1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Elektrárna Počerady, a.s.

Elektrarna PoceradyUhelné elektrárny budou pomalu končit, nové se nevyplatí stavět

V Mostecké pánvi vyrábí elektřinu nejvýkonnější elektrárna v České republice. Počerady loni vyprodukovaly necelých 6 TWh elektrické energie. Letos chystají generální opravu třetího výrobního bloku. Původně měla elektrárna šest bloků, nyní jich pracuje pět. Každý z nich má výkon 200 MW. Jeden z bloků byl odstaven v polovině 90. let minulého století, další ukončí výrobu v polovině příštího roku. „V té době už nebude splňovat nové ekologické limity. Myslím si, že uhelné elektrárny v Evropě budou pomalu končit.

Žádná nová už se nejspíše nepostaví. Neustále se zpřísňující ekologické limity již teď dělají z výstavby nových uhelných elektráren ztrátovou investici,“ říká v rozhovoru Ing. Luboš Elšlégr, předseda představenstva Elektrárny Počerady, a.s.

Letos vás čeká generální oprava třetího výrobního bloku. Jak se promítne do výroby elektřiny?

Výrobu kvůli opravě plánujeme poněkud nižší, ovšem stále přes 5 TWh. Během této generální opravy máme naplánované investice, které nám zajistí plnění nových, přísnějších emisních limitů, jež začnou platit od srpna roku 2021. Elektrárna se nyní skládá z pěti bloků, každý má výkon 200 MW. Všechny bloky pracují v dispečerském řízení a poskytují podpůrné služby. V České republice jde o uhelnou elektrárnu s největším instalovaným výkonem a tomu odpovídá i výroba. Záleží ale také na tom, zda je v daném roce nějaká generální oprava, případně, zda nedojde k významnější poruše. To je potom roční výroba pochopitelně menší.

Vaše elektrárna patří k nejvytíženějším v České republice. Jak nyní vnímáte situaci kolem cen a zásob uhlí? A jak toto ovlivňuje provoz elektrárny?

Uhlí odebíráme z lomu Vršany vzdáleného zhruba 7 kilometrů od elektrárny, a to prostřednictvím mateřské společnost ČEZ, a.s. Pracujeme s uhelným mixem, to znamená, že do 10 % spalované uhlí můžeme, ale nemusíme, odebírat i z jiných zdrojů. Zásoby uhlí, kterými Vršany disponují, jsou přibližně na dalších 50 let. Jsou tedy více než dostatečné a provoz naší elektrárny nijak neovlivňují.

Jak vypadá běžný den v provozu uhelné elektrárny?

Provozní zaměstnanci v naší elektrárně pracují nonstop ve 12-hodinových směnách, včetně sobot, nedělí a svátků. Máme čtyři směny o zhruba 30 zaměstnancích plus pátou směnu, která zajišťuje provoz při dovolených. Jsme řízeni přímo centrálním dispečinkem v Praze, který nám určuje okamžitý výkon a případné odstávky, většinou o víkendech a svátcích. Zařízení máme rozděleno do takzvaných logických celků, jako je například strojovna, kotelna, odsíření, zauhlování, elektro a další. O každý logický celek se stará několik technologů, kteří zajišťují opravy, dostatek náhradních dílů, provozní hmoty a plánují opravy, jak časově, tak obsahově. Vlastní výkon údržby je zajišťován dodavatelským způsobem. To znamená, že o logické celky se nám starají externí firmy, samozřejmě v úzké součinnosti s našimi technology. Vlastní údržbové zaměstnance nemáme. Pro představu se dá říci, že se elektrárna dělí na hardwarovou a softwarovou část. Hardwarová část je vlastní zařízení, turbíny, kotle a podobně, o které se starají technologové z odboru Péče o zařízení a externí údržbové firmy. Softwarem jsou provozní zaměstnanci, včetně provozních předpisů a veškeré provozní dokumentace. Pro úplnost musím ještě uvést, že na stejném pozemku jako naše uhelná elektrárna leží také nový paroplynový cyklus. Ten ale nepatří do naší akciové společnosti. Je plně v majetku ČEZ, a.s., a provozně patří pod Elektrárnu Ledvice.

Kolik zaměstnanců u vás pracuje? Je v regionu dostatečný potenciál kvalitních technicky vzdělaných lidí, kteří mají zájem o práci v elektrárně?

Momentálně zaměstnáváme 252 lidí. Jde o vlastní zaměstnance, nikoli externí údržbové firmy. V současné době je velká nouze o kvalitní, technicky vzdělané lidi. To ale platí pro celou republiku, nejenom pro náš region. V okolí jsou průmyslové zóny, kde se neustále rozšiřuje výroba, takže o dobré lidi je neutuchající boj. Nemáme problém pouze sehnat nové kvalitní pracovníky, ale bohužel také si udržet ty stávající.

Uhelné elektrárny musely v minulosti projít modernizací. Vy jste sám nastínil opravy i odstavení bloků. Čekají vás další významné investice?

V energetice se v poslední době vše mění velice rychle. Zatím nemáme úplně přesně daný horizont ukončení provozu, takže modernizace ano, ale hlavně musíme investovat do akcí nutných k dodržení ekologických limitů. Ty již máme na příští období pečlivě naplánované a částečně již i smluvně zajištěné.

Ekologizace je tedy stále důležité téma. Jaké priority jste si v této oblasti vytýčili?

Ekologické limity musíme samozřejmě dodržet bezpodmínečně. Bez jejich dodržení dnes již není možné provozovat žádnou elektrárnu. To je naše jednoznačná priorita, současně s bezpečným provozem. My všichni z elektrárny žijeme v blízkém okolí, takže je i v našem zájmu, aby množství znečišťujících látek, které vypouštíme, bylo co nejmenší.

Jeví se výroba elektřiny z uhlí stále jako ekonomicky výhodná? S ohledem na to, že například zdražují emisní povolenky?

I přes rostoucí ceny povolenek je zatím stále výroba elektřiny z uhlí ekonomicky výhodnější než například z plynu. A méně výhodná než z jádra. Na obnovitelné zdroje se zatím spolehnout nemůžeme, to přijde až s vyřešením velkých bateriových úložišť. Takže tu máme přechodné období, kdy se zatím ještě bez uhlí neobejdeme. Těžko říci, jak dlouho toto období potrvá. Můj soukromý tip je asi tak 15 let.

Jak se podle vás bude vyvíjet postavení uhelných elektráren v Česku, potažmo v celé Evropě?

Myslím si, že uhelné elektrárny v Evropě budou pomalu končit. Žádná nová už se nejspíše nepostaví. Neustále se zpřísňující ekologické limity již teď dělají z výstavby nových uhelných elektráren ztrátovou investici.

Jaké jsou vaše hlavní priority pro rok 2019?

Základní prioritou je vždy a za všech okolností bezpečný provoz elektrárny. Stejně významnou prioritou jsou ekologické limity, které se neustále zpřísňují, takže průběžně připravujeme investiční akce, které nám umožní se s nimi vypořádat. Přes tyto dvě věci nejede vlak. Samozřejmě máme také plány výroby, disponibility a poruchovosti. Plány údržbových a investičních nákladů a mnoho dalších ukazatelů, které musíme dodržet.

A vaše soukromé přání?

Přál bych si, asi jako každý člověk v naší republice, žít v zemi bez elektráren a továren, které znečišťují ovzduší. Bez komínů, s elektromobily na silnicích, s domky vytápěnými pouze plynem. A věřím, že ta doba přijde, možná dříve, než si myslíme. Ale zítra to ještě nebude. Je
tu určité přechodné období, které prostě všichni musíme nějak vydržet.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...