1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s.

Faiveley Transport 17Komponenty pro železniční průmysl vyrábí v nové továrně

Loňský rok byl pro společnost FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s., ve znamení pozitivních změn. Od ledna 2016 vyrábí komponenty a technická řešení pro železniční průmysl v nových výrobních prostorách v Plzni - Bručné a koncem roku uvedla do provozu novou lakovnu.

Firma, která dříve vystupovala pod jménem Lekov, je součástí mezinárodní skupiny FAIVELEY TRANSPORT, jež má pobočky ve 24 zemích světa a více než stoletou tradici. Po dokončení akvizice se skupinou WABTEC se stala největším hráčem na světovém trhu ve výrobě komponentů pro kolejová vozidla, což přineslo nové příležitosti i pro českou firmu.

Historie společnosti FAIVELEY TRANSPORT CZECH sahá až do roku 1934, kdy vznikla její předchůdkyně, firma Lekov. Orientovala se na výrobu ručního elektrického nářadí, jako jsou vrtačky, brusky nebo soustruhy. S ohledem na politické změny byla firma v roce 1948 znárodněna a stala se součástí Škodových závodů Plzeň. V této době přešla na nový výrobní program elektrických trakčních přístrojů pro kolejová vozidla. Během 90. let minulého století byla společnost privatizována. „Největším milníkem novodobé historie je pro nás rok 2002, kdy do firmy Lekov vstoupila mezinárodní společnost FAIVELEY TRANSPORT. 100-% akvizice byla dokončena o 10 let později. V lednu 2016 byla společnost přejmenována na FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s., a současně jsme se přestěhovali do nových výrobních prostor. Deklarovali jsme tak proměnu z lokání firmy v mezinárodní společnost,“ říká Martin Svejkovský, obchodní ředitel FAIVELEY TRANSPORT CZECH, a.s.

Po vstupu mezinárodní skupiny FAIVELEY TRANSPORT do firmy Lekov se lokální firma začala proměňovat a orientovat se více na světový trh. Zatímco dříve zůstávalo 80 % výrobků v České republice a jen 20 % šlo na export, současná čísla jsou právě opačná – společnost vyváží přes 80 % produkce do celého světa. „Značný objem výrobků putuje do zemí Evropské unie, Číny, do Jižní Koreje, USA, Jihoafrické republiky, Kanady nebo do Indie, která poslední dobou zažívá boom železniční dopravy,“ podotýká Martin Svejkovský. Akvizice tak společnosti otevřela dveře na celou řadu trhů a přinesla významné navýšení obratu.

Komponenty pro železniční průmysl

V souvislosti se vstupem skupiny FAIVELEY TRANSPORT do firmy Lekov došlo k postupnému transferu technologie výroby pantografů z mateřské firmy. Transfer se týkal všech produktových řad – od jednoduchých řešení pro tramvaje a metráž po složité modely pro vysokorychlostní aplikace. Jsou to právě pantografy, které tvoří jeden ze tří hlavních pilířů výrobního programu společnosti FAIVELEY TRANSPORT CZECH. „Výroba pantografů má v naší firmě tradici. Dosud po Plzni, Brně, Ostravě nebo Liberci jezdí tramvaje s pantografy původního designu Lekov,“ podotýká obchodní ředitel.

Druhý pilíř výrobního programu tvoří elektromechanické přístroje, jako například odpojovače, přepojovače, stykače, zámkové systémy nebo řídicí kontroléry, které jsou součástí trakce kolejových vozidel. Třetím segmentem jsou trolejbusové sběrače, jejichž výrobě se firma věnuje dlouhodobě. „Ještě před přestěhováním do nové továrny jsme si přibrali montáž a výrobu pomocných pohonů, které slouží standardně k napájení klimatizací. I v současnosti se dále rozšiřuje naše výrobní portfolio, a to o výrobu dveří, brzd a spřáhel. Tyto komponenty byly tradičně vyráběné v sesterských společnostech ve Francii a Německu,“ dodává Martin Svejkovský. Zákazníky FAIVELEY TRANSPORT CZECH jsou z 95 % výrobci kolejových vozidel, jako je například Škoda Transportation, Bombardier, Alstom nebo Siemens.

Nároky železničního průmyslu na komponenty pro kolejová vozidla jsou velmi specifické. Na rozdíl například od automotive neprobíhá výroba ve velkých sériích, ale každý produkt je uzpůsobován požadavkům zákazníků. „Důležité je, aby technologie a materiály, s nimiž pracujeme, odpovídaly drážním normám, stejně tak musí být certifikované výrobní procesy, například svařování nebo lakování. Velký důraz je kladený také na materiály, především jejich parametry hořlavosti. Nezbytnou součástí výroby je také lakovna, která nám pomůže výrazně navýšit kapacitu s ohledem na nové výrobní programy. Lakovna je vybavena automatickým dopravníkem a program se rozšířil o barvy ředitelné vodou,“ uvádí obchodní ředitel.

Investice do nových zařízení je jen jedním z aspektů, které nové výrobní prostory firmě přinesli. „V předchozí továrně v Blovicích byla výroba situována v několika oddělených budovách a během procesu výroby bylo nutné často přenášet díly z jedné části do druhé. V nové výrobní hale můžeme vyrábět na linkách v modelu tzv. one piece flow. Zrychlil se tak výrobní tok a zefektivnila se výroba. Současně se zlepšilo i řízení výroby díky filosofii „visual management“, máme například nové prostory určené jen pro každodenní setkávání projektového manažera se svým týmem,“ dodává Martin Svejkovský.

Snižování hmotnosti i nákladů na údržbu

Silné zázemí skupiny FAIVELEY TRANSPORT, dlouhodobá zkušenost a tradice otevírají české společnosti dveře k zajímavým projektům a zakázkám. „Nepřicházíme na trh jako nováčci, ale jako zkušený partner. Produkty dokážeme přizpůsobit požadavkům zákazníků, máme oddělení vývoje, výrobky testujeme ve vlastní laboratoři nebo spolupracujeme s univerzitami a certifikovanými laboratořemi. Pro zákazníka je klíčové, aby dostal kvalitní produkt, od kterého se očekává životnost až 35 let. V neposlední řadě je naší konkurenční výhodou i možnost kompletních dodávek – dceřiné společnosti ve skupině vyrábí klimatizace, brzdy nebo spřáhla, a tak můžeme zákazníkovi nabídnout finančně zajímavé řešení,“ podotýká Martin Svejkovský.

Inovace jsou pro společnost FAIVELEY TRANSPORT CZECH klíčové. Pro každou produktovou linii firma rozvíjí inovační program. „V železničním průmyslu si lze jen těžko představit, že někdo přijde s absolutně převratným řešením. Přesto probíhá neustálé zlepšování výrobků s cílem zvýšit konkurenceschopnost a snížit provozní náklady i náročnost údržby. Hledáme alternativní materiály, zaměřujeme se na snižování váhy, protože čím nižší je váha vozidla, tím efektivněji lze provozovat dopravu cestujících. Dříve zajímala zákazníka většinou hlavně cena, dnes hrají klíčovou roli i náklady na údržbu,“ říká obchodní ředitel.

Ve společnosti FAIVELEY TRANSPORT CZECH nyní pracují na několika novinkách. Vyvinuli například nový pantograf, který je velmi kompaktní, a přináší uživatelům lepší aerodynamické vlastnosti i možnost rozšířit prostor salónu cestujících oproti menší zástavbě nutné na střeše vozidla. Toto řešení společnost představila mimo jiné na největším železničním veletrhu Innotrans 2016 v Berlíně.

Nová akvizice, nové příležitosti

Ve společnosti FAIVELEY TRANSPORT CZECH dnes pracuje na 310 zaměstnanců, ale s ohledem na běžící transfer technologií ze sesterských firem a navyšování výroby by jejich počet měl brzy narůst až na 450. „Stejně jako jiným firmám i nám chybí především kvalitní lidé z technických oborů. Je to věc, se kterou se musí naše personální oddělení pravidelně vypořádávat,“ konstatuje Martin Svejkovský. Obrat firmy kontinuálně roste, a to o 5 až 10 % ročně.

Další rozvoj obchodních aktivit vidí firma například v Turecku, Jižní Americe nebo v Indii, kde je plánována celá řada projektů na budování dalších železničních koridorů. Významným krokem v rozvoji společnosti je také akvizice se společností WABTEC. „Stali jsme se největším hráčem na světovém trhu ve výrobě komponentů pro kolejová vozidla s obratem přes 4 miliardy euro. Tento krok posunul i naši českou společnost. Výhodou je, že jsme v nových výrobních prostorách, máme stabilní produktové portfolio, kvalifikované zaměstnance, potenciál růstu a prostor pro další vývoj. Nacházíme se pořád v prostoru, kde jsou náklady na výrobu úměrné kvalitě produktů a kvalifikaci lidí. Akvizici proto vnímáme jako možnost pro další růst,“ uzavírá Martin Svejkovský.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...