1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

fak nem sv.Anny brno 191Zkoumá srdeční a mozkové choroby

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se vedle běžné lékařské péče specializuje hlavně na kardiovaskulární, neurologická a onkologická onemocnění. Má kapacitu 900 lůžek, z toho 90 pro zajištění intenzivní péče. Ročně nemocnice ambulantně ošetří jeden a čtvrt milionu pacientů a 27-tisíc pacientů hospitalizuje. Nedílnou součástí nemocnice je už několik let Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), jež se zaměřuje hlavně na výzkum onemocnění srdce a mozku.

„Jde o ojedinělé centrum, protože klinický výzkum je napojen přímo na klinickou péči. Na aktivitách centra se podílí přes 300 výzkumných pracovníků a lékařů z České republiky, USA, Kanady nebo Argentiny,“ říká v rozhovoru MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Vaše nemocnice je poměrně rozsáhlá, funguje u vás 30 odborných pracovišť a 17 center vysoce specializované péče. V čem se lišíte od jiných zařízení?

Primárně se zaměřujeme na kardiovaskulární a neurologickou problematiku. Samozřejmě vedle běžné lékařské péče. Máme 50 lékařských oborů. Věnujeme se zubnímu lékařství i farmacii, zaměřujeme se i na 35 nelékařských oborů. Vedle praxe je důležitou součástí naší činnosti věda a výzkum. Náš záběr je tak poměrně velký.

Když jste zmínil vědu, tak nedílnou součástí vaší nemocnice je také Mezinárodní centrum klinického výzkumu.

To je pravda. Cílem výzkumu FNUSA-ICRC je nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii. I když v názvu zaznívá, že se centrum zaměřuje na klinický výzkum, tak má přesah i do dalších oblastí. Velkým tématem je stárnutí a kvalita života. Populace stárne a zároveň s tím je třeba řešit různá onemocnění, například Alzheimerovu chorobu, srdeční arytmie, infarkty. V čem jsme unikátní je uroonkologická problematika, v tomto oboru máme obrovské úspěchy. Zaměřujeme se také na bazální výzkum na molekulární úrovni a animální výzkum. Naším klíčovým partnerem je mimo jiné Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě. Výzkumné centrum je financované převážně z národních a mezinárodních grantů.

Jaké úspěchy si centrum už na své konto připsalo?

Je jich celá řada. Pro nás je úspěchem už to, že centrum v nemocnici vůbec vzniklo a že se nám ho podařilo udržet. Za posledních 5 let se významně zlepšily výstupy centra, ať už je to publikační činnost v prestižních časopisech nebo patentové přihlášky nejen v ČR. Nyní třeba čekáme na udělení patentu v USA na inovovanou metodu a zařízení pro léčbu srdeční arytmie. Máme velice dobrý výzkum. A daří se nám získávat nemalé prostředky z grantů. Loni to bylo třeba 700 milionů korun ze strukturálních fondů, které jsme obdržely společně s Masarykovým onkologickým ústavem, Fakultní nemocnicí Olomouc, olomouckou a ostravskou univerzitou. Sjednocení pěti nejlepších moravských výzkumných center představuje velký milník v regionální spolupráci.

Zapojujete se do celé řady výzkumných projektů, ať už společně s univerzitami i soukromými podniky. Které to jsou?

Úzkou spolupráci máme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a s dalšími lékařskými fakultami. Mezi nimi jsou i zahraniční fakulty – třeba v Itálii, Japonsku nebo v Austrálii. Spolupracujeme s Vysokým učením technickým i s některými ústavy Akademie věd ČR. Ze soukromých firem to je už zmiňovaná Mayo Clinic. S průmyslovými podniky máme několik společných grantů, například s českými firmami Bio-Vendor a Contipro na vývoj nových léčivých látek pro léčbu mozkové mrtvice a Alzheimerovy choroby, nebo s malou firmou Enantis na výrobu růstových faktorů pro výzkumné, terapeutické a kosmetické aplikace. Jsme členy konsorcia vyvíjejícího nový typ kardiostimulátoru. Každý rok realizujeme 160 až 180 klinických hodnocení nových léčiv a zdravotnických přístrojů pro jejich výrobce, pro největší světovou firmu v tomto oboru IQVIA jsme jako jediná nemocnice v ČR jedním z asi 25 strategických partnerů.

Úspěchy slavíte i na poli praktické medicíny. Na začátku letošního roku jste implantovali dobíjitelný stimulátor. Jaké další významné operace vaši lékaři uskutečnili?

Implantologie stimulátorů není v naší nemocnici nová. Na tomto zákroku bylo výjimečné, že šlo o dobíjitelný stimulátor. A v tom bychom rádi pokračovali, protože extrémně zvyšuje kvalitu péče o pacienty. Jak ale tušíte, problémy bývají s úhradou, takže tyto nové metody či zdravotnické materiály se musí individuálně s pojišťovnami dojednat. Tyto implantáty jsou drahé, pohybují se ve stovkách tisíc korun. K dalším úspěchům pak patří například implantace trojrozměrné umělé lopatky, která byla vyrobena přímo pacientovi na míru. Nebo speciální rostoucí endoprotéza, jež roste společně s pacientem, resp. je implantována dětem v růstu, které byly nuceny podstoupit odstranění kosti z důvodu onkologického onemocnění. Rostoucí endoprotéza zajišťuje protahování kosti současně s růstem dětské kosti, zpravidla několik milimetrů každý půl rok. Originální řešení, na kterém se podíleli naši ortopedové, vyznamenala Technologická agentura ČR. Naše ortopedie je specifická tím, že zde léčíme nádorové onemocnění pohybového aparátu. Tato problematika se řeší v republice pouze u nás a v Praze.

Úspěšné je i naše Oddělení klinické biochemie, které se zaměřuje na inovativní biologickou léčbu. Centrum pro epilepsii Brno při naší neurologické klinice zase pomohlo již pěti stům pacientům, kteří prošli epileptochirurgickým zákrokem, shodou okolností 200 pacientů s nejtěžší formou ložiskové epilepsie téměř současně podstoupilo EEG vyšetření hlubokými mozkovými elektrodami. Centrum se stalo členem mezinárodní celoevropské referenční sítě (European Reference Network) EpiCare. Toto konsorcium spojuje specializovaná epileptologická centra na evropské úrovni, která se excelentně věnují diagnostice a léčbě epilepsie.

Podobné zákroky by jistě nebyly možné bez moderních technologií. Do jakých zdravotnických přístrojů jste v nedávné době investovali?

Velké investice jsme realizovali v letech 2011 až 2015, což souviselo s budováním centra FNUSA-ICRC, na které jsme získali dotace z evropských fondů. Z technologií můžu zmínit třeba výkonnou magnetickou rezonanci nebo technologii SPECT pro pokročilou detekci kardiovaskulárních chorob. Nyní nás čekají hlavně investice do údržby technologií, které je nutné obnovovat.

Tím se dostáváme k otázce financování. S jakým ročním rozpočtem hospodaříte? A jak obecně hodnotíte úroveň financování českého zdravotnictví?

Náš roční obrat je kolem 4,2 miliardy korun. Není tajemstvím, že naše nemocnice měla s financováním potíže. Měli jsme v rukou pomyslného černého Petra a z různých důvodů jsme měli jednu z nejnižších sazeb vůbec – což znamenalo, že jsme za stejné úkony dostávali od pojišťoven méně peněz než jiné nemocnice. Máme za sebou dluh přes 2 miliardy korun. Hospodaření nemocnice bylo v uplynulých letech ztrátové, ročně 200 až 300 milionů korun. Loni se nám poprvé podařilo dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. I když se říká, že jdou do zdravotnictví velké peníze, pořád to není dostatek na financování nákladné zdravotnické péče. Věříme, že i v tomto ohledu pomůže chystaný projekt DRG Restart.

A jak jste na tom se zdravotnickým personálem?

Nyní u nás pracuje asi 3-tisíc zaměstnanců. Nejvíce nám chybí zdravotní sestry, konkrétně asi 30 až 40 sestřiček. Problémy máme hlavně na interně a chirurgii. U nás to souvisí i se zmíněným financováním, protože kvůli tomu můžeme bohužel nabídnout ve srovnání s ostatními nemocnicemi nižší platy. Věříme ale, že nyní se bude situace zlepšovat, například fluktuaci máme srovnatelnou s ostatními nemocnicemi. Pracovníci u nás dostávají k platu zajímavé bonusy – třeba 3500 korun na nákup v nemocniční lékárně, příspěvek na rekreaci, výhodné mobilní tarify, zavedli jsme „sick days“, máme příspěvky na penzijní a životní připojištění.

Jaké jsou vaše vize a přání do následujícího období?

V tomto ohledu zůstanu při zemi. Přál bych si, aby se nám podařilo nemocnici stabilizovat v oblasti financování. Věříme, že projekt DRG Restart bude v tomto ohledu nápomocný. Budeme se snažit o udržitelné financování a zachování současné úrovně lékařské péče i výzkumu.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...