1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Fakultní nemocnice Olomouc

Fak nem Olomouc 1 14Môžeme si hovoriť zdravá nemocnica

Jedno z najväčších lôžkových zariadení v Českej republike je zároveň najväčším zdravotníckym zariadením v Olomouckom kraji a 6. najväčšou nemocnicou v krajine. Historicky sa vznik nemocnice datuje do roku 1896 a dnes pod ňu patrí 52 pracovísk.

Priority sa však už roky nezmenili. Liečiť pacientov v súlade s najnovšími dostupnými metódami a poznatkami súčasnej medicíny. Tie sa rovnako ako možnosti nemocnice zlepšujú napriek tomu, že finančná stránka nehrá vždy v prospech pacienta. Fakultná nemocnica ale dokáže hospodárenie zvládnuť. Žiadny peniaz totiž nie je dôležitejší ako ľudský život a dnes je nemocnica špičkovým centrom mnohých odborov súčasnej medicíny.

V roku 2012 nemocnica obhájila certifikát bezpečnosti a kvality starostlivosti, čo je dôkazom, že oblasť zvyšovania starostlivosti je kontinuálna a narastá. Pre pacientov je to signál, že starostlivosť je maximálne bezpečná. Riaditeľ doc. MUDr. Roman Havlík, PhD., hovoril nielen o sofistikovanom lavírovaní medzi zdravím a financiami, ale s nadšením a otvorene aj o úspechoch, ktoré zachraňujú ľudské životy.

V zdravotníctve sa omnoho častejšie ako úspechy medicíny skloňujú financie. Ako sa vo vašej nemocnici darí zvládať naplánované finančné ukazovatele aj pri stále úspornejších platbách?

Treba úprimne priznať, že situácia je pre nemocnicu, a tak isto aj pre celé české zdravotníctvo, veľmi zložitá. Ocitáme sa medzi mlynskými kameňmi, kedy nás na jednej strane tlačia poisťovne ako platitelia zdravotnej starostlivosti nižšími platbami, na druhej strane sú tu pacienti, ktorí potrebujú starostlivosť, samozrejme v čo najkratšej dobe. Financie na zdravotníctvo nie sú neobmedzené, preto sa u nás snažíme dávať dôraz na maximálnu efektivitu.

Za posledných 5 rokov sa nám podarilo znížiť počet lôžok takmer o 1/5 na súčasných 1153, ale aj so zníženou kapacitou dokážeme poskytovať rovnaký objem starostlivosti. Priemerná doba hospitalizácie je okolo 6 dní a hospodárenie FN Olomouc bolo posledných 5 rokov vždy ziskové. Darí sa nám tak odkrajovať zo straty z minulých rokov, hoci presahuje 400 miliónov českých korún. Aj v tomto ohľade sme teda zdravou nemocnicou.

Šetrenie sprevádzajú aj investície, ktoré medicína vyžaduje. Čo nové pribudlo? Pomohli aj prostriedky zo strany Európskej únie?

V roku 2012 sme realizovali niekoľko projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Zmodernizovali sme napríklad komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov po úrazoch aj chorých na kardiovaskulárne problémy. Nové vybavenie získalo komplexné kardiovaskulárne centrum. Najväčšou investíciou bolo vybudovanie hybridnej operačnej sály pre kombinované operačné výkony na srdci a cievach vykonávané neinvazívne aj klasickými chirurgickými postupmi. Zakúpili sme nové zariadenia na sterilizáciu bielizne z mikrovlákna používanej pri operáciách. Projekty predstavovali záťaž 120 miliónov korún, pričom 100 miliónov poskytla EÚ a 20 miliónov išlo z rozpočtu nemocnice. Ďalších 50 miliónov z vlastných zdrojov sme investovali do výstavby energetického a dátového centra. Vlani sme spustili výstavbu novej budovy hlavnej lekárne, na ktorú sme z rozpočtu uvoľnili približne 100 miliónov korún.

S pomocou európskych fondov ste nedávno zrealizovali projekt na zamedzenie šíreniu nemocničných nákaz. Aké opatrenia ste zaviedli a aké výsledky priniesli v praxi?

Začalo sa pred viac ako troma rokmi, keď sme s pomocou EÚ zabezpečili nové technológie na dezinfekciu zdravotných prostriedkov. Vďaka pokračovaniu sme v roku 2012 zabezpečili dva nové parné sterilizátory, zakúpili sme aj 15 prachotesných skríň. Fakt, že sme akreditovanou nemocnicou je záväzkom, že budeme poskytovanú kvalitu starostlivosti zvyšovať. S tým súvisí aj bezpečnosť pacientov a prevencia nozokomiálnych nákaz, teda infekcií získaných v súvislosti s hospitalizáciou. Tie podľa štatistík ohrozujú až 1/10 pacientov vo všetkých krajinách s vyspelým zdravotníctvom.

V nemocnici stále prebiehajú klinické štúdie a výskum vo viacerých medicínskych odboroch. Predstavíte zaujímavé výsledky a úspechy?

Áno, prebieha u nás niekoľko desiatok klinických štúdií. Medzi veľmi úspešné patrí napríklad výskum sarkoidózy – vzácneho ochorenia pľúc. Dobré výsledky prinášajú aj štúdie v oblasti onkológie. V roku 2012 napríklad naši odborníci publikovali svoje práce v prestížnych časopisoch v zahraničí, keď predstavovali výsledky v liečbe rakoviny prsníkov alebo karcinómu obličiek.

Môžete vyzdvihnúť aj významné diagnostické a medicínske zariadenia, ktoré pomáhajú pacientom?

Pracujeme s vysoko vyspelými a modernými technológiami, medzi ktoré patrí napríklad pozitrónová emisná tomografia v kombinácii s počítačovou tomografiou (PET/CT), čo je prístroj, ktorý slúži na veľmi presnú diagnostiku celého radu ochorení vrátane onkologických. Máme špičkovú magnetickú rezonanciu, CT, elektrozvukové prístroje s 3D/4D zobrazovaním, moderné angiografické linky a podobne. Všetky zariadenia sú zapojené do systému pre archiváciu obrazovej dokumentácie, a tak sme v tomto smere vlastne „bezfilmovou“ nemocnicou. K najmodernejšiemu vybaveniu patrí aj robotická operačná sála, ktorá sa využíva na šetrné zákroky predovšetkým v oblasti urológie, gynekológie alebo hrudnej chirurgie. Takisto patríme medzi veľké centrá robotickej chirurgie v ČR.

Predstavíte aj špecializované a moderné perinatologické centrum?

Naša pôrodnica patrí medzi 12 špecializovaných perinatologických centier v Českej republike. Práve sem je sústredená starostlivosť o ženy s rizikovým tehotenstvom, a teda sú k nám privážané ťažšie prípady z celej strednej Moravy. Vlani v máji sme otvorili upravený ambulantný trakt perinatologického centra, kde sú umiestnené ambulancie pre ženy s bežným pôrodom, rizikové tehotenstvá aj rodiny s predčasne narodenými deťmi. Všetko pod jednou strechou. Ročne v našej pôrodnici príde na svet viac než 2-tisíc detí. A hoci trend pôrodnosti klesá, u nás sa môžeme pochváliť skvelými výsledkami. V štatistikách úmrtnosti novorodencov sme pritom pod celorepublikovým a európskym priemerom.

Kreditu nemocnice nahráva aj poskytovanie nadštandardných služieb pre klientov. Ako ich pacienti využívajú?

Pokiaľ ide o ekonomicky náročnejšie varianty starostlivosti, ktorú ponúkame v rámci takzvaných nadštandardov, môžu si u nás pacienti priplatiť odľahčené sadry alebo vnútroočné šošovky. Rozdiel, ktorý hradí pacient, je len rozdiel medzi tým, čo hradí poisťovňa a skutočnými nákladmi. Tieto služby neprinášajú zisk a ani záujem nie je príliš veľký. Najväčší záujem sme zaznamenali o samostatné nadštandardné izby. Tento komfort využívajú v prevažnej miere ženy po pôrode, pre ktoré sme vybudovali už tri nadštandardné izby. Využívané sú ale aj na iných klinikách oddelenia.

Zaujímavosťou nemocnice je aj vlastná lekáreň. Čo ponúka pacientom?

Naša ústavná lekáreň je veľmi špecifická, pretože neslúži len ako výdajňa liekov, ale pripravujeme v nej celý rad rôznorodých liečiv, a ako komplexné onkologické centrum máme samozrejme aj vlastný rad cytostatík. Keďže stav je nevyhovujúci, vyrastá nová lekáreň na „zelenej lúke“. Verím, že prinesie pacientom maximálny komfort kvality a služieb. Spolu s ďalšími dvoma výdajňami liekov a výdajňou zdravotných pomôcok, ktoré sú v našom areáli, tvoria akúsi sieť našich lekární, prostredníctvom ktorých sme schopní vyhovieť všetkým našim pacientom.

Aké sú hlavné vízie nemocnice?

Naším najväčším rozvojovým projektom, na ktorom už niekoľko rokov pracujeme, je plánovaná kompletná rekonštrukcia a dostavba najstaršej budovy. Tá bola vystavaná ešte v roku 1896 a rozrástla sa o niekoľko prístavieb. Dodnes je označovaná ako budova Františka Jozefa, ktorý stavbu sám posvätil. Objekt je napojený na srdce nemocnice, teda chirurgický komplex otvorený v roku 2004. Rekonštrukcia a dostavba najstaršieho objektu by umožnila centralizáciu ostatných chirurgických odborov s priamym napojením na centrálnu operačnú sálu a jednotku intenzívnej starostlivosti. Došlo by aj k centralizácii laboratórnych prevádzok. Tento krok by nám umožnil zefektívniť prevádzku jednotlivých kliník a oddelení a súčasne aj nemocnice ako celku. Pre tento zámer sa snažíme získať štátnu dotáciu, náklady na tento projekt sa totiž odhadujú na 1,5 miliardy českých korún. Preto verím, že v napĺňaní vízie, ktorá bude slúžiť pacientom, budeme úspešní.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

 220x660 2023CZ

Nenechte si ujít...