1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

DURA Automotive CZ, k.s.

Dura automotive 17Při výrobě dílů do automobilů sázejí v Blatné na automatizaci

Většina motoristů jen těžko identifikuje, odkud pocházejí některé důležité díly jejich automobilů a mnohé už vůbec nenapadne, že třeba některé části karoserií u vozidel značky Ford, Volkswagen, Audi nebo Porsche vznikají na výrobních linkách na jihu Čech.

Ale nejsou to jen karoserie, a to buď s pohledovými částmi, které jsou v autě viditelné, nebo ty skryté, ale také nosné zabudované díly motoru nebo palubních desek, jež putují z jižních Čech prakticky do celého světa.

Společnost DURA Automotive Systems, která má sídlo v Auburn Hills nedaleko amerického Detroitu, jež je už po desetiletí považován doslova za Mekku výrobců automobilů, má celkem 41 výrobních závodů ve 20 zemích světa. Jen v České republice pak provozuje tři závody. Jeden se nachází v Kopřivnici a nese jméno DURA s přídomkem Control Systems, další závod ve Strakonicích vyrábí autoskla a pohledové díly z plastu vstřikováním. Třetí výrobní závod se nachází v bývalém areálu ČZ Haná a ČZ Strakonice v Blatné. A právě tady vznikají vedle pohledových částí karoserií i například bezpečnostní výztuhy do dveří, nosníky některých prvků do motoru nebo palubní desky. „Nosníky vyrábíme z oceli nebo hliníku, který se v poslední době používá mnohem častěji. Hliníkové nosníky mají nízkou hmotnost, což pozitivně ovlivňuje i celkovou hmotnost vozu a má to vliv i na spotřebu paliva a tudíž i snižování emisí CO2,“ vysvětluje Petr Novák, Operation Manager společnosti DURA Automotive CZ.

Mezi pohledové prvky, které v Blatné vyrábějí, pak patří i konstrukce dveří, jejich madla a další interiérové prvky. Odtud pak putují vyrobené díly přímo do výrobních závodů automobilek, nebo do tzv. JIT závodů, které produkty z Blatné dále zpracovávají a následně finální výrobek posílají do výroby přímo konkrétním automobilkám. Prakticky celý sortiment společnosti DURA Automotive CZ tak jde přímo, nebo nepřímo na export. „Naším největším zákazníkem je Audi, pro které vyrábíme nosníky palubních desek a výztuhy do dveří. Pro vozidla Ford vyrábíme dveřní konstrukce, například kompletní sadu pro modely Fiesta. Momentálně modifikujeme výrobní linku, abychom mohli dodávat i pro nástupce Fiesty,“ uvádí Petr Novák. Dalším významným zákazníkem je firma BMW, pro kterou v Blatné vyrábějí nosníky motoru a kompletní sadu dveřních rámů pro elektromobil BMW i3. Nosníky palubních desek dodávají společnosti Daimler, stejně jako Volks-wagenu, který odebírá i výztuhy do dveří. Důležité jsou podle Petra Nováka i dodávky pro Suzuki, protože je velmi složité proniknout na asijský trh. „Jsme rádi, že se nám to podařilo a chystáme se zvyšovat kapacity. Naše díly ale používají i další automobilky, jako PSA nebo Porsche,“ dodává Petr Novák.

Plně automatická linka na výrobu nosníku motoru BMW

V posledních letech je středem pozornosti hlavně v oblasti automotive automatizace a elektronizace a tyto trendy sledují i v Blatné. V současné době přechází jedna z linek, která produkuje nosník motoru pro BMW, na plnou automatizaci. „Na začátku linky se do ní vloží polotovar, tedy protlačovaný profil z hliníku, který bude zpracován na finální výrobek, jenž se bude následně jen lakovat. Nová linka je 90 metrů dlouhá a zahrnuje nejrůznější technologické procesy jako tváření za studena, frézování, prostřihování, svařování a lisování. Následně polotovar projde stabilizační pecí, která se používá pro stabilizaci mechanických vlastností. Z pece pak výrobek putuje na montážní stanici, která jej vybaví nezbytnými maticemi. Následuje finální kontrola, balení a expedice do lakovny,“ popisuje výrobní proces Operation Manager.

Výstavba linky probíhala ve dvou fázích, protože se jedná o komplexní výrobní linku a nebylo možné provést ověření technologií ani všechny procesy spojené s jejím rozběhem najednou. „Zpočátku fungovala pouze první část linky, která byla plně automatizovaná, ale některé potřebné úkony ve druhé části se zatím prováděly ručně. Polotovary do svářeček i lisovacích strojů zakládali operátoři ručně a stejně tak manipulovali s díly z pece a do ní. Momentálně se všechny tyto procesy implementují do automatizované linky,“ říká Petr Novák. V oblasti automotive ale nehraje důležitou roli jen automatizace. Při výrobě dílů pro osobní auta je důležitá i vysoká kvalita a přesnost dodávek. Součásti musí být vyráběny ve shodě s požadavky automobilek, jež jsou specifikovány ve smluvních vztazích i výkresové dokumentaci.

Vedle toho je podle Petra Nováka nesmírně důležité, aby zákazník dostal potřebné díly včas. A v tomto případě hraje důležitou roli logistika, která musí velmi pružně reagovat na odvolávky a promítnout požadavky zákazníka do výrobního plánu. „Stanovit výrobní plán podle požadavků zákazníka bývá někdy velice složité, protože musíme držet kapacitu vyrobených dílů, ale zákazník jich může objednávat například o 15 % více nebo méně. A pokud je 40 % procesů na výrobní lince závislých na manuální práci, je na to třeba reagovat i z hlediska plánování pracovních sil v závodě,“ vysvětluje Petr Novák. Výrobní program společnosti DURA Automotive CZ je z hlediska technologií opravdu komplexní. Firma nakoupí základní vstupní materiál, který následně zpracuje. Ve výrobním závodě jsou k dispozici tyto technologie – postupové lisy, hydraulické lisy, válcovací stolice, ohýbačky, svařovací cely, obráběcí CNC pětiosá centra a lakovna. Vylisované díly a vyválcované profily následně svařují a lakují, nebo před svařením a lakováním ještě obrobí. A následně dopraví zákazníkovi. Společnost DURA Automotive CZ tak má ve srovnání s konkurencí vysokou přidanou hodnotu výroby ve svých produktech.

Objem prodejů v posledních letech roste

Vzhledem k tomu, že společnost DURA Automotive CZ dodává pouze do automobilového průmyslu, projevila se na výsledcích hospodaření i krize, která obor postihla v letech 2008 až 2013. Před krizí v roce 2007 firma vykázala rekordní obrat ve výši 95 milionů euro, který do roku 2013 klesl na 59 milionů, ale od té doby roste na 77 milionů v roce 2015 a loni na úrovni 81,8 milionů eur. Problémem krizových let byla i skutečnost, že automobilky v období krize nespouštěly nové výrobní projekty. „V důsledku toho jsme ani my nedostávali nové zakázky. Tento nepříznivý trend se ale v roce 2013 otočil a v současné době rozjíždíme pět nových linek. Některé z nich jsou ve fázi těsně před SOP, jiné naopak úplně na začátku, kdy se navážejí stroje do závodu a vše se teprve připravuje,“ uvádí Petr Novák.

Tomu odpovídá i výše investic za posledních šest let, které se z 28 milionů korun vyšplhaly loni až na 262,5 milionu korun, přičemž značnou část z nich firma vynaložila do nových technologií a projektů. Celkem to loni bylo 218 milionů korun. Na rozšiřování výrobního programu a automatizaci výroby se hodlá vedení závodu zaměřit i v budoucnu. „Máme vize rozšíření lisovny a další výrobní haly, ale problém je v nedostatku odborných kapacit na trhu práce. Potýkáme se s problémem sehnat technology a technicko-hospodářské pracovníky a není jednoduché získat ani pracovníky na obsazení odbornějších profesí jako je svářeč nebo brusič pohledových dílů, protože to je velice namáhavá a velice zodpovědná práce,“ říká Petr Novák. Přitom jen ve výrobním závodu v Blatné dnes pracuje přes tisíc zaměstnanců a společně s ostatními jihočeskými pobočkami se tak společnost DURA Automotive Systems řadí k největším zaměstnavatelům v Jihočeském kraji.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...