny tlumičů a kompletní seřízení podvozků. Všudypřítomná je také elektronika, se kterou se ve vlacích setkávají i sami cestující. Standardem jsou informační tabule, online rezervační systémy, zásuvky, wi-fi signál nebo klimatizace. Elektronicky řízeno je prakticky vše od systémů po ovládání dveří, přes osvětlení a hlášení až po vodní hospodářství. „Digitalizace a elektronizace je na vzestupu také v železniční dopravě. Každé naše středisko oprav se zabývá elektronikou a my chceme dát veřejnosti vědět, že zaměstnání u nás je i díky tomu atraktivní a perspektivní,“ zdůrazňuje předseda představenstva.

Za pozitivum roku 2018 považuje také nástup deseti nových zaměstnanců, kteří přišli ze Srbska právě na pozice elektromechaniků. Nábor zahraničních pracovníků je jednou z cest, ve které chce společnost DPOV, a.s., pokračovat. Doplňování stavu zaměstnanců je totiž pro další rozvoj zcela zásadní. „Průměrný věk našich zaměstnanců je 49 let, a co se týče věkových kategorií, nejvíce zaměstnanců máme ve věku 51 až 55 let. Z toho vyplývá, že opravdu potřebujeme masivněji zapojit mladší ročníky. Přestože spolupracujeme se středními školami a učilišti, stabilně u nás zůstává pracovat malé procento absolventů,“ popisuje Roman Kott. Věří, že mladou generaci osloví atraktivnější image oboru opravárenství. Ostatně, už dnes může DPOV, a.s., nabídnout práci elektromechanikům, elektronikům, mechanikům, zámečníkům, svářečům nebo lakýrníkům v modernizovaných střediscích, do kterých každoročně investuje desítky milionů korun. Letos to bude konkrétně 80 milionů. „Každý rok se snažíme vložit do investic maximum. Prostředky jdou cíleně do technologií, nových prostor i rekonstrukcí bývalých dep. Jsme si vědomi, že pracovní prostředí musíme modernizovat, proto naše objekty zateplujeme, měníme v nich okna, podlahy a instalujeme nové osvětlení či vytápění,“ doplňuje předseda představenstva, mezi jehož vize patří navýšení kapacity pro opravy dvojkolí nebo výstavba nových hal pro opravy elektrických jednotek na pozemcích v Přerově.

S výhledem do let 2019 a 2020 zmiňuje i další prioritní úkoly. „Jsme v růstu a tomu se musí přizpůsobit naše organizační struktura. Jedním z hlavních letošních úkolů proto je dokončení analýzy systému SAP, která nám řekne, jaké potřeby budeme mít v dalších letech. Je to dlouhodobý proces, po jehož dokončení a schválení bychom mohli v roce 2020 implementovat nový systém. Z hlediska efektivního plánování a rozvoje podniku je to pro nás cesta do jiných dimenzí,“ dodává Roman Kott.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...