1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Připojte se:

Facebook

fischer Vyškov spol. s r.o.

Fischer Vyskov 16Naším letošním cílem je dosažení titulu „Firma roku“

Již třicetiletou historii má na českém trhu společnost fischer Vyškov, která vznikla v září roku 1994. V počátcích působila jako ryze montážní závod, ale krok za krokem se rozvíjela do moderního výrobního závodu. Postupně se rozrostla o samostatné oddělení automatizovaného třískového obrábění kovů, profesionální ruční montáže, lisovnu plastů, nástrojárnu, a nakonec v jejím areálu v Ivanovicích na Hané přibyly i dvě výrobní haly, v nichž se vyrábí upevňovací technika. Závod ročně vyprodukuje přes 2 500 typů výrobků, přičemž jde především o kvalitní kotvicí a upevňovací techniku.

„Mezi našimi hlavními produkty figurují ocelové kotvy, které odolávají i dynamickému zatížení v extrémních podmínkách, dále pak upevňovací systémy pro různé typy termo-izolačních materiálů například pro zateplení fasád budov a v neposlední řadě tzv. DIY produkty pro domácí kutily jako zejména sety hmoždinek a spojovacího materiálu,“ říká na úvod Vladimír Hudec, generální ředitel společnosti fischer Vyškov, ve které pracuje 325 kmenových zaměstnanců. V celé globální skupině fischer, která zaměstnává na 5 600 lidí, má tuzemský závod významnou pozici. Je plnohodnotným spoluhráčem a plní důležitou roli v rámci odvětví upevňovací a kotvicí techniky. Jeho jedinečnost spočívá rovněž v robotickém svařování, technologii kování za studena či v cestě k digitalizaci procesů napříč firmou.

Jak se vám daří po ekonomické a výrobní stránce? S jakými výsledky jste zakončili rok 2023?

Celý loňský rok byl pod hustým inflačním mrakem, a navíc stlačován vysokými cenami energií. Jak domácnosti našich pracovníků, tak i my jsme se museli s touto situací vyrovnat a inflační i energetickou nerovnováhu překonat za pomoci funkčních opatření, jako byly úspory v rámci insourcingu, rychlo-výnosových investic či identifikace plýtvání a jeho odstraňování. To vše vedlo k jasnému cíli, kterým bylo vygenerovat pozitivní zisk. Mohli jsme tedy zakončit rok se vztyčenou hlavou. I když jsme naše výsledky hospodaření za rok 2023 zatím nezveřejnili, už teď víme, že budou v černých číslech. Ekonomické cíle jsme splnili, a to i přesto, že se naši hlavní partneři v Německu potýkali s recesí.

Které faktory mají v současnosti největší vliv na úspěšnost společnosti fischer Vyškov?

Jsou to motivace zaměstnanců, týmovost, kreativita a rodinné prostředí firmy. V posledních letech jsme ukázali, jak daleko jsme se technologicky dostali a jakou cestou chceme pokračovat. Nabízíme našim zákazníkům přidanou hodnotu nejen po dobu životnosti našich produktů. V roli dodavatele špičkových upevňovacích systémů už to není jen o jednotlivých výrobcích. Vytváříme přidanou hodnotu zejména prostřednictvím inteligentních systémových řešení, produktových školení, spolupráce se školami a institucemi i s přesahem mimo náš kraj, ve kterém působíme.

Jste orientováni zejména na sektor stavebnictví, ve kterém se očekává spíše pokračující útlum. Jaká je nyní poptávka ze strany vašich zákazníků?

České stavebnictví podle statistiků vykazuje pokles. Příčinou vývoje na trhu je vedle zpomalení ekonomiky také horší dostupnost úvěrů a pokračující ochlazení poptávky. A to se propisuje celým segmentem. Kapacity stavebních firem jsou aktuálně na úrovni 93 % vytížení, pro příští měsíce ale klesne průměrně vytíženost kapacit na 85 %. Některé společnosti nyní mají zakázky pouze na dva až tři měsíce. Řada developerských firem v době drahého financování a nejisté ekonomické situace, která donutila velkou část potenciálních kupujících počkat na příznivější dobu, výstavbu svých nových projektů odložila. K hlavním viníkům současné situace a zhoršující se dostupnosti vlastního bydlení patří kromě drahého materiálu i vysoké ceny stavebních prací, které stále rostou. Zatímco počet vydaných stavebních povolení klesá, celková hodnota povolených staveb výrazně vzrostla – tedy staví se méně, ale za mnohem víc peněz.

O které z vašich produktů je na trhu dlouhodobě největší zájem?

Dlouhodobě pozorujeme zvýšený zájem o zateplovací technologie produktové řady E.W.I./SVII zejména s ohledem na rostoucí důraz na energetickou efektivnost budov. Moderní izolační materiály a technologie zateplování představují klíčové nástroje pro snižování energetických nákladů a udržitelný provoz nemovitostí. Dále jsou to naše kotvicí prvky do betonu, které se stávají stále důležitějšími v konstrukci odolných a bezpečných staveb. Jejich inovativní design a materiály zvyšují odolnost a stabilitu betonových konstrukcí, což odpovídá vyšším bezpečnostním standardům a představuje klíčový faktor v odolnosti budov vůči různým vnějším vlivům. V neposlední řadě je třeba zmínit oblast DIY (Do It Yourself) produktů, kde vidíme rostoucí trend spotřebitelů, kteří se zajímají o jednoduché a efektivní nástroje pro vylepšení svého domova. Naše zateplovací prvky a DIY systémy umožňují majitelům nemovitostí provádět menší renovace a úpravy s minimální námahou a finanční investicí, což odpovídá trendu osobního a kreativního přístupu k domácím projektům.

S jakými typy zákazníků nejčastěji spolupracujete a na jakých principech budujete obchodní vztahy?

fischer má širokou škálu zákazníků. Nicméně nejdůležitějším sektorem je dealerská síť společně s oblastí DIY. Další zákazníci jsou z oboru OEM, jde tedy o systémové dodavatele například odvětrávaných fasád, zateplování či fotovoltaických instalací. Obchodní vztahy jsou budovány na základě perfektního servisu od technického poradenství, školicích programů až po spolupráci na certifikacích na národní úrovni společně s našimi klíčovými zákazníky.

Co považujete za hlavní cíl roku 2024 z hlediska vedení společnosti fischer Vyškov?

Naším společným cílem je dosažení titulu „Firma roku“ (Fabrik des Jahres) pro rok 2024, a to alespoň v jedné z osmi kategorií. Nejde jen o přitažlivý cíl, symbolizující excelentní výkony, inovace a vedoucí postavení v daném odvětví, ale jde také o vysokou úroveň respektu, důvěry dodavatelů, zákazníků, partnerů a zaměstnanců firmy. Tato ambice nás motivuje k neustálému zlepšování, inovacím a dodržování vysokých standardů kvality. Úsilí o titul „Firma roku“ nás podněcuje k silnému vedení, strategickému plánování a schopnosti přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. V neposlední řadě jde rovněž o budování pozitivního firemního obrazu, udržení vysokých etických standardů a sociální odpovědnosti. Chtěli bychom se stát vzorem a inspirací pro ostatní, kteří mají podobné ambice.

Máte ambice a nové plány také v oblasti investic, zejména pak do nových technologií?

V současné době máme několik vzrušujících plánů a projektů v oblasti automatizace a digitalizace, které směřují k transformaci a optimalizaci našich výrobních procesů. Trendem je implementace pokročilých robotických systémů, nástrojů digitalizace a dalších moderních technologií s cílem zvýšit efektivitu výroby, snížit náklady a posílit naši odpovědnost vůči životnímu prostředí. Konkrétně investujeme do zdokonalení a rozšíření portfolia vyráběných produktů u kování za studena o možnost kování metrických závitů. Další nová investice „jde do“ obráběcího NC stroje Sinico na obrábění závitových tyčí pro kotvicí prvky řady Asta RGM a jsou to také nové nerezové kotvy FSU s karbidovými plátky, které mají výhodu v jednodušší montáži i případné demontáži při instalaci na stavbách. Pokračují rovněž investice v náhradě ručních pracovišť za plně automatizovaná zařízení na finální kompletaci upevňovacích prvků.

Kde vidíte největší potenciál pro budoucí rozvoj vaší společnosti?

Obrovský potenciál pro budoucí rozvoj identifikujeme v oblasti výroby kotvicích a zateplovacích systémů, a to zejména ve stavebním průmyslu a fotovoltaice. S nárůstem poptávky po energeticky úsporných a ekologicky šetrných budovách se očekává, že inovativní kotvicí a zateplovací systémy budou klíčovými prvky těchto moderních konstrukcí.

Průmysl Dnes

PŘEDPLAŤTE SI

Nenechte si ujít...