1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

ENERGON Dobříš, s.r.o.

Energon Dobris 1920 let podnikáme s vědomím, že náš úspěch je dílem našich zaměstnanců

Dnes to zní jako fikce, ale i Energon Dobříš, stálice mezi českými elektromontážními firmami, přesně před 20 lety začínala od nuly. Bez sídla, kanceláří, výrobních hal, skladů, přesněji v garáži jednoho ze čtyř zakladatelů. První zakázky přicházely od stavebních firem a první příjmy putovaly na nákup nového vybavení. Postupně však firma rostla a během dvou desetiletí si vybudovala nejen stabilní pozici na českém trhu, ale dala vzniknout i ENERGON HOLDINGU, a.s., pod který v současnosti patří jako jedna z více než 10 dceřiných společností.

V rámci holdingu se Energon Dobříš specializuje na projekci a výstavbu energetických zařízení NN, VN, příležitostně i VVN. Dále zajišťuje související geodetické práce, rekonstrukce a údržbu energetických sítí. Veškeré tyto činnosti vykonává přibližně stovka zaměstnanců z elektromontážního, projekčního a geodetického oddělení, která sídlí ve středočeském městě Dobříš v okrese Příbram. O pokroku společnosti a jejích aktuálních projektech nám vyprávěl Roman Pechač, jednatel a jeden ze zakladatelů společnosti.

Jakými etapami prošla společnost Energon Dobříš od svého vzniku?

Firmu jsme v roce 1999 založili společně s Janem Ježkem, Václavem Kočkou a Romanem Šrámkem. Původně v ní začínalo 15 kmenových zaměstnanců, dnes máme desetinásobek. Od samého začátku se věnujeme třem základním oblastem. Jde o projekční činnost, výstavbu a rekonstrukce energetických zařízení, jako jsou trafostanice, stožáry elektrického vedení, ale třeba i kabeláže rypadel v povrchových dolech. Dále řešíme rekonstrukce, výstavbu a údržbu energetických sítí, kdy například posilujeme venkovní vedení, nebo nahrazujeme venkovní vedení kabelovým vedením v zemi. To vše doplňují geodetické činnosti. V začátcích jsme působili v okresech Příbram a Benešov jako nejdostupnějších regionech. Postupně jsme působnost rozšířili na území celých Čech a nyní pronikáme i na Moravu.

V českém prostředí máte pověst giganta, vaše společnost neustále roste.

Nové příležitosti spojené s růstem firmy nedávno vyústily v založení holdingu. V průběhu 20 let Energon Dobříš založil několik dceřiných společností, v minulém roce však i tato mateřská společnost přešla do pozice dceřiné firmy a dřívější skupina Energon se přeměnila na ENERGON HOLDING, a.s. Vzhledem k rozsáhlému portfoliu jsme pocítili potřebu 12 dceřiných firem zastřešit. Většina z nich se zaměřuje na technologické dodávky a služby v různých oblastech energetiky. Díky tomu dokážeme nabídnout velmi komplexní služby. Od projekční činnosti a stavebních prací v tzv. tradiční energetice až po moderní řešení v podobě střešních fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů, velkokapacitních bateriových úložišť či automatizace budov. Portfolio holdingu neustále rozšiřujeme. Přes 10 let už provozujeme fotovoltaickou elektrárnu. Ale nesoustředíme se výhradně na energetiku. Mimo jiné vlastníme i penzion s restaurací a minipivovarem, a také provozujeme realitní kancelář.

Kolik zaměstnanců aktuálně ve společnosti pracuje?

Energon Dobříš v současnosti zaměstnává 150 kmenových pracovníků, v celém holdingu pak pracuje přibližně 400 zaměstnanců. Tato čísla plánujeme zvyšovat, ale aktuální stav na trhu práce nám to komplikuje. Kvalitních lidí je nedostatek a v energetice to platí dvojnásob. Napříč holdingem hledáme kvalifikované pracovníky z různých oblastí energetiky. Trápí nás i nedostatek geodetů. Proto je dnes pro nás prioritou udržet si stávající zaměstnance.

Jaký je váš roční obrat?

Posledních pět let Energon Dobříš udržuje roční obrat v rozmezí 300 až 400 milionů korun.

Jednou z oblastí vašeho působení je realizace elektromontážních staveb. Můžete přiblížit služby poskytované v této sféře?

Během celého roku nejčastěji řešíme kabelové a venkovní vedení nízkého a vysokého napětí. Většinou jde o rekonstrukce stávajících sítí, nebo o překládku venkovního vedení do země. Zhruba jen v pětině případů dnes dochází k výstavbě nových sítí. Před pár lety se nové přípojky budovaly výrazně častěji, ale tento boom již pominul. Našimi hlavními zákazníky jsou velcí distributoři jako ČEZ, PRE, E.ON. Klíčový je i ČEPS a mezi dalšími mohu zmínit Severočeské doly, Dopravní podnik hlavního města Prahy či Energetický a průmyslový holding (EPH).

Věnujete se vypracování podkladů pro katastry nemovitostí. Jaké procento představují v rámci vašeho portfolia?

Touto činností se zabývá naše geodetická kancelář. Ta vedle vypracovávání podkladů pro katastr nemovitostí podporuje také naše oddělení projekce a montáží. V rámci projekce geodeti zajišťují vytyčení pozemků, vytvoření profilů terénu a linek, zaměření stávajících povrchů. Následně pro montáže vytyčují trasu vedení, zaměřují skutečný stav a zpracovávají tzv. DSPS, což je dokumentace skutečného provedení stavby. Samotné vypracování podkladů pro katastr nemovitostí činí přibližně čtvrtinu aktivit tohoto oddělení.

Čím se odlišujete od konkurence?

V naší sféře pochopitelně působí více firem. Za svou výhodu pokládáme dlouholetou expertízu a celou řadu referenčních projektů, kterými jsme schopni doložit kvalitu naší práce. Ta pro nás ostatně byla prioritou od samotného vzniku. Už v roce 1999 jsme byli rozhodnuti dělat projekci a elektromontáže lépe než konkurenční firmy. Díky tomuto přístupu jsme u distribučních společností zavedeni jako spolehliví dodavatelé. Další přidanou hodnotou je nepochybně i současné zázemí silného holdingu, díky kterému jsme schopni odbavovat i zakázky, které jdou za hranice naší specializace.

Do jakých projektů jste za poslední období nasměrovali investice a kam poplynou v blízké budoucnosti?

V minulém roce jsme investovali do vývoje a výroby tzv. bypassu, tedy stožárů, které umožňují vést náhradní vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Jde o náhradní přenosovou trasu, která zajišťuje obnovení dodávek elektřiny. Vedle toho ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni již třetí rok pracujeme na vývoji automatického robota, který by dokázal diagnostikovat vedení vysokého a velmi vysokého napětí, aniž by došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. V budoucnosti plánujeme rozvíjet spolupráci s odbornými učilišti, středními a vysokými školami, abychom zájemcům pomáhali zvyšovat kvalifikaci v oblasti energetiky. Přemýšlíme nad vytvořením dalšího studijního oboru věnovanému silnoproudu. Zároveň jsme součástí Národního centra pro energetiku, které stimuluje dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty z oboru energetiky. Sdílíme unikátní infrastruktury a know-how odborných týmů. Společně řešíme projekty aplikovaného výzkumu a naším cílem je zvýšit účinnost, energetickou soběstačnost a spolehlivost energetických sítí.

Můžete definovat základní princip fungování vaší společnosti?

Dlouhá léta u nás vládla v podstatě rodinná atmosféra. K požadavkům zaměstnanců jsme se vždy snažili přistupovat individuálně a v tomto nastavení do značné míry pokračujeme. Vzhledem k velikosti a rozvoji firmy jsme museli v různých procesech nastavit určité standardy, přesto si dál zachováváme lidský přístup. Vždy jsme jednali s vědomím, že náš úspěch je dílem našich zaměstnanců, a proto každý jeden z nich je pro nás důležitý.

Energon Dobříš v tomto roce slaví 20. výročí své existence. Byla nějaká oslava?

U příležitosti 20. výročí jsme koncem června u nás v Dobříši uspořádali firemní konferenci o energetice spojenou s reklamní a reprezentativní akcí. Účast přijalo téměř tisíc lidí včetně zástupců investorů a zadavatelů. Byla to skvělá příležitost i k tomu, aby se na místě, kde před 20 lety vše začalo, sešli a poznali pracovníci všech našich sesterských společností.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...