1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

DPOV, a.s.

DPOV 191Jsou vozidla, ze kterých zůstane pouze skelet interiéru

Vlaková doprava zažívá renesanci. Ruku v ruce s tím kráčí modernizace. V České republice je specialistou na údržbu a opravy kolejových vozidel společnost DPOV, a.s., která pracuje pro České dráhy i další zákazníky. Trendem poslední doby je snižování emisí, omezování spalovacích motorů a využívání elektrického vedení.

„Proto i v České republice začala konverze stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou. Dalším systémem je buď bateriový, nebo vodíkový pohon,“ upřesňuje v rozhovoru předseda představenstva Ing. Roman Kott. Dodává, že než bude takové modernizace v Česku dosaženo, bude společnost zkulturňovat cestování s pomocí klimatizace, internetového připojení nebo vakuových toalet.

Loni se vám podařilo nejen splnit, ale dokonce překonat stanovené cíle. Letošní rok se pomalu blíží ke svému závěru. Stále rostete?

Ano. Myslím, že základní ekonomické cíle letošního roku splníme, i když s podstavem zaměstnanců. Etapa růstu pokračuje i v roce 2019, i když už ne takovým tempem jako v roce 2018.

Jak velký obrat za letošní rok očekáváte? Jaké významné projekty se budou podílet na vašich tržbách?

Plán přes dvě miliardy korun za rok 2019 překročíme. Značnou měrou se na tržbách podílí základní produkt vyvazovacích a hlavních oprav kolejových vozidel, nicméně tržby za modernizace zejména osobních vozů nejsou dlouhodobě zanedbatelné a stoupají každým rokem. Rozsah oprav roste spolu s tím, kolik kilometrů mají najeta kolejová vozidla od poslední opravy. V letošním roce jsme provedli nejvíce modernizací osobních vozů řad Bmz 229, 235, 224, 226, Amz138 a bistrovozů.

Plánujete už zakázky a projekty na rok 2020? Do jakých významných realizací a oprav se pustíte?

Pro příští rok očekáváme, že podíl modernizací osobních vozů bude více jak 50 % v porovnání s vyvazovacími a hlavními opravami. Hledáme kapacity, tedy prostory i zaměstnance, pro všechny typy oprav. Nové prostory chceme dovybavovat technologiemi. Začneme realizovat opravy i modernizace vozů Bdmtee. Nedávno jsme dali do provozu vozy Bmz224 a Bmz226. V těchto modernizacích budeme pokračovat i v roce 2020. Budou dokončovány bistrovozy, dále přijdou na řadu modernizace Bcmz834, připravujeme se na dosazování ETCS do prvních prototypů řad 844 (PESA) a 841 (Stadler), které budou přistaveny asi v druhé polovině roku 2020. Některé vozy z loňského roku se vrátí k dodatečným úpravám na informační systémy, Wi-Fi, zásuvky pod sedadla, vše s dosazením nového elektrického rozvaděče.

Realizujete tisíce pravidelných oprav a údržeb ročně. Co vše tyto práce zahrnují? Můžete uvést příklady?

V současné době provádíme i běžnou údržbu na dvou pracovištích. Ve Veselí nad Moravou ji provádíme pouze pro ČD, a.s., v Nymburce jak pro ČD, a.s., tak i pro ČD Cargo, a.s. Běžná údržba představuje ty nejzákladnější prohlídky na vozidlech, nejnižší z nich je provozní ošetření podle údržbového plánu vozidla. Tento výkon se pohybuje řádově i s vícepracemi například kolem 20 hodin. Druhý nejnižší výkon jsou takzvané malé prohlídky, kde se počítá i s vícepracemi v desítkách až stovkách hodin. Tyto prohlídky obsahují nejzákladnější kontroly vozidla, aby byla zajištěna bezpečnost v provozu. Jsou to například kontroly provozních náplní, opotřebení brzdových obložení, vizuální kontroly vypružení, seřízení brzdy, kontroly délky uhlíků a jejich výměny, kontrola kontaktů, různé diagnostiky elektronických systémů, zkoušky funkčnosti a podobně. Teď si představte, že oprava po několika statisících kilometrech v provozu je řádově v tisících hodinách na vozidlo a modernizace ještě nad to, protože součástí modernizace je vždy nějaký stupeň vyšší opravy. Jsou vozidla, ze kterých zůstane obrazně řečeno pouze skelet interiéru. Vše je opravováno, modernizováno a dosazováno nově, včetně nových systémů, elektroniky a tak dále.

Zdá se, že v poslední době železniční doprava zažívá renesanci. To určitě klade i nároky na modernizaci vlaků. Jaké jsou v této oblasti trendy?

Ano, železnice zažívá renesanci a já věřím že tomu bude i v dalších letech a nejen tím, že se postupně zhmotní představy generací o vysokorychlostních železnicích a jejich propojeních s okolními zeměmi. Trendem je i v rámci snižování emisí navrhovat hybridní jednotky, omezovat obecně spalovací motory, při pohonu využívat primárně elektrické vedení, a to v zásadě střídavého proudu. Proto i v České republice již započala konverze stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou. Druhým systémem, který na takových vozidlech může být, je buď bateriový, nebo vodíkový pohon. Do té doby, než budeme v České republice takovými jednotkami disponovat, je naší primární snahou zkvalitnit kulturu cestování v těch stávajících vozech tak, aby cestující měli ty nejzákladnější potřeby již nyní – tedy klimatizaci, Wi-Fi, zásuvky, informační systémy, topení, vakuové záchody a podobně.

Do vlaků proniká digitalizace i elektronizace. Co vše je v nich v tomto směru nového, například ve srovnání se situací před 10 či 20 lety?

Již před 10 lety výrobci dodávali na trh sofistikované zboží, tedy lokomotivy a elektrické jednotky, které byly plné elektroniky. Strojvedoucí na nejmodernějších vozidlech je tak spíše na pozici řidiče. V takových vozidlech již strojvedoucí nemůže jen tak nic opravit sám. V současné době v celé Evropě probíhá proces vybavování takzvaným evropským zabezpečovacím systémem, který postupně nahradí všechny národní systémy (ETCS). Velmi zjednodušeně řečeno, po vybavení koridorových tratí traťovou ETCS, vybavením nových vozidel vozidlovou ETCS z výroby nebo vybavením tohoto zařízení dodatečně modernizací stávajícího vozového parku, a současně napojením všeho na řízení provozu, dojdeme k naplnění takzvaného jednotného evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS). To vše má přinést mimo jiné mnohem větší propustnost stávajících tratí, větší bezpečnost, optimalizaci vedení vlaků v mezistaničních úsecích a řadu dalších výhod. V takovém vlaku pak bude obrazně řečeno lokomotiva „sama“ cíleně brzdit a zastavovat na centimetr přesně.

V týmu jistě potřebujete technicky vzdělané lidi. Kolik zaměstnanců u vás pracuje? Jak se vám při současné situaci na trhu hledají?

Naše společnost současně s výrobním programem mění postupně svou organizační strukturu, která bude odrážet stále více a více konstrukční a technologickou činnost. Sehnat kovaného odborníka na dopravu takzvaně z ulice je pouze o štěstí, a to platí jak o technicích, tak o dělnických profesí. V současné době je u nás zaměstnáno celkem 545 zaměstnanců, včetně těch agenturních. Bohužel abychom udrželi jedno dělnické místo po dobu jednoho roku, musíme takto přijmout a zase propustit v některých profesích až čtyři zaměstnance. Toto je pro nás velmi neradostná statistika. Proto hledáme dělníky i v zahraničí, a i tací jsou u nás již zaměstnáni.

Jaké výzvy nebo investice před vámi nyní stojí? S čím vstoupíte do roku 2020?

Jak jsem již uvedl, aby naše firma na trhu obstála, musí změnit nejen organizační strukturu, ale také informační systém. V současné době využíváme SAP R3 v nastavení ČD, a.s. Potřebujeme však, velmi zjednodušeně řečeno, nastavení obchodně-výrobně opravárenského typu se strojovým plánováním oprav, které budou obchodně vyhodnocované. A každý druh zakázky potřebuje své nastavení. Zároveň spouštíme kompletní snímání výkonů čárovými kódy, očekáváme od změny nastavení, mimo řady dalších, i výhodu prediktivního plánování materiálu. Jde o velký projekt, který jsme připravovali několik let a věříme, že s ním v rámci Skupiny ČD uspějeme a že i sama skupina z něj bude mít prospěch. V rámci investic společně s ČD, a.s., připravujeme postupně od roku 2020 navýšení kapacit oprav dvojkolí v dalších pěti letech až na téměř čtyřnásobek. Nedílnou součástí nové kolovky tak bude v příštím roce i nákup nového oboustranného lisu na dvojkolí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...