1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Eaton Elektrotechnika, s.r.o.

Eaton elektrotechnikaBudoucnost stojí na nových technologiích pro energetické rozváděče

Inovace v oboru elektrotechniky se v posledních letech velmi zintenzivnily. Důvod je nasnadě - pokud chce jakýkoli subjekt v této náročné oblasti uspět, musí do vývoje a výzkumu investovat nemalé finanční prostředky. Toho si je vědom i přední světový hráč v oblasti elektrotechniky, společnost Eaton Corporation.

I z toho důvodu v České republice působí jeho dceřiná společnost Eaton Elektrotechnika, která v Suchdole nad Lužnicí provozuje výrobní závod. Nedaleko Brna pak důležité distribuční centrum a v neposlední řadě i první evropské vývojové centrum ve Věděckotechnickém parku v Roztokách u Prahy.

Eaton Elektrotechnika, s.r.o., která byla do struktur Eaton Corporation začleněna v roce 2008, vyrábí přístroje a technologie především pro elektrotechnický průmysl. Koncern Eaton kromě toho poskytuje služby v oblasti řízení energií v elektrickém a hydraulickém sektoru a také v oboru automotive. Největší část tržeb podle Ing. Dušana Piricha, Country Sales Managera Czech Republic, Slovakia, Hungary, Serbia & Adratic, generují dodávky pro elektrický sektor, které v rámci celého koncernu Eaton v loňském roce představovaly 61 % obratu. Dodávky pro hydraulický sektor vykázaly loni 14 % tržeb, na letecký průmysl připadl 8-% podíl a dalších 14 % obratu vytvořily dodávky pro oblast automotive. Hlavní činnost společnosti Eaton Elektrotechnika je zaměřena do elektrického sektoru, což představují především přístroje pro vysokonapěťovou distribuci, dále nízkonapěťové silnoproudé rozvody, ale i rozvody slaboproudé. „Všude tam jsme schopni přinášet naším zákazníkům jak jednotlivé produkty, tak komplexní aplikační řešení. Klíčovým segmentem je pro nás stavebnictví, ať už se jedná o rezidenční výstavbu, komerční či průmyslové objekty,“ říká Pirich.

Dalším tradičně silným segmentem jsou aplikace ve strojírenství. Ty pomáhají rozvádět energii v rámci vybraného stroje, řídit ho, případně ovládat a signalizovat jeho aktuální stav. Právě v oblasti průmyslové automatizace firma Eaton v posledním období uvedla na trh nové přístroje pro sběrnici SmartWire-DT. „Jedná se o sběrnici, která se propojuje s prvky klasických spínacích přístrojů, pohonů a senzoriky, umožňuje jejich propojení s nadřazenými řídicími systémy,“ vysvětluje Dušan Pirich. Výhodou tohoto řešení je podle něj skutečnost, že se sběrnice připojuje přímo ke klasickým standardním prvkům a zákazníkům šetří čas potřebný na instalaci a zprovoznění systému. Není tedy potřeba používat specializované prvky s integrovanou sběrnicí.

Další inovace firma představila v oblasti řízení domácností v rámci inteligentních systémů xComfort. Hlavní novinkou v systému je možnost propojení a ovládání domácnosti přes aplikace v mobilních telefonech nebo v běžném počítači. Tyto systémy jsou určeny především pro rezidentní objekty, jako jsou byty, bytové nebo rodinné domy, kde uživatelům pomáhají automatizovat domácnost. Prostřednictvím centrální jednotky lze individuálně řídit a nastavovat jednotlivé prvky v domácnosti, například ovládat topení, řídit osvětlení, žaluzie, případně vypínat nebo zapínat domácí spotřebiče třeba v závislosti na denním programu, denní době nebo spotřebě elektrické energie.

Ze Suchdola nad Lužnicí do Evropy

Část výrobního programu závodu v Suchdole nad Lužnicí tvoří právě elektronické prvky pro domovní automatizaci xComfort. Hlavní výrobní náplní jsou zejména rozváděče a rozváděčové skříně, z nichž vlajkovou lodí jsou rozváděčové skříně systému xEnergy. V loňském roce se v rámci výrobního závodu v Suchdole nad Lužnicí začaly vyrábět vzduchové jističe IZM. Výrobky jsou skladovány a distribuovány prostřednictvím distribučního centra v Pohořelicích u Brna přímo zákazníkům v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Maďarsku a v zemích bývalé Jugoslávie. Ve spolupráci s dalšími distribučními centry pak distribuční centrum v Pohořelicích u Brna zásobuje i další lokální sklady. Celková kapacita pohořelického skladu dosahuje 7000 m2.

V rámci celého koncernu končí zhruba polovina produkce ve Spojených státech amerických. Dalším důležitým teritoriem je Evropa, Blízký východ a Afrika. Mezi klíčové trhy patří Německo, Francie a Velká Británie. Nicméně mezi významné se z evropského pohledu řadí i domácí trh. 

„Velmi významnou oblastí, kterou se v posledním období zabýváme nejen napříč celým koncernem, je napájení datových center. Na mezinárodní úrovni spolupracujeme například na vybavení datového centra společnosti Facebook, které se staví ve Švédsku,“ uvádí Pirich a dodává: „Facebook se rozhodl spolehnout na technologii společnosti Eaton zejména v oblasti vysokonapěťových rozváděčů, přípojnicových systémů a hlavně na jistotu našich záložních zdrojů. Na tomto projektu se prolíná spolupráce jednotlivých technických týmů v rámci celé Evropy, protože jednotlivé technologické celky se navrhují a konstruují v různých částech kontinentu. Jsem velice hrdý, že se na tomto projektu podílejí i inženýři z naší organizace.“

Koncernu se v posledních letech daří

Tento fakt dokazují nejen významná zakázka pro společnost Facebook, ale i hospodářské ukazatele. V loňském roce koncern Eaton realizoval obrat ve výši 22 miliard USD a vykázal zisk přesahující 1,8 miliardy USD. Oproti roku 2012 šlo o výrazný nárůst obratu o více než 5,7 miliardy USD. Pozitivní vliv na hospodářské ukazatele měla úspěšná akvizice společnosti Cooper Industries, ke které došlo na konci roku 2012. „V současné době probíhá integrace této společnosti do struktur koncernu Eaton,“ informuje Pirich a vysvětluje, kde všude koncern v České republice působí: „Kromě obchodní organizace firma provozuje už zmiňovaný výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, distribuční centrum v Pohořelicích u Brna a v Roztokách u Prahy otevřela začátkem roku 2012 vlastní inovační centrum. Kromě toho má skupina Eaton v rámci divize Automotive i výrobní závod Eaton Industries v Chomutově.“

Celkem pro koncern v České republice pracuje na 1500 zaměstnanců. Velmi důležité je z hlediska budoucnosti vývojové centrum v Roztokách u Prahy, které bylo uvedeno do provozu jako první v Evropě, a úzce spolupracuje s dalšími centry ve světě. Významný milník v letošním roce bude představovat dostavba nové budovy centra a dotvoření jednotlivých vývojových týmů. Vývojoví pracovníci se v Roztokách u Prahy soustřeďují na výzkum ochrany proti elektrickému oblouku, což je problém, který se z elektrotechnického průmyslu prolíná i do oblasti leteckého nebo automobilového průmyslu. Další významná část výzkumu je zacílena na inovace v oblasti ventilových rozvodů spalovacích motorů.

Právě v kvalitním zázemí vývojového centra v Roztokách u Prahy vidí Dušan Pirich jedno z hlavních pozitiv vyplývající ze začlenění firmy Eaton Elektrotechnika do skupiny Eaton Corporation. Dále vyjmenovává například významné zázemí velké globální společnosti, která působí na celosvětových trzích. Eaton Elektrotechnika má díky tomu přístup k velice širokému portfoliu výrobků a aplikací, které může nabízet svým koncovým zákazníkům, a navíc od svého mateřského koncernu získává i nezbytnou podporu, díky níž může realizovat i velmi náročné zakázky v rámci České nebo Slovenské republiky.

Do budoucna bude hlavním úkolem koncernu Eaton úspěšné dokončení integračního procesu firmy Cooper Industries do struktur Eaton Corporation a dále zaměření pozornosti na jednotlivé komponenty a systémy pro rozváděčovou techniku. Ty se z větší části vyrábějí ve výrobním závodě v Suchdole nad Lužnicí, a právě v nich vidí Dušan Pirich velký potenciál dalšího rozvoje společnosti Eaton v České republice.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...